About Us

บริษัท สวัสดี ฮอลิเดย์ จำกัด

 SAWASDEE HOLIDAYS CO., LTD. ก่อ ตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2536 หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งและวางรากฐานของบริษัทฯในตอนนั้น เกือบจะทุกคนเป็นลูกศิษย์ของ ศาสตราจารย์หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร (ประสูติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2466 สิ้นชีพิตักษัย 6 พฤศจิกายน 2546) 

ตอนที่เริ่มเปิดกิจการครั้งแรก ตั้งสำนักงานอยู่ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้า พันทิพย์ พลาซ่า ขณะนั้นยังเป็นศูนย์พระเครื่องอยู่เลย ยังไม่ได้เป็นศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างปัจจุบันนี้ หลังจากอยู่พันทิพย์ พลาซ่า ได้ 3 ปี ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ ถ.อโศก-ดินแดง ใกล้ทางลงทางด่วนพระราม 9 เพราะต้องการซื้อตึกของตนเอง แต่อยู่ได้เพียง 9 ปีกว่า ก็ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืน เพื่อนำไปสร้างถนนจตุรทิศ ส่วน ค. ตามโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน 

  จึงได้ย้ายมาอยู่ที่สำนักงานปัจจุบันที่เลขที่ 8/1 ซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ติดกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติด หรือ สำนักงาน ป.ป.ส.

สาเหตุที่กล่าวถึงพระนามศาสตราจารย์หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล ทั้งๆที่ท่านสิ้นชีพิตักษัยไปเกือบสิบปีแล้ว เพราะว่าบริษัท สวัสดี ฮอลิเดย์ จำกัด ตั้งขึ้นมาตามพระดำริของท่าน ซึ่งพวก ลูกศิษย์มักจะขานพระนามท่านว่า "ท่านอาจารย์" 

ท่านอาจารย์ทรงกล่าวเสมอว่างานที่ชื่นชอบที่สุดคือ การสอนหนังสือและต้องการเผยแพร่วิชาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ แก่ผู้ที่สนใจแต่ ไม่มีโอกาสได้เรียน เพราะบางคนเป็นเพทย์ วิศวกร สถาปนิก ทหาร ตำรวจ 

จึงอยากให้ลูกศิษย์ รวมกันเปิดบริษัททัวร์ และนำชมโบราณสถานหรือสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ บริษัท สวัสดี ฮอลิเดย์ จำกัด จึงเกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุนี้ ในช่วงที่เปิดแรกๆ ท่านอาจารย์ทรงอาสาเป็นไกด์ประทานคำบรรยายด้วยองค์เองเลย หลังจากนั้น ก็ได้วางแนวทางการบรรยายให้กับลูกศิษย์ว่าเวลานำเที่ยวเส้นทางไหนควรนำเสนอ อะไรบ้างและอย่างไร จึงจะน่าสนใจและไม่น่าเบื่อสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เรียนพื้นฐานมาก่อน 

 พวกเราลูกศิษย์ก็ได้จำใส่ใจและรักษาแนวทางที่ท่านอาจารย์ประทานให้มาตลอด ไม่ว่าจะทำทัวร์ทั้งในและนอกประเทศ นอกจากท่านอาจารย์แล้วยังมีกูรู ในสาขาต่างๆ ที่ได้กรุณามาเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทฯ เราจึงสามารถยืดอกพูดได้เต็มปากว่าเรามีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการมากที่ สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทย รวมทั้งบริการเราก็ชำนาญ ไม่แพ้ใคร