Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > C l a s s i c I n d y T o u r o f B e l g i u m

C l a s s i c I n d y T o u r o f B e l g i u m

รายละเอียด

สวัสดีฮอลิเดย์

นำท่องเที่ยวโดยรถไฟใน

มนต์เสน่ห์แห่งเบลเยี่ยม-อัมสเตอร์ดัม 8 วัน

Classic  Indy Tour of Belgium

พาเคลิบเคลิ้มเมืองคลองที่ดีที่สุด

เพลินเพลิดกับจัตุรัสเมืองเก่าที่สวยทุกเมือง


เที่ยวบรัสเซลส์ Brussels

บรูจจ์ Brugge – แอนท์เวิร์ป Antwerp

เกนท์ Ghent – เลอเวน Leuven

รวมเที่ยวเมืองกังหันลม อัมสเตอร์ดัม Amsterdam

ซานส์ฌานส์ Zaanse Schans หมู่บ้านตัวอย่างที่แสนสวย

 

บินตรงโดยสายการบินไทย (TG)
สะสมไมล์ Royal Orchid Plus ได้ 50%

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – บรัสเซลล์

21.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2 แถว D พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก **โหลดกระเป๋าใหญ่ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าเล็ก ถือขึ้นเครื่องบินได้ 1 ใบ น้ำหนัก 7 กิโลกรัม


ทัวร์วันที่ 2 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 : บรัสเซลล์ – บรูจจ์

00.30 น.

ออกเดินทางสู่นครบรัสเซลส์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 934 (ใช้เวลาบิน 12.10 ชม.)

07.40 น.

(เวลาท้องถิ่นที่ยุโรปช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ถึงสนามบินนานาชาติบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำเดินไปสถานีรถไฟในท่าอากาศยาน เพื่อจับรถไฟเดินทางเข้าสู่กรุงบรัสเซลส์ Brussels

(ทุกท่านกรุณาลากกระเป๋าใหญ่ขึ้นรถไฟ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถไฟจะปฏิบัติกันทั่วไป รถไฟในยุโรปค่อนข้างสะดวก ต้องลากกระเป๋าใหญ่เพียง 2 ครั้ง ระหว่างสนามบินกับโรงแรมที่บรัสเซลส์ Brussels *กรุณาเตรียมกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กและเตรียมสิ่งที่ต้องการใช้ สำหรับค้างคืนที่ เมืองบรูจจ์ Bruges สำหรับคืนนี้ 1 คืนรวมทั้งเสื้อผ้าในวันรุ่งขึ้น) * ค่าโดยสารรถไฟ รถบัสสาธารณะ รถไฟใต้ดิน ค่าเข้าชมสถานที่บางแห่งที่ระบุในรายการ รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยวแล้ว

นำเดินไปโรงแรมพร้อมสัมภาระเพื่อฝากกระเป๋าใหญ่ ณ โรงแรมที่จะกลับมาพักที่บรัสเซลส์อีก 5 คืน โรงแรม 9Hotel Central หรือเทียบเท่า ในละแวกสถานีรถไฟกลาง Central Station หลังฝากสัมภาระนำเดินกลับไปขึ้นรถไฟ

ออกเดินทางจาก Brussels Central Station สู่เมืองบรูจจ์ Brugge ถึง เมืองบรูจจ์ Brugge ใช้เวลาบนรถไฟประมาณ 1.6 ชม. (102 กม.)

นำเดินเข้า เช็คอินที่ โรงแรม Martin's Brugge หรือเทียบเท่า (อาหารกลางวันหาซื้อรับประทานง่ายๆ ได้ ในสถานีรถไฟหรือ ร้าน Carefour Express ในเมืองเก่า มิได้รวมในรายการ)

นำเดินเที่ยวเมืองบรูจจ์ (BRUGGE) เมืองศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ซึ่งเป็นเมืองท่าค้าขายสำคัญของประเทศเบลเยี่ยมมาราว 800-900 ปี เดินเที่ยวชมเมืองเก่าบรูจจ์ ที่ได้รับการขนานนามว่า “The Venice Of The North” ซึ่งล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้น เพลิดเพลินกับอาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนหนทางที่สะอาดสวยงาม ชมจัตุรัสใจกลางเมือง "มาร์เก็ตสแควร์" (Markt Platz) หอระฆังเก่าแก่ (Belfry) ตึกเทศบาลเมือง (Town hall) ในสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิช เรอแนซองค์ ท่านจะพบกับบ้านเรือนริมน้ำที่มีลักษณะคล้ายกับหอคอยเรียงรายมากมาย และมีต้นวิลโลว์หรือต้นหลิวที่พลิ้วไหวไปมายามมีลมพัดผ่าน บรรยากาศแสนโรแมนติก จากนั้นเชิญหาความสำราญด้วยตัวของท่านเองในการเดินเล่นถ่ายรูปในตัวเมืองเก่า พร้อมเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกตามร้านค้าต่างๆ มากมายในเมือง โดยเฉพาะผ้าลูกไม้ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเบลเยี่ยม และกระเป๋ายี่ห้อดังของเบลเยี่ยม “KIPLING”

คืนนี้พักที่ โรงแรม MARTINS BRUGGE หรือเทียบเท่า 1 คืน Address: Oude Burg 5, 8000 Brugge. Tel: +32 50 445 111 *อาหารค่ำเชิญอิสระตามอัธยาศัย มิได้รวมในรายการ หัวหน้าทัวร์ยินดีให้คำแนะนำ เมืองเก่าบรูจจ์ มีร้านอาหาร ร้านกินดื่มทั่วทั้งเมือง ให้เลือกสัมผัสบรรยากาศน่ารักแทบทุกแห่ง


ทัวร์วันที่ 3 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 : บรูจจ์ – บรัสเซลล์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม (รวมในรายการ) หลังอาหารช่วงเช้าขอเชิญเดินเล่นเพลิดเพลินกับสุดยอดเมืองคลอง เช็คเอาท์จากโรงแรมในเวลาเที่ยงตรง จากนั้นนำเดินไปขึ้นรถบัสสาธารณะเพื่อไปต่อขบวนรถไฟมุ่งเข้าสู่กรุงบรัสเซลส์

ถึงสถานีรถไฟ Brussels Central Station นำเดินเข้าเช็คอิน ณ ที่พัก โรงแรม 9Hotel Central หรือเทียบเท่า............ จากนั้นนัดหมายที่ Lobby ของโรงแรม เพื่อนำเดินทางโดยรถสาธารณะสู่ อโตเมี่ยม Atomium

เชิญถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์อะตอเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปีค.ศ.1958 โครงสร้างเป็นเหล็กที่ประกอบไปด้วยอะตอม 9 อะตอมที่ขยายใหญ่ถึง 165,000 ล้านเท่า มีความสูง 102 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 2,400 ตัน ในแต่ละอะตอมทำเป็นทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 18 เมตร และเชื่อมต่อกันด้วยท่อ ที่มีความกว้าง 3.3 เมตร ยาวตั้งแต่ 22-29 เมตร จากนั้นนำเดินทางโดยรถสาธารณะเข้าสู่ย่านกรองด์ปลาซ Grand Place

นำเดินชมจัตุรัสแกรนด์เพลส หรือ กรองด์ปลาซ (Grand Place) เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป กว้าง 110 เมตร ยาว 70 เมตร ล้อมรอบด้วยกลุ่มอาคารสไตล์เฟลมมิชเรอแนซองค์ม, บาโร็ค, โกธิค, นีโอ-โกธิค ซึ่งองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปีค.ศ.1983 บางส่วนจะเป็นตลาดขายต้นไม้ ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ โดยมีถนน 7 สายเชื่อมเข้าสู่จัตุรัสฯ ถนนที่ล้อมรอบบ่งบอกถึงสินค้าที่ขาย เช่น ถนนขายเนย, ถนนขายเนื้อ ฯลฯ และล้อมรอบด้วยอาคารที่สำคัญต่างๆ เช่น ศาลาว่าการเมือง หรือ Hotel de Ville ซึ่งเป็นที่ทำการของเมือง จากนั้นนำถ่ายรูปกับแมนิเก้นพีซ (Manneken Pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวน้อยๆ กำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์ และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม ปัจจุบัน จะมีการสวมใส่เสื้อผ้าชุดต่างๆ ตามเทศกาลต่างๆ หรือเกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆที่มีบุคคลสำคัญมาเยือน ไม่ว่าจะเป็นชุดรับปริญญา ชุดซานตาคลอส ชุดเอลวิส เพรสลีย์ ชุดมิกกี้เมาส์ หรือแม้แต่ชุดราชปะแตนของไทย ซึ่งจะสวมใส่ชุดนี้ในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี โดยเสื้อผ้าทุกชุดเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ Musee de la Ville de Bruxelles บริเวณจัตุรัสกรองด์ปลาซ

จากนั้นเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก เดินเล่นเก็บภาพสวยๆ นั่งจิบเครื่องดื่มท่ามกลางแวดล้อมที่สวยคลาสสิค ชิม Belgian Waffle ยอดนิยมหลากรสหลากแบบ ชิมช็อคโกแลตเบลเยี่ยมที่เลื่องชื่ออย่าง Godiva, Guylian Leonidas, Côte d'Or หรือยี่ห้ออื่นๆอีกนับพันยี่ห้อ ยังมีอีก ที่นักดื่มก็ไม่น่าพลาดจะเลือกร้านทำเลดีๆในย่านจตุรัสเมืองเก่าชิมเบียร์รสเยี่ยมที่เบลเยี่ยมประเทศผู้ผลิตยี่ห้อเบียร์มากที่สุดในโลกมีนับพันยี่ห้อ

*อาหารกลางวันและค่ำเชิญอิสระตามอัธยาศัย มิได้รวมในรายการ หัวหน้าทัวร์ยินดีให้คำแนะนำ และในย่านจัตุรัสเมืองเก่า Grand Place มีร้านอาหาร ร้านกินดื่มทั่วทั้งเมือง ให้เลือกสัมผัสบรรยากาศน่ารักแทบทุกแห่ง

ได้เวลานัดหมายนำเดินกลับสู่ทีพัก โรงแรม 9Hotel Central หรือเทียบเท่า (พักที่บรัสเซลส์ 4 คืน) หรือจะกลับเองได้ตามอัธยาศัยเพราะโรงแรมอยู่ไม่ไกล จากย่านกร็องด์ปลาซ Grand Place


ทัวร์วันที่ 4 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 : บรัสเซลล์ – อัมสเตอร์ดัม – บรัสเซลล์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม (รวมในรายการ)

นำเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินจากสถานี Bruxelles Central ไปต่อรถไฟด่วน Thalys ที่สถานีรถไฟ Bruxelles Midi ข้ามประเทศสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ดินแดนแห่งกังหันลม (ระยะทางประมาณ 217 กม.ใชเวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ 2.15 ชม.)

ออกเดินทางจาก สถานีรถไฟ Bruxelles Midi ...........เดินทางถึงสถานีรถไป Amsterdam Centraal

นำต่อรถไฟท้องถิ่นสู่หมู่บ้านเกษตรกรรม Zaanse Schans แหล่งท่องเที่ยวอัตตลักษณ์แห่งดินแดนกังหันลม

หมู่บ้านซานซ์สชานด์ (ZaanseSchans) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ห่างจากกรุงอัมสเตอร์ดัมประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Zaan ที่รวมความเป็นฮอลแลนด์ไว้และอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวฮอลแลนด์สมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นกังหันลม บ้านไม้สีเขียวน่ารักหลังเล็กๆ การทำชีส การทำรองเท้าไม้ ฯลฯ เชิญท่านเดินเล่นชมทัศนียภาพหมู่บ้านที่ร่มรื่น และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ ชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกมากมาย

มีเวลาเที่ยวประมาณ 2-2.30 ชม.ตามสมควร จากนั้นนำเดินทางกลับเข้าสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม

เที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM)เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเตล (Amstel) ซึ่งได้ชื่อว่ามีลำคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลอง สถานีรถไฟกลางแห่งอัมสเตอร์ดัม (Central Station) ที่ท่านนั่งรถไฟเข้ามาสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 บนเสาเข็มที่มีมากถึง 8,657 ต้น

นำเดินเข้าสู่ตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม ถ่ายรูปกับจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงคราม (National Memorial) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1956 เพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่สร้างขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 ต่อมาเมื่อจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้ให้น้องชาย คือ หลุยส์ โบนาปาร์ต มาปกครองที่นี่ และใช้สถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันนี้ใช้เป็นสถานที่รับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี ใกล้ๆ กันคือ โบสถ์ใหม่ (Nieuwe Kerk) สร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถือเป็นโบสถ์ประจำพระราชวงศ์ และส่วนมากจะใช้ประกอบพระราชพิธีของราชวงศ์เท่านั้น ผังเมืองของกรุงอัมสเตอร์ดัม มีลำคลองที่ขุดไว้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่ง คลองที่ขุดเป็นสายๆขนานกันและมีคลองน้อยเชื่อมต่อระหว่างคลองเส้นขนานทั่วเมืองดูเสมือนใยแมงมุม

ถ้าเดินตามลำคลอง จะเห็นตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่ริมคลองอันมีเอกลักษณ์ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งบ้านริมคลองเหล่านี้จะมีส่วนหน้าบ้านไม่กว้างมากนัก และสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกับ เรอแนสซองส์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ตกแต่งลวดลายด้านหน้าอย่างสวยงาม และบริเวณหน้าจั่วจะแขวนรอกไว้สำหรับชักรอกสิ่งของเข้าบ้านทางหน้าต่าง เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่น และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกในย่านดัมสแควร์ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งกลางเมืองอัมสเตอร์ดัมเช่น ห้าง Magna Plaza, ห้าง Bijenkorf เป็นต้น

ได้เวลานัดหมายบริเวณสถานีรถไฟ Centraal นำขึ้นรถไฟขบวน Thalys High Speed Train ลงใต้กลับสู่ประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ 2.15 ชม.)

ถึงสถานีรถไฟ Brussels Station นำเดินกลับเข้าสู่โรงแรม 9Hotel Central หรือเทียบเท่า (พักที่บรัสเซลส์คืนที่ 2) หรือจะกลับเองได้ตามอัธยาศัยเพราะโรงแรมอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม หรือเดินไปอีกไม่ไกลก็ถึงย่านกร็องด์ปลาซ Grand Place


ทัวร์วันที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 : บรัสเซลล์ – แอนท์เวิร์ป – เลอเวน – บรัสเซลล์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม (รวมในรายการ)

นำเดินทางด้วยรถไฟสถานี Bruxelles Central สู่เมืองอันทเวิร์ป (ANTWERP) เมืองหลวงแห่งเพชร ศูนย์กลางการค้าเพชรระดับโลก เพชรเกือบ 70% ถูกซื้อขายกันที่นี่ (ระยะทาง 53 กม. ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)

นำเดินเที่ยว ชมชุมชนเมืองอันท์เวิร์ป ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำสเกลต์ (Scheldt) ที่เชื่อมกับทะเลเหนือที่ปากน้ำเวสเทิร์นสเกลต์ (Western Scheldt) ชมบริเวณจัตุรัสใจกลางเมืองที่เรียกว่า โกรต มาร์ก (Grote Markt) จุดที่เป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมือง และยังเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (Town hall) อาคารเก่าแก่อายุหลายร้อยปี และถือว่าเป็นอาคารที่สวยที่สุดในบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ก็ว่าได้ เชิญชื่นชมในความงดงามของกลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นแบบเรอแนสซองส์ที่ตั้งเรียงรายอยู่ในจัตุรัส ชมลานน้ำพุกับรูปปั้นของซิลวิอุสบราโบ Silvius Brabro หรือที่นิยมเรียกกันว่ารูปปั้นบราโบ (Brabo statue) วีรบุรุษผู้กล้าในตำนานของเมือง โดยรูปปั้นนั้นตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลาว่าการเมือง ชมสายน้ำที่ไหลพุ่งจากมือที่ถูกตัด โดยสายน้ำนั้นประดุจดังเลือดของยักษ์ผู้พ่ายแพ้ไหลรินสู่พสุธา

แล้วนำถ่ายรูปโบสถ์พระแม่ (Cathedral of Our Lady) ที่สร้างขึ้นในแบบโกธิคที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป สร้างขึ้นในช่วงระหว่าง ปีค.ศ.1352-1521 มีความสูงมากกว่า 400 ฟุต ภายในโบสถ์ประดับด้วยหน้าต่างกระจกสี รวมถึงภาพเขียนชิ้นเยี่ยมของศิลปินชื่อดังคือ ปีเตอร์พอล รูเบนส์ (Peter Paul Rubens) เชิญใช้เวลาสบายในบริเวณรอบจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งมีร้านรวง ร้านกินดื่มทั่วบริเวณ (รวมรับประทานอาหารกลางวันเองตามอัธยาศัย มีซุปเปอร์มาร์เก็ต Delhaize, Sint-Paulusstraat 42, 2000 Antwerpen, Belgium ห่างจากจัตุรัสประมาณ 400 เมตร) ................. ได้เวลาสมควรตามนัดหมาย นำเดินขึ้นรถสาธารณะไปยังสถานีรถไฟกลางแล้วต่อด้วยรถไฟสู่เมืองเลอเวน Leuven

ถึงสถานีรถไฟเมืองเลอเวน Leuven นำขึ้นรถสาธารณะเข้าสู่จัตุรัสแหล่งท่องเที่ยว ใจกลางเมืองเก่า ................ เมืองเลอเวนตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Dyle เป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 ของประเทศเบลเยี่ยมอยู่ในดินแดนฟลานเดอร์ Flanders ของชนเผ่าเฟลมิช Flemish ปรากฏเป็นชุมชนเมืองมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 มารุ่งเรืองมากๆในศตวรรษที่ 15 มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของประเทศก่อตั้งที่นี่เมื่อ ค.ศ.1425 เป็นมหาวิทยาลัยเริ่มจากการศึกษาในนิกายคาธอลิค ปัจจุบัน มีชื่อว่า KU University Katholieke Universiteit Leuven เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย ความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์และก้าวหน้าจนมีมหาวิทยาลัย ความศรัทธาทำให้มีสิ่งก่อสร้างที่อุดมไปด้วยงานศิลปะมากมาย

จัตุรัสหรือ Grote Markt ที่นี่ก็งดงามไม่แพ้จัตุรัสใดในเบลเยี่ยม ชมอาคารเทศบาลเมือง Town Hall สร้างตั้งแต่ 1439-1463 ในศิลปะแบบโกธิคตอนปลาย งานประติมากรรมรูปบุคคลถูกเติมเข้าไปในอาคารเมื่อศตวรรษที่ 19 เป็นบุคคลที่ควรแก่การเชิดชูเกียรติ จำนวน 236 รูป ได้แก่ผู้สนับสนุนทุนการก่อสร้าง ศิลปิน กวี นักปกครอง ขุนนางที่สร้างคุณูปการแก่เมือง วิหารหลวงแห่งเมืองเลอเวน อุทิศให้แก่นักบุญเซนต์ปีเตอร์ St.Peter’s Church สร้างใน ในปี ค.ศ.1425-1500 ลักษณะเป็นศิลปะแบบโกธิค หลังจากเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อมีการสำรวจบูรณะ พบว่าห้องเก็บศพชั้นใต้ดินของโบสถ์มีลักษณะตกแต่งศิลปะแบบโรมานเนสก์ Romanesque Crypt อายุราวศตวรรษที่ 11 แสดงว่าวิหารศิลปะแบบโกธิคเซนต์ปีเตอร์สร้างในพื้นที่ที่เคยเป็นวิหารแบบศิลปะโรมานเนสก์ มีร่องรอยของหอระฆังที่มิได้สร้างให้เสร็จสมบูรณ์ คำนวณแล้วถ้าสร้างแล้วเสร็จจะมีความสูงถึงยอดราว 170 เมตร ซึ่งจะนับได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกก่อนศตวรรษที่ 15 ตัวหอระฆังนี้ทางยูเนสโก้ Unesco ได้จัดให้เป็นมรดกโลกเข้าไปอยู่ในบัญชีกลุ่มหอระฆังที่พึงเป็นสมบัติหวงแหนของโลกที่อยู่ในประเทศเบลเยี่ยมและฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ1999 ภายในวิหารยังมีงานศิลปะเขียนสีจากฝีมือศิลปินเอกแห่งยุคชาวเฟลมิชชื่อ Dirk Bouts เก็บไว้ที่นี่ 2 รูปด้วยกัน ได้แก่ภาพเรื่อง the Last Supper (1464-1468) และเรื่อง the Martyrdom of St Erasmus การพลีชีพเพื่อศาสนาของนักบุญ (1465). ภาพทั้ง 2 เรื่องเขียนบนแผ่นกระดานพับได้ 3 ตอน Triptych ซึ่งใช้สำหรับประดับแท่นประกอบพิธีในวิหาร ในปี ค.ศ.1942 เยอรมันนีโดยทัพนาซีได้ยึดไป แล้วขายให้กับพิพิธภัณฑ์ในเยอรมัน แต่หลังจากเยอรมันนีพ่ายแพ้สงคราม จึงต้องคืนทรัพย์สินต่างๆให้กับเจ้าของ รวมทั้งจ่ายค่าปฏิกรณ์สงครามตามสนธิสัญญาแวร์ซายส์

เชิญเดินเที่ยวชมเมืองเก่า สัมผัสบรรยากาศจตุรัสยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่มีร้านรวง ร้านกินดื่ม ที่จัตุรัสและตามตรอก ตามซอยทั่วไป ...................มีเวลาเที่ยวประมาณ 2-2.30 ชม. สมควรแก่เวลานำเดินทางกลับกรุงบรัสเซลส์ (ใช้เวลารวมประมาณ 40 นาที)

เย็นๆ ถึงสถานีรถไฟ Brussels Station นำเดินกลับเข้าสู่ โรงแรม 9Hotel Central หรือเทียบเท่า (พักที่บรัสเซลส์คืนที่ 3) หรือจะกลับเองได้ตามอัธยาศัยเพราะโรงแรมอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม หรือเดินไปอีกไม่ไกลก็ถึงย่านกร็องด์ปลาซ Grand Place

*อาหารกลางวันและค่ำเชิญอิสระตามอัธยาศัย มิได้รวมในรายการ หัวหน้าทัวร์ยินดีให้คำแนะนำ และในย่านจัตุรัสเมืองเก่า Grote Markt (Grand Place) มีร้านอาหาร ร้านกินดื่มทั่วทั้งเมือง ให้เลือกสัมผัสบรรยากาศน่ารักแทบทุกแห่ง


ทัวร์วันที่ 6 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 : บรัสเซลล์ – เกนท์ – บรัสเซลล์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม (รวมในรายการ)

หลังอาหารเช้า นำเดินทางด้วยรถไฟสถานี Bruxelles Central สู่เมืองเกนท์ Ghent (ระยะทาง 59 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)................... เมืองเกนท์ (GHENT) เมืองที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และสถาปัตยกรรมในยุคกลางได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ อนุสาวรีย์ และพิพิธภัณฑ์ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยก่อน โดยเฉพาะเมืองเกนท์ในสมัยยุคกลาง นับว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในตอนเหนือของยุโรป

นำท่านลงเรือยนต์ล่องตามลำคลอง (40 นาที) ชมทัศนียภาพของเมืองเก่าเกนท์ ผ่านตามลำคลองที่ร่มรื่นและสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ที่สองฝั่งคลองมีอาคารสไตล์เฟลมิชเรอแนสซองค์ ตึกแถวหน้าแคบสูงหลายชั้นด้านหน้าอาคารตอนบนที่เป็นจั่วทำเป็นรูปขั้นบันได บ้างรูปทรงระฆังบ้า ดูสวยงามน่าประทับใจยิ่ง ในอดีตลำคลองเหล่านี้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและการขนส่งต่างๆ นำเดินถ่ายรูปหอระฆัง (Belfry of Ghent) สัญลักษณ์ของเมืองเกนท์ สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 14 มีความสูง 91 เมตร ในสมัยก่อนมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในทางศาสนา และเป็นหอสังเกตการณ์เท่านั้น ต่อมาก็ได้ปรับเปลี่ยนให้มีบทบาทสำคัญต่อชาวเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตีระฆังเพื่อประกาศการเปิดตลาด บอกเวลา และเพื่อเตือนว่ามีการบุกรุกโจมตีจากศัตรู

ชมมหาวิหารเซนต์บาโว (St.Bavo Cathedral) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 5 เป็นศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีและแท่นบูชา รวมไปถึงงานจิตรกรรม และประติมากรรมที่มีค่าหลายชิ้น ทั้งผลงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อก และธรรมาสน์หรือแท่นสำหรับเทศนาสั่งสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโคที่งดงามมาก รวมทั้งภาพ The Mystic Lamb ภาพแกะสัญลักษณ์การสังเวยเพื่อสัตว์โลก(รวมค่าเข้าชมภาพ) จากฝีมือของศิลปินเอกชาวเฟลมิชแห่งยุคศิลปะรุ่งเรือง นามกรว่า Jan Van Eyck ซึ่งที่ด้านขวาของภาพมีรูปอาดัม มนุษย์เพศชายคนแรกของโลก และด้านซ้ายเป็นรูปของอีฟ มนุษย์เพศหญิงคนแรกที่พระเจ้าประทานให้แก่โลก ถ่ายรูปบริเวณสะพานเซนต์ มิเชล (St. Michael’s bridge) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุด หนึ่ง เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำเชลดท์ Scheldt และแม่น้ำลิส Lys (Leie River)

หลังนั่งเรือประมาณ 40 นาที นำเข้าชมวิหารเซนต์บาโว Saint Bavo ชมงานเขียนสีของปรมาจารย์ Jan van Eyck แล้ว มีเวลาเที่ยวอิสระรวมรับประทานอาหารสบายๆ ประมาณ 3-4 ชั่วโมงในเมืองเก่าที่แสนสวย มีร้านค้า ร้านอาหารเครื่องดื่ม เต็มไปทั่วเมืองเก่า ......................ได้เวลาตามสมควร จากนั้นนำเดินทางกลับ สู่กรุงบรัสเซลล์

เย็นๆ ถึงสถานีรถไฟ Brussels Station นำเดินกลับเข้าสู่ โรงแรม 9Hotel Central หรือเทียบเท่า (พักที่บรัสเซลส์คืนที่ 4) หรือจะกลับเองได้ตามอัธยาศัยเพราะโรงแรมอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม หรือเดินไปอีกไม่ไกลก็ถึงย่านกร็องด์ปลาซ Grand Place

*อาหารกลางวันและค่ำเชิญอิสระตามอัธยาศัย มิได้รวมในรายการ หัวหน้าทัวร์ยินดีให้คำแนะนำ และในย่านจัตุรัสเมืองเก่า Grote Markt (Grand Place) มีร้านอาหาร ร้านกินดื่มทั่วทั้งเมือง ให้เลือกสัมผัสบรรยากาศน่ารักแทบทุกแห่ง


ทัวร์วันที่ 7 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 : บรัสเซลล์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม (รวมในรายการ)

อิสระตามอัธยาศัย..........

10.30 น.

นำเดินพร้อมกระเป๋าเดินทาง เพื่อจับรถไฟจากสถานี Brussels Central Station เดินทางสู่สนามบิน Zaventum กรุงบรัสเซลส์

13.30 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 935 (ใช้เวลาบิน 11.05 ชม.)


ทัวร์วันที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

15.35 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่/ห้องสามท่าน ท่านละ        72,500 .- บาท 

เด็กอายุต่ำกว่า 26 ปีท่านละ                        71,500.- บาท (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีท่านละ                        66,500.- บาท (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ                              7,000.-บาท   

มีตั๋วเครื่องบินเอง ลดท่านละ                     -28,000.- บาท

มีวีซ่าเชงเก้นที่ยังไม่หมดอายุ ลดท่านละ      -3,000.-บาท

 

กำหนดการเดินทาง   วันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563

(วันหยุดวันแรงงาน และวันฉัตรมงคล)

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ

หมายเหตุ     1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคน                          เข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน16ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

อัตรานี้รวม    – ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัดของสายการบินไทยและค่าภาษีต่างๆ  

**โหลดกระเป๋าใหญ่ น้ำหนักรวมไม่เกิน30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องบินได้ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศเบลเยี่ยม

- ค่าอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านตามความสมัครใจ)

- ค่าพาหนะระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทสวัสดีฮอลิเดย์จำกัด

-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 3,000,000 บาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 2,000,000 บาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม   -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าอาหารอื่นๆที่แจ้งไว้ในรายการ (อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจาก30 กก. ที่ทางสายการบินกำหนด หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทางสายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบินซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ(ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้นเงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บหากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามและทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ให้กับท่านเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกันจึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม้ติดกัน หรืออยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรปอาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำหรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห่องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.-บาทโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

    หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์บริษัทฯสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338

หรืออีเมลoperation.sawasdeeholidays@gmail.com

หรืออีเมลsales.sawasdeeholidays@gmail.comหรือ LINE ID: saleswd

 

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆก็ตามกรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า

เมื่อมัดจำแล้วหากยกเลิกการเดินทางจะไม่มีการคืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

3. ทางบริษัทฯขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

 

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภทหรือถือศีลมังสวิรัติกรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

 

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ปและท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆหรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

 

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 

8. กรณีท่านเจ็บป่วยทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯเรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

 

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjนโรงแรมบัตรโดยสารรถไฟฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

 

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบินบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดและไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

 


หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ประเทศเบลเยี่ยม

*กรุณาเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามให้ครบถ้วน....เป็นเรื่องสำคัญมาก*

**ใช้เวลาดำเนินการอย่างต่ำ 15 วันทำการ และทุกท่านต้องไปสแกนลายนิ้วมือ

ตามวันและเวลาที่กำหนด ที่สำนักงาน VFS อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท 13 (BTS นานา)*

 

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้านี้ กรุณาแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (รูปสี พื้นหลังสีขาว, หน้าตรง เปิดหูทั้ง 2 ข้างให้ชัดเจน เน้นใบหน้าใหญ่ห้ามใส่เครื่องประดับ / ห้ามใส่คอนแทกเลนส์สี) (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

รูปถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้าถึง  70-80% ของภาพ

**รูปถ่ายดังกล่าว ต้องไม่ซ้ำกับรูปถ่ายที่ปรากฎในวีซ่าอื่นๆ ในหนังสือเดินทางนี้

**กรณีรูปถ่ายซ้ำ ท่านต้องถ่ายรูปใหม่เพื่อประกอบการยื่นวีซ่าในวันนั้นๆ

**กรณีท่านไม่สามารถหารูปถ่ายใหม่มาประกอบการยื่นวีซ่าได้ ทางสถานทูตจะไม่รับยื่น

วีซ่าในวันดังกล่าว และท่านจะต้องหาคิววีซ่าวันอื่นๆ ทดแทนต่อไป

 

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (สำหรับผู้มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์) / สำเนาสูติบัตร 1 ใบ (สำหรับเด็ก/เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แม้ว่าจะมีบัตรประชาชนแล้วก็ตาม)

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ

4.สำเนาทะเบียนสมรส กรณีใช้คำนำหน้าว่า นาง (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

5. หลักฐานการทำงาน(ห้ามเกิน 30 วันนับจากวันกำหนดยื่นวีซ่า)

          5.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่   

(เป็นภาษาอังกฤษ และฉบับจริงเท่านั้น) โดยต้องใช้หัวจดหมายของบริษัทเท่านั้น และมีตราประทับรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก

          5.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)   หรือสำเนาการจดทะเบียนบริษัท (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

          5.3 กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ   พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด

          5.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ฉบับจริง) พร้อมประทับตรา

จากทางโรงเรียน หรือกรณีเป็นเด็กเล็ก ใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

          5.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

          5.6 กรณีทำอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

6.หลักฐานการเงิน

   6.1 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร 1 ใบ (Bank Certificate) โดยต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ระบุ To whom it may concernควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ และมีเงินหมุนเวียนที่คงเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่าเลข 6 หลัก (กรุณานำสำเนาหนังสือเดินทางไปด้วย เพื่อให้ธนาคารพิมพ์ชื่อนามสกุลตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทาง)

   6.2 พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเล่มเดียวกันย้อนหลัง 6 เดือน

   6.2.1 ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

         - หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่นทะเบียนบ้าน(เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรส และไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

         -  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารที่จะยื่นวีซ่าของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

 

7.หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

          7.1 เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

          7.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับผู้อื่น พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

 

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย **

*** เอกสารทุกอย่างจะต้องสะกดคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล ให้ตรงกับหนังสือเดินทาง ***

 

 

 

Recommend

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง

เดินทาง : 28/08/2020 - 30/08/2020

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One WorldBack to Top