Tour New Zealand Tour New Zealand
Home > Tour Destination > นำเที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

นำเที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

รายละเอียด

ไครส์เชิร์ช – เทคาโป – เม้าท์คุก – ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์

ล่องเรือกลไฟในทะเลสาบ ชมฟาร์มแกะ พร้อมทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว

นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาบ๊อบพีค พร้อมทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันพุธที่ 5 กันยายน 2559 (กรุงเทพฯ – ไครส์เชิร์ช)

17.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ ประตู 8 แถว R พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

** ไม่แนะนำให้ซื้อสินค้าประเภทของเหลว (เช่น น้ำหอม หรือสุรา) ที่มีปริมาณมากกว่า 100 มิลลิลิตร เพราะจะต้องผ่านการตรวจเครื่องเอ็กซเรย์อีกครั้งที่สนามบินคิงส์ฟอร์ด สมิธ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มิฉะนั้นสินค้าของท่านอาจจะถูกเจ้าหน้าที่สั่งให้ทิ้งหรือถูกยึดโดยไม่ได้รับคืน

19.50 น.

ออกเดินทางสู่เมืองไครส์เชิร์ช โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 418 (ใช้เวลาบิน 13.30 ชั่วโมง รวมเวลาแวะพักที่สนามบินคิงส์ฟอร์ด สมิธ นครซิดนีย์)


ทัวร์วันที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2559 (ไครส์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน)

15.20 น.

(เวลาท้องถิ่นที่นิวซีแลนด์ เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ถึงสนามบินไครส์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองแอชเบอร์ตัน (ASHBURTON) ผ่านที่ราบทางการเกษตรอันกว้างใหญ่ สมญานาม “แคนเทอร์เบอรี่”

้่ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ASHBURTON หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2559 (แอชเบอร์ตัน - เทคาโป – เม้าท์คุก – ควีนส์ทาวน์)

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม เชิญเลือกซื้อสินค้าขนแกะ พรมขนแกะ เซรั่มรกแกะ น้ำมันปลา Omega 3 ครีมลาโนลิน เสื้อไหมพรม ของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น

นำเดินทางโดยรถโค้ชผ่านเนินเขาสลับสูงต่ำ แหล่งเพาะพันธุ์แกะและวัวที่สำคัญของเกาะใต้สู่ทะเลสาบเทคาโปแห่งภูมิภาคแมคเคนซี่ ชมความงดงามของทะเลสาบเทคาโปในทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้อยู่เบื้องหลัง ถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นสุนัขแห่งแมคเคนซี่ที่มีส่วนช่วยผู้คนในการบุกเบิกหักร้างสร้างเมือง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ทะเลสาบปูคากิ (Lake Pukaki) ชมยอดเขาเม้าท์คุก (Mt.Cook) ที่สวยงามและสูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณริมทะเลสาบสีเขียวมรกตอันสวยงาม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ช่องเขาลินดิส ผ่านชมทิวทัศน์ของทิวเขาและทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ แล้วนำเดินทางเลียบหน้าผาตามแม่น้ำคาวาราอูเข้าสู่เมืองควีนส์ทาวน์ (QUEENSTOWN) ริมทะเลสาบวาคาติปู แวะชมเกมส์หวาดเสียวต้นตำรับบันจี้จั๊มป์แห่งแรกของโลก ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ A.J.Hackett ได้ไปเห็นการแสดงความเป็นลูกผู้ชาย และเป็นการบูชาเทพเจ้าที่นับถือของชาวเกาะวานูอาตู โดยการใช้เถาวัลย์โดดลงจากต้นไม้หรือหอคอยสูง จนพัฒนากลายเป็นกีฬายอดฮิตตั้งแต่ปลายปีค.ศ.1988 ** กรณีท่านใดต้องการกระโดดบันจี้จั๊มป์ กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์เพื่อติดต่อจองคิวล่วงหน้า

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน)


ทัวร์วันที่ 4 วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2559 (ล่องเรือกลไฟ – ชมฟาร์มแกะ)

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางสู่ท่าเรือควีนส์ทาวน์

10.00 น.

นำท่านล่องเรือกลไฟ TSS EARNSLAW ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1912 เพื่อใช้เป็นเรือขนส่งระหว่างชุนชมฟาร์ม ต่อมาในปีค.ศ.1969 มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้ซื้อเรือกลไฟลำนี้มาพัฒนาเป็นเรือท่องเที่ยว ชื่นชมกับทิวทัศน์ความงามของทะเลสาบวาคาติปูท่ามกลางทิวเขาสูง บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก นำเข้าชมฟาร์มแกะวอลเตอร์พีค (Walter Peak Farm) เพลิดเพลินกับการแสดงของสุนัขต้อนแกะที่โชว์ลีลาวิ่งต้อนแกะอย่างแสนรู้ ชมการ โชว์แกะสายพันธุ์ต่างๆ การสาธิตตัดขนแกะ และกระบวนการทอขนแกะเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของเครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากแกะ เชิญเลือกซื้อสินค้าของฝากจากนิวซีแลนด์ เช่น เสื้อไหมพรม พรมขนแกะ โคลนพอกหน้า ของที่ระลึก เป็นต้น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิวภายในฟาร์ม

13.00 น.

นำท่านล่องเรือกลไฟกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์

13.45 น.

ถึงท่าเรือควีนส์ทาวน์ เชิญตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกในย่านการค้า หรือชมทิวทัศน์ของเมือง ควีนส์ทาวน์ในบรรยากาศแสนโรแมนติคท่ามกลางภูเขาสูงและทะเลสาบวาคาติปู มีเวลาว่างกับการเลือกซื้อรายการพิเศษนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทอันตื่นเต้นเร้าใจ ** กรณีท่านใดต้องการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์เพื่อติดต่อจองคิวล่วงหน้า

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน)


ทัวร์วันที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2559 (แอร์โร่ทาวน์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า – เทคาโป)

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองแอร์โร่ว์ทาวน์ (ARROWTOWN) ตั้งเป็นเมืองขึ้นในชื่อของ Town of Foxes ในปีค.ศ.1862 หลังจากที่ William Fox และ John O’Callaghan อดีตกลาสีเรือได้พบทองคำในแม่น้ำแอร์โร่ว์เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.1862 จนนำไปสู่การเดินทางเข้ามาค้นหาทองคำจากชาวจีนจำนวนมาก หลังจากพื้นที่นี้ได้ถูกทิ้งร้างไปในราวปีค.ศ.1900 ทางรัฐบาลจึงได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในราวปีค.ศ.1950 เชิญเดินเที่ยวชมเมืองที่ยังคงรูปแบบของเมืองคาวบอยยุคบุกเบิก

นำเดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้า นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบพีค (กระเช้าละ 4 ท่าน) เพื่อชมวิวทิวทัศน์แสนสวยอันกว้างไกลของทะเลสาบและทิวเขา ซึ่งจะสร้างความประทับใจแก่ท่านมิรู้ลืม เชิญตามอัธยาศัยกับการสนุกสนานกับการขับเลื่อนมหาสนุก (Luge) ** ไม่รวมค่าเครื่องเล่น

เที่ยง

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ที่ภัตตาคาร Skyline บนยอดเขา พร้อมชมทัศนียภาพอันกว้างไกลของเมืองควีนส์ทาวน์

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชเลียบแม่น้ำคาวาราอู ผ่านพื้นที่เพาะปลูกองุ่นตลอดสองข้างทาง แวะเลือกซื้อผลไม้สดและผลไม้อบแห้งที่เมืองครอมเวล แล้วนำเดินทางต่อผ่านช่องเขาลินดิส, เมืองโอมารามา, จุดชมวิวเม้าท์คุก สู่ทะเลสาบเทคาโป

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PEPPER BLUEWATER หรือเทียบเท่า (พัก 1 คืน)


ทัวร์วันที่ 6 วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2559 (เทคาโป – ไครส์เชิร์ช – กรุงเทพฯ)

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่สู่เมืองไครส์เชิร์ช (CHRISTCHURCH) นำเที่ยวชมตัวเมืองไครส์เชิร์ช สมญานาม “อุทยานนครแห่งซีกโลกใต้” ผ่านชมบ้านเรือนแบบชาวอังกฤษ และแม่น้ำเอวอน แม่น้ำสายเล็กๆ น่ารักที่สองฟากฝั่งเต็มไปด้วยต้นหลิวมากมาย จากนั้นนำท่านขึ้นสู่เนินเขาแคชเมียร์ ชมทิวทัศน์อันกว้างไกลของตัวเมือง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางสู่สนามบินไครส์เชิร์ช

16.55 น.

ออกเดินทางสู่กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 419 (ใช้เวลาบิน 14.15 ชั่วโมง รวมเวลาแวะพักที่สนามบินคิงส์ฟอร์ด สมิธ นครซิดนีย์)

01.10 น.

(หลังเที่ยงคืน) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                      

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ  

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ  

                             พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                                   

อัตรานี้รวม 
– คำบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๏ป) ของสายการบินเอมิเรตส์ และคำภาษีตำงๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร
- คำน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางไมํเกิน 30 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ น้ำหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
- คำอาหารตามที่ระบุในรายการ
- คำโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร๎อมอาหารเช๎าในโรงแรม
- คำยานพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ
- คำเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- คำทิปมัคคุเทศก์ท๎องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง
- คำบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด
- บริการกระเป๋าเล็กล๎อลาก และหมวกกันแดด
- คำประกันอุบัติเหตุระหวำงการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ทำนละไมํเกิน 1 ล๎าน บาท และวงเงินรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ทำนละไมํเกิน 2 แสนบาท)

อัตรานี้ไมํรวม 
- คำภาษีมูลคำเพิ่ม 7%
- คำใช๎จำยสํวนตัวระหวำงการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว๎ เชํน คำโทรศัพท์ คำเครื่องดื่ม คำ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด หรือมากกวำ 1 ใบในกรณีที่ทาง สายการบินกาหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น
- คำบริการสัญญาณไวไฟในโรงแรม เนื่องจากโรงแรมเกือบทุกแหํงจะขายคำบริการใช๎ สัญญาณไวไฟโดยคิดเป็นรายชั่วโมง หรือแบบ 24 ชั่วโมง
- คำบริการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ทางสถานทูตต๎องการ
- คำธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
หมายเหตุ 
1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบตํอคำชดเชยความเสียหาย ไมํวำกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของไทยไมํอนุญาตให๎เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํอนุญาตให๎เข๎าเมือง
2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบตํอคำชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไมํสามารถควบคุมได๎ เชํน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลำช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ
3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทํองเที่ยว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคำบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
5.กรณีที่คณะไมํครบจำนวน 15 ทำน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
6.ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของทำน เพื่อมาตํอเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให๎เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล๎องกัน กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯกํอนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบคำใช๎จำยใดๆ ทั้งสิ้น

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ทำนจะต๎องชำระคำใช๎จำยสํวนตำงที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว (กรณีตั๋ว Refund ได๎) ผู๎เดินทางต๎องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเทำนั้น แตํโดยสํวนใหญํแล๎ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมูํคณะ (ตั๋วกรุ๏ป) ที่บริษัททัวร์ใช๎กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไมํได๎

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซำ
1. การอนุมัติวีซำเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให๎แกํผู๎เดินทางเทำนั้น เงินคำสมัครยื่นวีซำ ทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซำเป็นผู๎เรียกเก็บ หากผลวีซำออกมาวำ ทำนไมํผำน ทางสถานทูตจะไมํคืนเงินคำวีซำ และคำบริการจากตัวแทนยื่น ไมํวำกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไมํตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซำในทุกกรณี
2. กรณีที่วีซำของทำนผำน แตํกรุ๏ปออกเดินทางไมํได๎ เนื่องจากผู๎เดินทางทำนอื่นในกลุํมโดนปฏิเสธวีซำ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนเงินคำวีซำ และคำบริการจากตัวแทนยื่นให๎กับทำน เนื่องจากเป็นคำใช๎จำยที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู๎เรียกเก็บ และทำนสามารถนำวีซำไปใช๎เดินทางได๎ หากวีซำยังไมํหมดอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.เนื่องจากการวางแผนผังห๎องพักของแตํละโรงแรม อาจจะแตกตำงกัน จึงอาจทำให๎ห๎องพักแบบตำงๆ ไมํวำจะเป็นห๎องเตียงเดี่ยว (Single) ห๎องเตียงคูํ (Twin/Double) หรือห๎องพักสามเตียง (Triple Room) ห๎องพักอาจจะไมํติดกัน หรืออาจจะอยูํคนละชั้นกัน
2.โรงแรมบางแหํงในทวีปยุโรป อาจจะไมํมีเครื่องปรับอากาศภายในห๎องพัก เนื่องจากอยู ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ หรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให๎เทำกันทุกห๎อง โดยทำนไมํสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได๎
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คำโรงแรมสูงขึ้นมาก และห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมือง เพื่อให๎เกิดความเหมาะสมตํอราคาทัวร์
4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห๎องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไมํมีอำงอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องพักแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตำงกันด๎วย

ระเบียบการสำรองที่นั่ง
1. สำรองที่นั่ง พร๎อมชำระเงินมัดจำ ทำนละ 20,000.- บาท โดยการโอนเงินเข๎าบัญชี
บจก.สวัสดีฮอลิเดย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอโศก-ดินแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 049-2-66255-0
หากยังไมํชำระคำมัดจำ ถือวำการจองนั้นๆ ยังไมํสมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู๎ที่พร๎อมชำระคำมัดจำกํอน สํวนคำใช๎จำยสํวนที่เหลือ กำหนดชำระ 20 วันกํอนการเดินทาง

กรุณาสํงใบโอนเงิน พร๎อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกทำน มาที่แฟกซ์ 02-6404338 หรืออีเมล operation.sawasdeeholidays@gmail.com หรือ Line ID : Sales_Sawasdee
2. กรณีไมํสามารถเดินทางได๎ด๎วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ๎งให๎ทางบริษัทฯ ทราบลํวงหน๎า
เมื่อมัดจำแล๎ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไมํมีการคืนคำมัดจำ ไมํวำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไมํสามารถรับการชำระคำทัวร์ด๎วยวิธีการดังตํอไปนี้
3.1 เช็คตำงจังหวัด 3.2 ธนาณัติ 3.3 บัตรเครดิต
4. เมื่อทำนสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร๎อยแล๎ว ในกรณีที่ทำนไมํสามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ๎งให๎แผนกขายทราบลํวงหน๎า 7 วันกํอนการเดินทาง
5. หากทำนติดธุระหรือไมํสามารถยื่นเอกสารพร๎อมคณะเดินทางได๎ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซำกรุ๏ป และทำนจะต๎องไปดำเนินการยื่นวีซำเดี่ยวด๎วยตัวทำนเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซำ ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ๎าหน๎าที่คอยอำนวยความสะดวกให๎กับทำน ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับระเบียบของแตํละสถานทูตนั้นๆ ด๎วย
6. การชำระคำทัวร์สํวนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวำ 20 วัน ทำนควรจัดเตรียมคำทัวร์ให๎เรียบร๎อยกํอนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต๎องสำรองคำใช๎จำยในสํวนของคำโรงแรมที่พัก และคำบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวำทำนยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคำใช๎จำยทั้งหมด กรณีทำนยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให๎คณะเดินทางไมํครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว๎ เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอบริษัท และผู๎เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต๎องนำไปชำระคำเสียหายตำงๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทำน
8. กรณีทำนเจ็บป่วย ทำให๎ไมํสามารถเดินทางได๎ ทำนจะต๎องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได๎ทำการเลื่อนการเดินทางของทำนไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทำนจะต๎องเสียคำใช๎จำยไมํสามารถเรียกคืนได๎ เชํน คำโรงแรมที่พัก และคำอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ คำธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน คำธรรมเนียมวีซำตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไมํสามารถเดินทางได๎
9. กรณียื่นวีซำแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซำจากทางสถานทูต (วีซำไมํผำน) และทำนได๎ชำระคำทัวร์หรือมัดจำมาแล๎ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให๎ แตํทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคำบริการยื่นวีซำ, คำวีซำ และคำใช๎จำยบางสํวนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เชํน กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล๎ว หรือได๎ชำระคำบริการในสํวนของทางตำงประเทศไปแล๎ว เชjน โรงแรม บัตรโดยสารรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช๎จำยจริงที่เกิดขึ้นแล๎วกับทำนเป็นกรณีไป
10. กรณีวีซำผำนแล๎วแจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนคำทัวร์ทั้งหมด
11. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ ไมํวำประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมือง ไมํวำเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนคำทัวร์ทั้งหมด และไมํรับผิดชอบคำใช๎จำยที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น              


Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

เดินทาง : 10/05/2021 - 12/05/2021

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top