Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > Classic Adventure of Austria 9 วัน

Classic Adventure of Austria 9 วัน

รายละเอียด

สวัสดีฮอลิเดย์

นำเที่ยวแบบ Indy

Classic Adventure of Austria 9 วัน

ระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2563

(วันหยุดแรงงาน และวันฉัตรมงคล)

ออสเตรีย – บราติสลาว่า และ บูดาเปสต์นำเที่ยวทางรถไฟโดยมัคคุเทศก์ประสบการณ์สูง

จัดการอย่างพิถีพิถัน

ไม่ลำบาก สนุก พาเที่ยวหลากหลาย มีเวลามาก

พักเวียนนาVienna 5 คืน ซาลส์บวร์กSalzburg 1 คืน

นำเที่ยวซาลส์บวร์ก หมู่บ้านริมทะเลสาบฮาลล์สตั๊ทHallstatt

เที่ยวบราติสลาว่า Bratislava ประเทศสโลวัคทั้งวัน

เที่ยวบูดาเปสต์Budapest ประเทศฮังการี

รวมล่องแม่น้ำดานู้บDanube ช่วงที่งามที่สุด ก็ทั้งวัน


รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– โดฮา

17.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์”

คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

20.25 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า Qatarโดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835

**โหลดกระเป๋าใหญ่ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าเล็ก ถือขึ้นเครื่องบินได้ 1 ใบ น้ำหนัก 7 กิโลกรัม

23.45 น.

(เวลาท้องถิ่นที่การ์ต้าช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า นำท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยังสนามบินสนามบินชเวทชาท Schwetchat กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย


ทัวร์วันที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 : โดฮา - เวียนนา – ซาลส์บวร์ก

02.50 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียโดยสายการบินกาต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 189

07.30น.

(เวลาท้องถิ่นที่ยุโรปช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

ถึงสนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เช้า

นำเดินทางโดยรถไฟเข้าสู่เวียนนา

(ทุกท่านกรุณาลากกระเป๋าใหญ่ขึ้นรถไฟ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถไฟจะปฏิบัติกันทั่วไป รถไฟในยุโรปค่อนข้างสะดวก ต้องลากกระเป๋าใหญ่เพียง 2 ครั้ง ระหว่างสนามบินกับโรงแรมที่เวียนนา)

**กรุณาเตรียมกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กและเตรียมสิ่งที่ต้องการใช้ สำหรับค้างคืนที่เมืองซาลส์บวร์กสำหรับคืนนี้ 1 คืนรวมทั้งเสื้อผ้าในวันรุ่งขึ้น**

ใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ 15 นาที (20 กม.)

นำเดินไปโรงแรมพร้อมสัมภาระเพื่อฝากกระเป๋าใหญ่ ที่โรงแรมที่จะกลับมาพักที่เวียนนาอีก 5 คืน

ณ โรงแรม ibis Wien Hauptbahnhof หรือเทียบเท่า

ในละแวกสถานีรถไฟกลาง Central Station หลังฝากสัมภาระนำเดินกลับไปขึ้นรถไฟ

10:05น.

ออกเดินทางจาก Vienna Central Station

12:38น.

ถึง เมือง Salzburg

นำเดินเข้า เช็คอินที่ โรงแรม Austria Trend Hotel Europa Salzburg หรือเทียบเท่า

(อาหารกลางวันหาซื้อรับประทานง่ายๆ ได้ ในสถานีรถไฟหรือในเมืองเก่า มิได้รวมในรายการ)

จากนั้นนำเดินชมเมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) เมืองมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1996

และเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท Wolfgang Amadeus Mozart” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก

ชื่อเมืองซาล์สบวร์กมีความหมายว่า “เมืองแห่งเกลือ” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลส์ซาคSalzach

นำเดินเข้าชมสวนดอกไม้มิราเบล ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องมนต์รักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก

เดินข้ามแม่น้ำซาลส์ซาคเข้าสู่ย่านตัวเมืองเก่า ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านเกิดของโมสาร์ท และอนุสาวรีย์โมสาร์ทที่จัตุรัสโมสาร์ท

จากนั้นเชิญตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นในย่าน ถนนเกรไทร์เด้ Getreidegasse ซึ่งร้านค้าแต่ละร้านจะตกแต่งด้วยลวดลายเหล็กดัดสวยงามเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมือง

ได้เวลานัดหมายพาเดินไปขึ้นรถสาธารณะกลับสู่ที่พัก

โรงแรม H+ Hotel Salzburg หรือเทียบเท่า

(อาหารค่ำไม่รวมในรายการ มี Super Market “Billa” ในย่านท่องเที่ยว และ “Spar” อยู่ที่สนานีรถไฟ)


ทัวร์วันที่ 3 วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 : ซาลส์บวร์ก – ฮาลล์สตั๊ท – เวียนนา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

เช็คเอาท์คืนห้อง

(นำสัมภาระเดินทางไปด้วยและจะนำฝากที่ Hallstatt เพื่อจะได้เดินเที่ยวได้สะดวก)

07.45 น.

นำเดินออกจากโรงแรมไปยังสถานีรถไฟ

08.12 น.

รถไฟออกจาก Salzburg สู่ Hallstatt Bahnhst

เปลี่ยนขบวนรถไฟ 1 ครั้ง ที่ Attnang-Puchheim, Bahnhof

08.58 น.

ถึงสถานี Attnang-Puchheim

09.11 น.

เปลี่ยนขบวนรถไฟเดินทางต่อ

10.47 น.

ถึงสถานีรถไฟ Hallstatt Bahnhst

นำเดินไปลงเรือที่ท่าเรือ Hallstatt Bahnhst Schiffstation

11.00 น.

นั่งเรือ ข้ามฝั่งไปที่ Hallstatt Markt

ชมทิวทัศน์อันงดงามหมู่บ้านจากทะเลสาบ

11.15 น.

ถึงฝั่ง Hallstatt Markt

นำฝากกระเป๋าสัมภาระที่พกมาที่บริเวณท่าเรือ

นำเดินเล่นชมหมู่บ้านฮาลล์สตัทท์ (HALLSTATT)

เมืองมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ ในปีค.ศ.1997

ตั้งอยู่ริมทะเลสาบฮอลล์สตัทท์ในเขตซาลซ์คัมเมอร์กุต (Salzkammergut)

หมู่บ้านนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกเซลติค ซึ่งเป็นเผ่าเร่ร่อนในยุโรปก่อนที่อารยธรรมกรีก-โรมันจะรุ่งเรืองเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตเกลือที่ถือว่าเป็นสินค้าสำคัญยิ่งในสมัยโบราณที่ใช้ในการถนอมอาหารเป็นพื้นที่ที่มีทะเลสาบถึง 76 แห่ง

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นชมเมืองเล็กริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยไม่ถึงพันคน โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน ตัวเมืองตั้งอยู่บนพื้นที่แคบๆ ริมทะเลสาบจึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขา

เชิญเดินลัดเลาะเลียบ ถนนริมทะเลสาบชมจัตุรัสประจำเมืองที่ประดับด้วยน้ำพุกลางลานล้อมรอบด้วยอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม

เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามร้านค้าต่างๆ ที่มีอยู่เป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่ล้วนประดับด้วยของเก่าดอกไม้หลากสีสันสวยงาม

* มีเวลาเที่ยว ณ ที่นี้ ประมาณกว่า3 ชั่วโมง

(อาหารกลางวัน มิได้รวมในรายการเชิญหารับประทานในหมู่บ้าน)

14.30 น.

ได้เวลาตามสมควร พบกัน ณ ที่นัดหมายที่ท่าเรือ Hallstatt Markt ที่เราลงเรือตอนที่ข้ามมาจากฝั่งตรงข้าม

* รับสัมภาระที่ฝากไว้

14.45 น.

นำลงเรือข้ามฟากกลับไปยังสถานีรถไฟ

15.08 น.

รถไฟออกจากHallstatt Bahnhst เข้าสู่ Vienna Hauptbahnhof

เปลี่ยนขบวนรถไฟ 1 ครั้ง ที่ Attnang-Puchheim, Bahnhof

16.44 น.

ถึงสถานี Attnang-Puchheim

เปลี่ยนขบวนรถไฟเดินทางต่อ

17.07น.

ขบวนรถไฟเข้าสู่กรุงเวียนนา

18.52 น.

ถึงสถานีรถไฟกลางเวียนนา Central Station

นำเดินเข้าสู่ที่พักโรงแรม ibis Wien Hauptbahnhof (พัก 5 คืน)

(อาหารค่ำไม่รวมในรายการ หาซื้อรับประทานได้ในสถานีรถไฟ)


ทัวร์วันที่ 4 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 : เวียนนา - เที่ยวบราติสลาว่า - เวียนนา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.30 น.

นำเดินไปยังสถานีรถไฟกลางกรุงเวียนนา (60 เมตร)

09.16น.

ออกเดินทางจากเวียนนาสู่กรุงบราติสลาว่า ของประเทศสโลวัค

10.23 น.

ถึงสถานีรถไฟกลางกรุงบราติสลาว่า

นำนั่งรถสาธารณสู่ย่านท่องเที่ยวใจกลางเมืองเก่า

เมืองบราติสลาว่า (BRATISLAVA) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวะเกีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานู้บที่บริเวณพรมแดนของสโลวะเกีย ออสเตรียและฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก

นำเดินชมตัวเมืองบราติสลาวาผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน (St.Martin Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี บรมราชาภิเษกแด่กษัตริย์ฮังการีถึง 19 พระองค์

ชมความสวยงามของอาคารเก่านานาสีสัน ในสไตล์อาร์ตนูโว และศาลาว่าการเมืองหลังเก่าที่สร้างสไตล์ผสมทั้งโกธิค อันเป็นโครงสร้าง หลักและการตกแต่ง แบบเรอเนสซองส์

เชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกในย่านการค้า มีร้านกาแฟและร้านอาหารคึกคักเป็นบริเวณกว้าง

เที่ยง

อาหารเที่ยงเชิญอิสระตามอัธยาศัยในบริเวณเมืองเก่า (ไม่รวมในรายการ)

* หลังอาหารกลางวัน แนะนำให้แวะร้านเบเกอรี่เก่าอายุ 400 ปีตกแต่งแบบ Renaissance ชื่อร้าน “Historische Konditorei Kormuth” ในย่านเมืองเก่า ภายในร้านตกแต่งคลาสิคสวยงาม ภาชนะบริการใช้เซรามิคลวดลายน่ารัก เครื่องดื่มกาแฟ ชา หรือช็อคโกแลตร้อน เบเกอรี่ล้วนมีคุณภาพน่าลิ้มลอง

บ่าย

ได้เวลาตามสมควร พบกันที่นัดหมายบริเวณจตุรัสกลางเมืองเก่า

นำเดินไปขึ้นรถบัสสาธารณะเพื่อเดินทางขึ้นไปยังปราสาทบราติสลาว่า

เที่ยวชมปราสาทบราติสลาว่า BratislavskýHrad

ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำดานู้บ ปราสาทนี้เริ่มสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 เรื่อยมาจึงมีร่องรอยการตกแต่งแบบศิลปะตั้งแต่โกธิค เรอแนสซองค์ จนถึงยุคศิลปะแบบบาโร็ค ปราสาทที่เห็นอยู่ในปัจจุบันสร้างสมบูรณ์ในศตวรรษที่ 20ปราสาทสร้างเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าเกือบเป็นรูปคางหมู มีป้อมสูงสี่มุมป้อมที่ดูมีขนาดใหญ่

ที่สุดมีฉายาว่า ป้อมมงกุฎ Crown Tower สูง 47 เมตรเป็นป้อมที่หลงเหลือมาแต่ศตวรรษที่ 13 ตรงกลางมีลานกว้างข้างล่างนั้นทำเป็นบ่อเก็บน้ำลึก 80 เมตร

มีส่วนที่จัดเป็นสวนแบบฝรั่งเศสที่ลานด้านหลังอาคารสี่เหลี่ยม บริเวณทางด้านตะวันออกนอกอาคารสี่เหลี่ยม มีร่องรอยของซากวังในยุคสมัย The Great Moravian ยุคดังเดิมของสโลวัคในศตวรรษที่ 9 และซากของโบสถ์ St.Saviorที่เด่นชัดจากสมัยศตวรรษที่ 11

ด้านหน้าของอาคารปราสาทปัจจุบันมีอนุสาวรีย์รูปทรงม้าผยองของพระเจ้าSvatopluk the Great มหาราชแห่งอาณาจักรโมราเวีย (ครองราชย์ประมาณ ค.ศ.885–894)

17.30 น.

สมควรแก่เวลา นำขึ้นรถสาธารณะไปยังสถานีรถไฟกลาง Hvlavna Stanica

18.37 น.

นำเดินทางโดยรถไฟออกจากกรุงบราติสลาว่า

19.44 น.

ถึงสถานีรถไฟกลางกรุงเวียนนา

นำเดินเข้าสู่ที่พัก

โรงแรมibis Wien Hauptbahnhof (พักที่นี่เป็นคืนที่ 2)

(อาหารค่ำไม่รวมในรายการ หาซื้อรับประทานได้ในสถานีรถไฟ)


ทัวร์วันที่ 5 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563: เวียนนา –เที่ยวบูดาเปสต์ – นั่งเรือล่องแม่น้ำดานู๊บ – เวียนนา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 น.

นำเดินไปยังสถานีรถไฟกลางกรุงเวียนนา (60 เมตร)

08.42 น.

ออกเดินทางจากเวียนนาสู่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี่

11.19 น.

ถึงสถานีรถไฟกรุงบูดาเปสต์

* ท่านสามารถซื้ออาหารกลางวันง่ายๆติดตัวในบริเวณสถานีรถไฟ เพื่อรับประทานระหว่างทางหรือรับประทานขณะล่องเรือ

(อาหารไม่รวมในรายการ)

12.00 น.

(อย่าช้ากว่านี้ครับ) จากนั้นนำขึ้นรถบัสสาธารณะและต่อด้วยรถใต้ดินไปยังจัตุรัสวีรชน Heroes’ Square

ที่ตั้งอยู่บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์บริเวณจัตุรัสวีรชน Hősök Tere ล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะประจำเมือง BudapestCity Park (Városliget) อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะชั้นสูงและอาคารหอศิลปะร่วมสมัย

ใช้เวลาที่นี่ตามสมควร

นำลงรถใต้ดินสาย M1 ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายเก่าแก่ที่สุดในแผ่นดินยุโรป และเป็นสายเก่าแก่อันดับสายของโลก ต่อจากลอนดอนและลิเวอร์พูล สร้างเสร็จและใช้งานในปี ค.ศ.1896 ประกาศเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2002 เส้นทางรถสายนี้อยู่ใต้ถนน Andrássy Avenue

13.02 น.

นำลงเรือล่องแม่น้ำดานู้บ

ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีที่ก่อร่างสร้างตัวในช่วง 600-800 ปีก่อน ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์"

ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด

นอกจากนี้ท่านจะได้ชมสะพานโซ่ (Chain bridge) สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานู้บ โดยนาย William Tierney Clark วิศวกรชาวอังกฤษเหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน

ล่องเรือประมาณ 30 นาที

13.32 น.

ขึ้นฝั่งที่ Jaszai Mari Ter (Margit Hid) ตรงกับเกาะ Margit Szitget

จากนั้นนำเดินขึ้นรถบัสสาธารณะ ข้ามสู่เขต Buda ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ ประมาณ 14.15 น. ถึงบริเวณโบสถ์ Matthias

นำชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม โบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ

ชมโบสถ์แมทเธียส(Matthias Church)ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส

สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิคหลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่15 ถัดจากโบสถ์เป็นพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1กษัตริย์ฮังการีในช่วงคริสต์ ศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่หน้าป้อมชาวประมง (Fisherman's Bastion)

จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานู้บได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมง ฮังกาเรียน

มีเวลาเที่ยวที่นี่ประมาณ 1.30 ชั่วโมง

15.45 น.

นำขึ้นรถสาธารณะสู่ย่านถนนคนเดิน ถนน Vaci Utca ที่มีชื่อเสียงของบูดาเบสต์

16.10 น.

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่น และเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึกต่างๆ

ในย่านถนนวาซี่ (VaciUtca) ซึ่งเป็นถนนคนเดินใจกลางกรุงบูดาเปสต์ เรียงรายไปด้วยร้านค้าหลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า นาฬิกา รองเท้า กระเป๋า ผ้าลูกไม้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นต้นอีกทั้งย่านนี้อยู่ไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำดานู้บบนเขตเปสต์ Pest ให้เดินชมทิวทัศน์ของเมืองแบบชิลชิล

มีเวลาตามอิสระประมาณ 2 ชั่วโมง รวมรับประทานอาหารค่ำด้วยหรือซื้อไปทานบนรถไฟหรือไปซื้อที่สถานีรถไฟกลางเวียนนา Vienna Hauptbahnhof

18.00 น.

นำเดินทางโดยรถสาธารณะสู่สถานีรถไฟกรุงบูดาเปสต์

18.15 น.

ถึงสถานีรถไฟกรุงบูดาเปสต์

18.40 น.

นำเดินทางกลับสู่กรุงเวียนนา

21.18 น.

ถึงสถานีรถไฟกลางกรุงเวียนนา

นำเดินเข้าสู่โรงแรมที่พัก (70 ม.)

โรงแรม ibis Wien Hauptbahnhof (พักที่นี่เป็นคืนที่ 3)


ทัวร์วันที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 : เที่ยวกรุงเวียนนา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่องกรุงเวียนนาโดยรถขนส่งมวลชนที่สะดวกสบาย คล่องตัว

08.00 น.

นำเดินทางไปยังพระราชวังเชินบรุนน์ Schönbrunn Palace โดยรถไฟใต้ดิน

ถึงบริเวณพระราชวังเชินบรุนน์ เชิญถ่ายรูปด้านพระราชวัง ก่อนถึงเวลานัดหมายเข้าชมภายในพระราชตำหนัก

09.30 น.

ได้เวลาเข้าชมภายใน โดยมีเครื่องอธิบายหูฟัง (ภาษาอังกฤษ)

เดินชมประมาณ 50-60 นาที ตามทางที่กำกับไว้จนปลายทางจะเป็นห้องขายของที่ระลึก แล้วตามป้ายบอกทางออก ภาษาเยอรมัน“Ausgang = Exit”

* ห้ามถ่ายภาพ และถ้ามีสัมภาระพะรุงพะรัง เช่น เป้ขนาดใหญ่ ต้องฝาก ไว้ ณ ที่รับฝากสัมภาระก่อนเข้าชม ไม่คิดค่าฝาก

จบการชมพระราชตำหนัก ตรงข้ามทางออก จะมีห้องน้ำให้ใช้ ก่อนเดินย้อนออกจากอาคาร แล้ววนไปด้านหลังของอาคารตำหนัก ชมสวนดอกไม้ที่จัดได้อย่างเลิศหรู

ถ้าเดินตรงขึ้นเนินจะเห็นประตูเฉลิมพระเกียรติจักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่า Gloriette ที่สร้างในปี ค.ศ.1775 แต่สร้างใหม่เมื่อปี ค.ศ.1947 หลังถูกทำลายในครางสงครามโลกครั้งที่ 2

บนเนินบริเวณประตูเฉลิมพระเกียรติ Gloriette เป็นจุดชมวิวพระราชวังพร้อมสวนและทิวทัศน์ของเมืองที่อยู่ไกลออกไปได้อย่างงดงาม

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์กซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า

ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ

ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส

ที่มาของพระราชวังแห่งนี้ จักรพรรดิมักซีมีเลียนที่ 2แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

เป็นผู้ต้นคิดขึ้นในปี ค.ศ. 1569 พระองค์ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซื้อที่ดินที่น้ำท่วมถึงริมฝั่งแม่น้ำเวน ตั้งอยู่ระหว่างเขตเมดลิงกับเขตไฮต์ซิง ที่ซึ่งเดิมประชาชนใช้ทำมาหากิน

และในปี ค.ศ. 1548 ได้มีการสร้างพระที่นั่งที่มีชื่อว่า แคตเตอร์เบิร์ก ซึ่งชื่อพระราชวังเชินบุรนน์ (Schönbrunn) แปลว่า “น้ำพุอันสวยงาม”

ด้วยแต่เดิมมีการผุดขึ้นของน้ำบาดาลที่อยู่รายล้อมพระราชวังแห่งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิจึงพระราชทานชื่อโดยอิงความหมายของพื้นที่ และได้กลายเป็นชื่อมาจนถึงทุกวันนี้

นอกจากนี้พระนางมารี อองตัวเนต พระราชินีแห่งฝรั่งเศส ก็ยังเคยใช้พระชนม์ชีพในวัยเยาว์ในพระราชวังแห่งนี้อีกด้วย รวมถึงสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ก็เคยมาประทับพักอยู่ ณ พระราชวังแห่งนี้กับพระราชโอรสของพระองค์

แต่เดิมด้านหลังของพระราชวังจะเป็นป่าใช้สำหรับล่าสัตว์ แต่ภายหลังได้มีการจัดทำสวนดอกไม้สวยมากขึ้นมาอย่างเลอค่า

ต่อมาพระนางเอเลนอร์ กอนซากา ผู้ที่ชื่นชอบการล่าสัตว์เป็นอย่างมากได้เพิ่มเติมพระรางวังเข้ากับพระที่นั่งแคตเตอร์เบิร์กในภายหลัง ในปี ค.ศ. 1638 ตุรกีได้บุกรุกออสเตรียพระราชวังถูกทำลายและไม่ได้มีการบูรณะ ฟื้นฟูอีกเลย

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พระราชวังเชินบรุนน์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากการที่พันธมิตรได้บุกยึดเพื่อใช้เป็นกองบัญชาการดังนั้นรัฐบาลออสเตรียจึงต้องซ่อมแซมพระราชวังใหม่ให้งดงามดังเดิม

พระราชวังเชินบรุนน์ โด่งดังและเป็นที่รู้จักทั่วโลก ว่ากันว่าพระราชวังแห่งนี้อลังการสวยงามจับใจและเป็นศูนย์รวมของผลงานด้านศิลปะชั้นเยี่ยม

บริเวณด้านหน้าพระราชวังเชินบรุนน์ แสดงถึงความอลังการที่อยู่เบื้องหลังสวนดอกไม้นานาชนิดสีสันฉูดฉาดตัดกับสีเหลือทองของพระราชวังเชินบรุนน์อย่างลงตัว

อาคารพระราชวังเชินบรุนน์ 3 ชั้น ทาสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่พระนางมาเรีย เทเรซาทรงโปรด ตัวปราสาทประกอบด้วยห้องทั้งหมด 1,441 ห้อง ให้เข้าชมได้เพียง 40 ห้อง

มีเวลาอยู่ที่พระราชวังเชินบรุนน์ รวมทั้งรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยที่คาเฟ่ หน้าวัง หรือบนเนิน Gloriette ตามสมควร ได้เวลานัดหมาย นำเดินทางกลับที่พักโรงแรมโดยรถสาธารณะใต้ดิน

นำเดินเข้าสู่โรงแรมที่พัก (70 ม.)

โรงแรม ibis Wien Hauptbahnhof (พักที่นี่เป็นคืนที่ 4)


ทัวร์วันที่ 7 วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 : เที่ยวกรุงเวียนนา โดยอิสระให้เต็มอิ่มด้วยตั๋วโดยสารรถแบบ 72 ชม.

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำเดินทางโดยรถสาธารณะเข้าเที่ยวกรุงเวียนนา นำขึ้นรถไฟใต้ดินไปยัง สวนสาธารณะ สตัดปาร์ค ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ของราชาเพลงวอลท์ซ“โยฮันสเตร้าท์ จูเนียร์” เจ้าของบทเพลงที่โด่งดังไปทั่วโลก “By The Beautiful Blue Danube” ที่เขาแต่งเมื่อปีค.ศ.1866

เที่ยวชมกรุงเวียนนา (Vienna) ในเส้นทางถนนวงแหวนรอบใน ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่งดงาม

ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิร์ก ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนัก ฮัปสเบิร์ก Hapsburg มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20

อาคารแฝดฝั่งหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งชาติKunsthistorisches Museumอีกฝั่งหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยา Naturhistorisches Museum Wien ระหว่างกลางของอาคารพิพิธภัณฑ์แฝดประดิษฐานด้วยอนุสาวรีย์แห่งจักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่า

ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างในระหว่างปีค.ศ.1873-1883, มหาวิทยาลัยเวียนนา ที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1365 ซึ่งนับว่าเก่าแก่เป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลัก

โรงมหรสพประจำเมือง Berg Theater และอาคารเทศบาลเมือง Rathaus ที่สร้างในศิลปะแบบ Neo-gothic

ลงจากรถสาธารณะเพื่อพาเก็บภาพของอาคารสำคัญที่สวยงามไล่กลับมาจนถึง ย่านร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่

นำเข้าสู่ถนนการ์ดเนอร์ ย่านการค้าสำคัญของกรุงเวียนนา พร้อมชมความงาม โดดเด่นเป็นสง่าของโบสถ์เซนต์สเตฟาน สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา และราย ล้อมไปด้วยร้านค้านานาชนิด ร้านกาแฟ ฯลฯ

เชิญตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นต่างๆ หรือนั่งจิบกาแฟ Vienna Coffee ช็อคโกแล็ตเค้ก Sacherที่ลือชื่อ

ใช้เวลาหลังช่วงบ่ายนี้จนถึงเวลา 19.30 – 20.00 น. รวมเวลารับประทานค่ำด้วย

......... น.

พร้อมนัดหมายกันที่หน้ามหาวิหารหลวงเซนต์สเตฟาน Stephansdom

อาหารกลางวันและอาหารค่ำ มิได้รวมในรายการ

โรงแรมที่พัก ibis Wien Hauptbahnhof (พักที่นี่เป็นคืนที่ 5)


ทัวร์วันที่ 8 วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 : เวียนนา – โดฮา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 น.

หลังอาหารเช้าทำการเช็คเอาท์คืนห้องพัก

หลังอาหารเช้านำเดินไปชมวังน้อยแสนสง่าพร้อมสวนสวยและสระน้ำสไตล์ฝรั่งเศสแห่งพระราชวังเบลเวเดียร์ Bevedere Palace ซึ่งเป็นวังฤดูร้อนของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย (Prince Eugene of Savoy)ผู้นำกองทัพออสเตรียชนะกองทัพเติร์กที่เข้ามารุกราน

จากนั้นเชิญท่องเวียนนาตามอัธยาศัย

ด้วยตั๋วโดยรถขนส่งมวลชนที่มีอยู่ได้เต็มวัน ทุกขนส่งมวลชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นรถบัส รถไฟ รถไฟใต้ดิน รถรางธรรมดา (ที่ไม่ใช่รถทัวร์) และไม่จำกัดเที่ยวภายในกรุงเวียนนา สะดวกสบาย คล่องตัว

* หัวหน้าทัวร์จะให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยหาข้อมูลให้ สำหรับท่านที่ต้องการเข้าชมพิพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ การแสดงดนตรี Concert ต่างๆ ทั้งนี้หลายๆการแสดงควรจองล่วงหน้าจากทาง Internetโดยเฉพาะเป็นรายการที่มีความนิยมสูง

และเมื่อทราบจุดหมายปลายทางของท่านเองแล้ว กรุณาสอบถามการเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรมจากหัวหน้าทัวร์ให้แน่ชัดเพื่อความถูกต้อง

อิสระ Shopping และ ท่องเที่ยว กรุงเวียนนา

จากนั้นนำเดินเข้าสู่สถานีรถไฟกลาง พร้อมกระเป๋าเดินทาง เพื่อเดินทางโดยรถไฟสู่สนามบิน Schwechat

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีถึงสถานีรถไฟที่สนามบิน Schwechat นำเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการ์ต้า

22.55 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานกรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 186


ทัวร์วันที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 : โดฮา-กรุงเทพ

05.10 น.

เดินทางถึงสนามบินโดฮาประเทศการ์ต้า

รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ

08.15 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832

19.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่/ห้องสามท่าน ท่านละ        69,900.- บาท     

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีท่านละ                       67,900.- บาท (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีท่านละ                      67,900.- บาท(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม)

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ                             7,000.-บาท     

มีตั๋วเครื่องบินเอง ลดท่านละ                   -25,000.- บาท

มีวีซ่าเชงเก้นที่ยังไม่หมดอายุ ลดท่านละ      -3,000.-บาท

 

กำหนดการเดินทาง     วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2563

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ

หมายเหตุ     1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย
ไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

                   2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ
ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

                   3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                   4.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                   5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน16ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

                   6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

อัตรานี้รวม    – ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัดของสายการบินกาต้าแอร์เวย์และค่าภาษีต่างๆ

                **โหลดกระเป๋าใหญ่ น้ำหนักรวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องบินได้ 1 ใบ
น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

                   - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศออสเตรีย

                   - ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

                   - ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านตามความสมัครใจ)

                   - ค่าพาหนะระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

                   - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

                  - ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทสวัสดีฮอลิเดย์จำกัด

                  - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 3,000,000 บาท
และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 2,000,000 บาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

                        - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจาก30 กก. ที่ทางสายการบินกำหนด หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทางสายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

                        - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบินซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ(ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้นเงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บหากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามและทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ให้กับท่านเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกันจึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม้ติดกัน หรืออยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรปอาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำหรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห่องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.-บาทโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

          บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

          ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

    หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์บริษัทฯสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338

หรืออีเมลoperation.sawasdeeholidays@gmail.com

หรืออีเมลsales.sawasdeeholidays@gmail.comหรือ LINE ID: saleswd

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆก็ตามกรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า

เมื่อมัดจำแล้วหากยกเลิกการเดินทางจะไม่มีการคืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด 3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภทหรือถือศีลมังสวิรัติกรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ปและท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆหรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

8. กรณีท่านเจ็บป่วยทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯเรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjนโรงแรมบัตรโดยสารรถไฟฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบินบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดและไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น


หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ประเทศออสเตรีย

*กรุณาเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามให้ครบถ้วน....เป็นเรื่องสำคัญมาก*

**ใช้เวลาดำเนินการอย่างต่ำ 15 วันทำการ และทุกท่านต้องไปสแกนลายนิ้วมือ

ตามวันและเวลาที่กำหนด ที่สำนักงาน VFS อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4**

 

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้านี้ กรุณาแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (รูปสี พื้นหลังสีขาว, หน้าตรง เปิดหูทั้ง 2 ข้างให้ชัดเจน เน้นใบหน้าใหญ่ ห้ามใส่เครื่องประดับ / ห้ามใส่คอนแทกเลนส์สี) (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (สำหรับผู้มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์) / สำเนาสูติบัตร 1 ใบ (สำหรับเด็ก/เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แม้ว่าจะมีบัตรประชาชนแล้วก็ตาม)

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ

4.สำเนาทะเบียนสมรส กรณีใช้คำนำหน้าว่า นาง (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

5. หลักฐานการทำงาน  (ห้ามเกิน 30 วันนับจากวันกำหนดยื่นวีซ่า)

          5.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่   

(เป็นภาษาอังกฤษ และฉบับจริงเท่านั้น) โดยต้องใช้หัวจดหมายของบริษัทเท่านั้น และมีตราประทับรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก

          5.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)   หรือสำเนาการจดทะเบียนบริษัท (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

          5.3 กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ   พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด

          5.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ฉบับจริง) พร้อมประทับตรา

จากทางโรงเรียน หรือกรณีเป็นเด็กเล็ก ใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

          5.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

          5.6 กรณีทำอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

6.หลักฐานการเงิน

   6.1 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร 1 ใบ (Bank Certificate) โดยต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ระบุ To whom it may concern ควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ และมีเงินหมุนเวียนที่คงเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่าเลข 6 หลัก (กรุณานำสำเนาหนังสือเดินทางไปด้วย เพื่อให้ธนาคารพิมพ์ชื่อนามสกุลตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทาง)

   6.2 พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเล่มเดียวกันย้อนหลัง 6 เดือน

   6.2.1 ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

         - จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

         - หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรส และไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

         -  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารที่จะยื่นวีซ่าของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

7.หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

          7.1 เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

          7.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับผู้อื่น พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

 

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย **

*** เอกสารทุกอย่างจะต้องสะกดคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล ให้ตรงกับหนังสือเดินทาง ***

Recommend

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง

เดินทาง : 28/08/2020 - 30/08/2020

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One WorldBack to Top