Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 10 วัน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 10 วัน

รายละเอียด

สวัสดีฮอลิเดย์

นำเที่ยวมิติใหม่

ประหยัดและได้อรรถรสพร้อมความสนุกสนาน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 10 วัน

วันที่ 10 – 19 เมษายน 2563 

(วันหยุดสงกรานต์)Scenic Adventure with Swiss Travel Pass

โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


พักลูเซิร์น 3 คืน / หมู่บ้านเวงเง็น 3 คืน / ซูริค 1 คืน

ไม่ต้องเก็บกระเป๋าบ่อย

ในเส้นทางที่เตรียมการอย่างดี ไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างที่คิด

ที่ยวไปกับระบบรถไฟที่สะดวกสบายที่สุดของโลก

สู่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์

รวมเที่ยวนํ้าตกล่องเรือทะเลสาบขึ้นเขา

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา

17.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ประตู 7 แถว P พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

20.40 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833 (ใช้เวลาบิน 7.10 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 : โดฮา – ซูริค – ลูเซิร์น

02.00 น.

ออกเดินทางสู่นครซูริคโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 093 (ใช้เวลาบิน 6.20 ชั่วโมง)

07.20 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ถึงสนามบินโคลเท่น (Kloten)นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ทุกท่านลากกระเป๋าเดินทางพร้อมกันไปยังสถานีรถไฟที่สนามบิน

จากนั้นจะทำการเช็คกระเป๋าเดินทางของทุกท่าน น้ำหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 25 กิโลกรัม แม้ว่าน้ำหนักกระเป๋าที่อนุญาตให้นำส่งในการบินกาต้าร์แอร์เวย์ สำหรับผู้โดยสารชั้นธรรมดา ได้ 30 กิโลกรัมก็ตาม) .... และกรณีมีจำนวนกระเป๋าเดินทางที่ฝากส่งมากกว่า 1 ใบกรุณาแจ้งล่วงหน้าด้วยเพราะต้องลงทะเบียนการส่งกระเป๋าไปยังปลายทาง (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ไปกับขบวนรถไฟล่วงหน้าจนถึงจุดหมายปลายทางที่โรงแรม ณ เมืองลูเซิร์นLuzern *เพื่อที่ท่านจะได้เที่ยวในจุดต่างๆโดยมีเพียงกระเป๋าถือหรือเป้เท่านั้น*

เช้า

นำนั่งรถไฟชั้นสองแสนสบายโดย บัตรโดยสาร Swiss Travel Pass (แบบ 8 วัน) สู่เมืองชาฟท์เฮาเซ่น Shaffhausen (ใช้เวลาเดินทาง49 นาที) ...............ถึงสถานีรถไฟเมืองชาฟท์เฮาเซ่น (Schaffhausen) นำขึ้นรถโดยสารหรือรถไฟเพื่อไปชมความงามของน้ำตกไรน์(Rhine Fall) ที่ได้ชื่อว่าใหญ่และสวยงามที่สุดในยุโรปภาคกลาง ดื่มด่ำกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ เชิญเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกบริเวณริมน้ำตกไรน์ (ระยะทางประมาณ 3 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 นาที) .......................................... มีเวลาเที่ยวประมาณ 1 ชม.

เดินทางกลับสู่สถานีรถไฟเมืองชาฟท์เฮาเซ่น (Schaffhausen) .....นำขึ้นรถไฟขบวน Schaffhausen-Nesslau-NeuSt.Jahann (เวลาเดินทางประมาณ 24 นาที) สู่เมือง สไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhineซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ตรงส่วนที่แม่น้ำไรน์ไหลแยกไปจากทะเลสาบคอนสแตนซ์LAKE CONSTANCE หรือ KONSTANZ หรือ BODENSEE ในภาษาเยอรมัน

ถึงสถานีรถไฟเมือง สไตน์ อัม ไรน์จากนั้นนำเดินเข้าสู่เมืองเก่า (ระยะทาง 550 เมตร) ชมความงามของเขตเมืองเก่า ที่เป็นเขตอนุรักษ์บ้านเรือนจากยุคกลางที่สวยงามน่าชมยิ่ง เชิญถ่ายรูปกับจัตุรัสเมืองเก่าที่มีอาคารครึ่งไม้งามแปลกตา ศาลาว่าการเมือง รวมถึงพระอาราม KLOSTER ST.GEORGE ที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11

เที่ยง

อาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ เพื่อให้ได้มีเวลาส่วนตัวในเมืองเก่าอย่างเต็มที่หรือให้หัวหน้าทัวร์แนะนำในเรื่องอาหารกลางวัน) แนะนำให้ไปใช้บริการร้านเครปชื่อดังของเมือง ในบริเวณเมืองเก่า หรือร้าน Hotdog ที่เกือบถึงทางออกไปที่จอดรถบัส อยู่ทางด้านซ้ายมือ อีกที่เลยร้านนี้ไปตรอกซ้ายมือที่จะออกไปทางแม่น้ำ มีร้าน Pizza 2-3 ร้าน ราคาแพนละ 15-20 CHFเท่านั้นค่ะ

จากนั้นนำเดินกลับไปที่ สถานีรถไฟเมืองเมือง สไตน์ อัม ไรน์ นำขึ้นรถไฟ สู่จุดหมายปลายทางที่เมืองลูเซิร์นLuzern (เวลาเดินทางรวมการเปลี่ยนขบวนรถไฟประมาณ 2.39 ชั่วโมง) ..........ถึงสถานีรถไฟ ณ เมืองลูเซิร์น (Luzern) พาเดินเล่นในเขตเมืองเก่าและหาอาหารรับประทาน

จากนั้นเชิญตามอัธยาศัยเดินชมเมืองเมืองลูเซิร์น (LUZERN) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเวียร์วอลด์สตั๊ทเตอร์เซ่ (Vierwaldstatersee) ที่สวิตเซอร์แลนด์มีซุปเปอร์มาร์เก็ตยอดนิยมอยู่ทั่วไป 2 ค่าย คือ COOP และ MIGROS

ค่ำ

อาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ) จากนั้นนำขึ้นรถบัสประจำทางโดยสารโดยใช้ Swiss Pass เข้าเช็คอินที่โรงแรม Hotel De La Paix หรือเทียบเท่า (พักที่เมืองลูเซิร์น 3 คืน) รับกระเป๋าเดินทางที่ฝากมาล่วงหน้าที่โรงแรม


ทัวร์วันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 : ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstattersee– นั่งรถรางไต่เขาสู่ RiGi – ลูเซิร์น

เช้า

อาหารเช้ารวมในรายการแล้ว

08.00 น.

นำขึ้นรถประจำทางไปยังท่าเรือริม ทะเลสาบ Vierwaldstattersee (หรือทะเลสาบลูเซิร์น) เพื่อล่องเรือไปยังเมือง Vitznauชมทิวทัศน์ธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ของทะเลสาบที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขา บ้านเรือนตามฝั่งทะเลสาบ ตามไหล่เขา เป็นบรยากาศที่งดงามยิ่ง (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม.)

ถึงท่าเทียบเรือเมือง Vitznau นำเดินทางต่อขึ้นรถรางไต่เขา Cogwheel สู่ยอดเขา RigiKulmบนความสูงประมาณ1,798 ม. (5,899 ฟุต) (ใช้เวลานั่งรถรางประมาณ 32 นาที) ท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่แสนสวยตามเส้นทางรถรางไต่เขาอย่างสุดประทับใจ ........รถรางไต่เขา Cogwheel ออกเดินทางจากสถานีรถราง ..............ถึงสถานี Rigi Kulm เชิญตามอัธยาศัยดูดดื่มทัศนียภาพบนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,798 เมตร

เที่ยง

อาหารกลางวันตามอัธยาศัย ที่ภัตตาคารบนภูเขา(ไม่รวมในรายการ) ............................. มีเวลาเที่ยวประมาณ 3-4 ชม. รวมเวลารับประทานอาหารด้วย

ออกเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถรางไต่เขาสู่สถานีรถรางเมือง Vitznau (ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที) จากนั้นนำไปลงเรือล่องทะเลสาบเพื่อเดินทางกลับสู่เมือง Luzern ..........ถึงท่าเรือ Bahnhofquai เมืองลูเซิร์น นำเดินเข้าสู่ย่านเมืองเก่า

ค่ำ

อาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ) จนถึงเวลานัดหมาย แล้วนำกลับสู่ที่พักโรงแรม Hotel De La Paix หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 4 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563:ลูเซิร์น – เลือกเที่ยวยอดเขาทิตลิส หรือเที่ยวชมเมืองลูเซิร์น

เช้า

อาหารเช้ารวมในรายการแล้ว

นำเดินไปยังบริเวณอนุสาวรีย์สิงโตอนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์และกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่สลักลงบนหินธรรมชาติเพื่อรำลึกถึงการพลีชีพของทหารสวิสฯในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ.1792 เชิญเก็บภาพสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำเดินเข้าเขตเมืองเก่า วันนี้ท่านจะได้ใช้เวลาสบายๆตามอัธยาศัยในเมืองแสนสวย จะเดินชมความงามน่ารักของเมืองท่องเที่ยวชื่อดังริมทะเลสาบ ถ่ายรูปกับสะพานหลังคาไม้ สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1333 สะพานคาเปลบรู๊ค(Kapellbrücke) ซึ่งใช้ข้ามแม่น้ำรอยซ์ Reuss ตรงบริเวณต้นน้ำจากทะเลสาบเวียร์วอลด์สตัตเตอร์เซ Vierwaldstattersee เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่หลายร้อยปี แต่ถูกไฟไหม้และสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบเดิมเมื่อ 1994 บริเวณปลายสะพานด้านหนึ่งมีหอคอยหินสูง 140 ฟุต ใช้เป็นที่สังเกตการณ์ดูความเคลื่อนไหวรอบๆ ใช้เป็นที่คุมขัง และยังเก็บข้าวของทั่วไป สะพานหลังคาไม้คู่กับแท่นกรองน้ำนี้เป็นอัตตลักษณ์แห่งเมืองลูเซิร์น ที่นักท่องเที่ยวต้องมาชมและถ่ายรูปกัน ยังมีสะพานหลังคาไม้เก่าแก่อีกหลังหนึ่งชื่อ สะโปรยเออบรู๊ค Spreuerbrucke Bridge แรกเริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ. 1400 และซ่อมแซมหลังสุดเมื่อ ค.ศ. 1889 ทั้งสะพาน สะพานคาเปลบรู๊ค Kapellbrücke และสะพานสะโปรยเออบรู๊ค Spreuerbrucke Bridge มีภาพเขียนแม้อาจมิได้เป็นภาพต้นฉบับ เนื่องจากผ่านภัยพิบัติมาหลายครั้ง แต่ก็เขียนเลียนแบบภาพดั้งเดิม อยู่บริเวณจั่วใต้หลังคาแสดงเรื่องราวของท้องถิ่นที่น่าดูน่าชมไม่น้อย

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพที่ย่านการค้าในเขตเมืองเก่า เช่น นาฬิกาชื่อดังของโลก เครื่องหนังบอลลี่ มีดพับสวิส ช็อคโกแลต และของที่ระลึกมากมาย หรือยลทัศนียภาพของทะเลสาบและขุนเขาโดยเฉพาะภูเขาพิราตุสPilatus เมื่อถ่ายรูปผ่านผืนน้ำของทะเลสาบแลดูงดงามยิ่งนัก

มีอีกหนึ่งกิจกรรมให้เลือกคือ เที่ยวยอดเขาทิตลิส Titlis (แต่ต้องซื้อตั๋วนั่งกระเช้าลอยฟ้า Cable Car ขึ้นยอดเขา โดยแสดงบัตร Swiss Travel Pass ซื้อตั๋วได้ราคาลดจากราคาเต็ม 92 สวิสฟรังค์ จ่ายเพียง 46 สวิสฟรังค์เท่านั้น !) * ราคาล่าสุดนี้เมื่อปี 2019...อาจเปลี่ยนแปลงได้ * (เด็กอายุไม่เกิน 16 ปีเดินทางกับบิดาหรือมารดา.....ฟรี !) ท่านที่ต้องการเลือกไปเที่ยวยอดเขาทิตลิส หัวหน้าทัวร์จะร่วมนำเดินทางด้วย

นำขึ้นรถไฟขบวน Engelberg สู่ สถานีรถไฟ เมืองเองเกลแบร์ก Engelberg Bahnhof (เวลาเดินทางประมาณ 43 นาที)

ถึงสถานีรถไฟ เมืองเองเกลแบร์ก Engelberg Bahnhof นำเดินไปยังสถานีกระเช้าลอยฟ้า เพื่อโดยสาร Cable Car ขึ้นไปสู่ยอดเขาช่วงแรกกระเช้าขนาดเล็กเคลื่อนตัวมาให้โดยสารต่อเนื่องเรื่อยๆ ไม่กำหนดเวลา แล้วเปลี่ยนไปต่อกระเช้าขนาดใหญ่เคลื่อนตัว ขึ้น-ลง ประมาณเที่ยวละ 10 นาที กระเช้าลอยฟ้าช่วงที่ขึ้นไปถึงยอดเขา เป็นกระเช้าระบบใหม่ล่าสุดหมุนรอบตัวเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางสู่ยอดเขาทิตลิส (TITLIS)

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่นชมธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาแห่งเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์ ณ ระดับความสูงกว่า 3,000 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็งที่ไม่เคยละลาย เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี และชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมาก

เที่ยง

อาหารกลางวันตามอัธยาศัย ที่ภัตตาคารบนภูเขา (ไม่รวมในรายการ) ร้านอาหารเป็นแบบคาเฟเทเรีย Cafeteria หยิบถาดอาหาร ที่ต้นทาง เลือก เครื่องดื่มหรือชี้อาหารให้พนักงานจัดใส่ภาชนะให้ตามต้องการ แล้วจ่ายเงินปลายทางที่แคชเชียร์ ระบบนี้สะดวกต่อนักท่องเที่ยวทั่วโลก ........................ มีเวลาเที่ยวประมาณ 2.30-3 ชม. รวมเวลารับประทานอาหารด้วย

ออกเดินทางลงจากยอดเขาทิตลิส แล้วเดินไปยังสถานีรถไฟเมืองเองเกลแบร์ก Engelberg Bahnhof .........นำขึ้นรถไฟขบวน Luzern สู่ สถานีรถไฟ เมืองลูเซิร์น Luzern Bahnhof (เวลาเดินทางประมาณ 48 นาที) .........ถึงสถานีรถไฟเมืองลูเซิร์น นำเดินเข้าสู่ย่านเมืองเก่า

ค่ำ

อาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ) จนถึงเวลานัดหมาย แล้วนำกลับสู่ที่พักโรงแรม Hotel De La Paix หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 5 วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563: ลูเซิร์น – อินเตอร์ลาเก้น – ฮาเดอร์คุม – เวงเง็น

เช้า

อาหารเช้ารวมในรายการแล้ว

จากนั้นทำการเช็คกระเป๋าเดินทางของทุกท่าน ส่งตรงจากโรงแรมไปยังโรงแรมที่จะพักในคืนนี้ ที่เมืองเวงเง็น Wengen *เพื่อที่ท่านจะได้เที่ยวในจุดต่างๆโดยมีเพียงกระเป๋าถือหรือเป้เท่านั้น* หลังจากนั้น นำขึ้นรถบัสประจำทาง ไปยังสถานีรถไฟลูเซิร์น

นำขึ้นรถไฟขบวน Interlaken Ost สู่ เมืองอินเตอร์ลาเก้น ......ถึงสถานีรถไฟ Interlaken West เดินเล่นชมเมือง Shopping มีเวลาประมาณ 3 ชม. (รวมใช้เวลารับประทานอาหารกลางวันด้วย)

นำขึ้นยอดเขา Harder Kulm หนึ่งในยอดเขาชมวิวของสวิสที่ขึ้นได้ง่ายที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่วิวไม่แพ้ที่ใด ตั้งอยู่ที่เมืองอินเทอร์ลาเค่น (Interlaken) โดยความโดดเด่นของยอดเขานี้ คือ มีจุดชมวิวมุมสูงที่ระดับ 1,321 เมตร (4,334 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นวิวตัวเมืองอินเทอร์ลาเค่นทั้งหมด ไกลไปถึงยอดเขาจุงเฟรา ด้านซ้ายเป็นวิวทะเลสาบ Brienz ส่วนด้านขวาเป็นทะเลสาบ Thun

นำเดินต่อไปยังสถานี Interlaken Ost .......นำขึ้นรถไฟทิศทาง Lauterbrunnen สู่หมู่บ้านเวงเง็น บนระดับความสูง 1,274เมตร

เมืองหรือหมู่บ้านเวงเง็น Wengenตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขา เห็นทัศนียภาพที่เป็นยอดเขาสูง เวลาท้องฟ้าปลอดโปร่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาไอเกอร์ (Eiger), ยอดเขามอนช์ (Monch) และยอดเขาจุงเฟราจ็อค (Jungfraujoch) ได้อย่างชัดเจนท่ามกลางบรรยากาศยอดเยี่ยมสุดพรรณนา เชิญใช้เวลาสบายๆตามอัธยาศัยในแวดล้อมภูเขาและแมกไม้เป็นอีกชุมชนที่มีอากาศ บริสุทธิ์สดใสปราศจากมลภาวะไม่มีรถยนต์อันเป็นที่มาของก๊าซเสียและเสียงรบกวนต่างๆ

จากนั้นนำเดินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Pasta & More หรือเทียบเท่า (พัก 3 คืน) รับกระเป๋าเดินทางที่ฝากมาล่วงหน้าที่โรงแรม

ค่ำ

อาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)


ทัวร์วันที่ 6 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563: เวงเง็น – เมอร์เรน – ชื่นชมขุนเขา บ้านSwiss Chalet – ขึ้นยอดเขาชิลธอร์น

เช้า

อาหารเช้ารวมในรายการแล้ว

ช่วงเช้าวันนี้นำท่านเดินและจับรถไฟสู่หมู่บ้านเมอร์เรน Merren เดินชมหมู่บ้าน ทิวทัศน์ตามทางเดินบนภูเขา ชื่นชมกับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากชนิด ถ้าโชคดีจะเห็นดอก Edelweiss ดอกไม้สีขาวมีกลีบดอกสวยงามเป็นดอกไม้เอกแห่งเทือกเขา แอลป์ Alps เพลินตาไปกับทัศนียภาพของกระท่อม Chalet ทุ่งหญ้าตามไหล่เขา และฉากขุนเขาสามยอด ได้แก่ Eiger ยอดเขาอินทรีย์ (3,970 Metres) Mönch ยอดเขาพระ (4,099 Metres) และ Jungfrau ยอดเขาสาวพรหมจรรย์ (4,158 Metres)

พบกันที่สถานีรถไฟ เพื่อพาขึ้นรถไฟไปยัง Murren บริเวณสถานีรถไฟมี Coop มี Grocery Store หากาแฟ แซนด์วิชทานได้สะดวก นำเดินทางสู่เลาเตอร์บรุนเน่น นำเดินไปยังน้ำตกชเตาบาค (Staubbach Falls) เป็นน้ำตกที่มีความสูงถึง 200 เมตร ตกลงมาจากหน้าผา จากนั้นนำเดินทางต่อสู่หมู่บ้านเมอร์เรน Merren

เดินชมหมู่บ้าน ทิวทัศน์ตามทางเดินบนภูเขา ชื่นชมกับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากชนิด ถ้าโชคดีจะเห็นดอก Edelweiss ดอกไม้สีขาวมีกลีบดอกสวยงามเป็นดอกไม้เอกแห่งเทือกเขา แอลป์ Alps เพลินตาไปกับทัศนียภาพของกระท่อม Chalet ทุ่งหญ้าตามไหล่เขา และฉากขุนเขาสามยอด ได้แก่ Eiger ยอดเขาอินทรีย์ (3,970 Metres) Mönch ยอดเขาพระ (4,099 Metres) และ Jungfrau ยอดเขาสาวพรหมจรรย์ (4,158 Metres)

นำเที่ยวยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn)... สถานีรถกระเช้าอยู่ข้างๆ โรงแรม Alpenruh รถกระเข้าขึ้นสู่ที่ระดับความสูง2,970 เมตรชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมากและเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขาชิลธอร์นนี้เคยเป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์สายลับยอดนิยมเรื่อง“เจมส์บอนด์ 007”ตอน On Her Majesty Secret’s Service *รถกระเช้ามีขนาดใหญ่ความจุสูงสุด 81 คน ออกทุกๆ 30 นาที เริ่มตั้งแต่เวลา 08.25 น. เปลี่ยนรถกระเช้า 1 ครั้ง ใช้เวลารวมประมาณ 17 นาที *

เที่ยง

อาหารกลางวันตามอัธยาศัย สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้ที่ภัตตาคารหมุนได้รอบตัวที่อยู่สูงที่สุดในโลก “Piz Gloria” ลิ้มรสอาหารสไตล์สวิสฯพร้อมดื่มด่ำกับทัศนียภาพรอบๆ 360 องศาขณะรับประทานอาหารซึ่งมีที่นี่เพียงแห่งเดียวในโลก

นัดพบกันบริเวณสถานีรถไฟเพื่อขึ้นรถไฟกลับสู่หมู่บ้านเวงเง็น Wengen จากนั้นเชิญใช้เวลาเพลิดเพลินกับบรรยากาศในหมู่บ้านตามอัธยาศัย คืนนี้พักที่ โรงแรม Pasta & More

ค่ำ

อาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)


ทัวร์วันที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย. 63 เวงเง็น–เที่ยวชมหมู่บ้านกรินเดลวาล หรือเลือกเที่ยวยอดเขาเฟียส

เช้า

อาหารเช้ารวมในรายการแล้ว

พบกันที่สถานีรถไฟ บริเวณสถานีรถไฟ นำเดินทางสู่เลาเตอร์บรุนเน่น นำเดินไปยังน้ำตกชเตาบาค (Staubbach Falls) เป็นน้ำตกที่มีความสูงถึง 200 เมตร ตกลงมาจากหน้าผา จากนั้นพาขึ้นรถไฟไปยังหมู่บ้านกรินเดลวาล (Grindelwald) เป็นหมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวแวะเยือนอย่างคึกคักอีกแห่งหนึ่ง ภายในหมู่บ้านเต็มไปด้วยโรงแรมน่ารักๆและร้านอาหารต่างๆให้เลือกลิ้มลอง นักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่เพื่อเดินป่าแวะชมทะเลสาบและทุ่งหญ้าสีเขียวขจีในหน้าร้อน พร้อมชมวิวเทือกเขาหิมะ 3 เกลอที่ประกอบด้วยเทือกเขา Eiger, Monch และ Jungfrau (อาหารกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในรายการ)

มีอีกหนึ่งกิจกรรมให้เลือกคือ เที่ยวยอดเขาเฟียส (First) (แต่ต้องซื้อตั๋วนั่งรถกระเช้าขึ้นยอดเขา โดยแสดงบัตร Swiss Travel Pass ซื้อตั๋วได้ราคาลด50 % จากราคาเต็ม 60 สวิสฟรังค์ จ่ายเพียง 30 สวิสฟรังค์) * ราคาล่าสุดนี้เมื่อปี 2019...อาจเปลี่ยนแปลงได้ * ท่านที่ต้องการเลือกไปเที่ยวยอดเขาเฟียสหัวหน้าทัวร์จะร่วมนำเดินทางด้วย

นำขึ้นกระเช้า Cable car สู่ยอดเขาเฟียส ที่มีความสูงถึง 2,168 เมตร (ใช้เวลา 25 นาที) นำเดินชมวิวอันหวาดเสียวที่ First Cliff Walk (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) หรือท่านสามารถเลือกซื้อกิจกรรมอื่นๆได้บนยอดเขา อาทิเช่น เครื่องเล่น First Flyer ซึ่งระยะทางสำหรับเล่น First Flyer นี้ อยู่ที่ 800 เมตร ความเร็วไหลลง 84 km/hr น้ำหนักผู้เล่นต้องตั้งแต่ 35 -135 kg, รถขับเคลื่อนMountain Cart โดยผู้เล่นจะต้องมีส่วนสูง 135 CM ขึ้นไป, เครื่องเล่น First Glider ให้ท่านสนุกกับการชมวิวเหมือนกับนกอินทรีย์บิน โดยผู้เล่นจะต้องมีส่วนสูง 130 CM ขึ้นไป, รถ2ล้อScooter bike โดยผู้เล่นจะต้องมีส่วนสูง 125CM ขึ้นไป

เที่ยง

อาหารกลางวันตามอัธยาศัย ท่านที่เที่ยวบนยอดเขา สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้ที่ภัตตาคารบนยอดเขา ........นัดพบกันบริเวณสถานีรถไฟเพื่อขึ้นรถไฟกลับสู่หมู่บ้านเวงเง็น Wengen คืนนี้พักที่ โรงแรม Pasta & More

ค่ำ

อาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)


ทัวร์วันที่ 8 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวงเง็น – เลาเตอร์บรุนเน่น – เบิร์น – ซูริค

เช้า

อาหารเช้ารวมในรายการแล้ว

นำกระเป๋าเดินทางของทุกท่าน ลงมาพร้อมกันที่หน้าโรงแรม ......รถมารับกระเป๋าเดินทางส่งไปที่โรงแรมเมืองซูริค *เพื่อที่ท่านจะได้เที่ยวในจุดต่างๆโดยมีเพียงกระเป๋าถือหรือเป้เท่านั้น* จากนั้นนำขึ้นขบวนรถไฟสู่กรุงเบิร์น Bern (เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ 1.55นาที)

นำขึ้นขบวนรถไฟสู่กรุงเบิร์น Bern (เวลาเดินทางประมาณ 1.55นาที) ........ถึงกรุงเบิร์น Bern นครหลวงของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์นำขึ้นรถบัสโดยสารหมายเลข 10 สู่สวนกุหลาบ Rosengarten ที่อยู่บนเนินเขา ใช้เวลาประมาณ 8 นาที

เชิญเพลิดเพลินกับสวนกุหลาบและสวนไม้ดอกที่ทางเทศบาลจัดปลูกประดับในสวนอย่างงดงาม บริเวณบนสวนดอกไม้นี้สามารถชมทัศนียภาพของ เมืองเก่ากรุงเบิร์น จากนั้นนำเดินลงสู่ตัวเมือง เดินชมเมืองมรดกโลก เมืองเก่าที่มีแม่น้ำแอเร Aere ไหลวนคดทำให้ตัวเมืองแลดูเป็นแหลมมีแม่น้ำห้อมล้อมสามด้านเสมือนคูน้ำป้องกันเมือง เชิญเดินเล่นตามถนนเมืองเก่าเส้นเดียวที่ให้ชื่อต่างๆกันเป็นช่วงจากสะพาน Nydeggbruck ที่ทอดข้ามแม่น้ำ Aere บริเวณข้างสะพานริมแม่น้ำมีบ่อเลี้ยงหมีที่เป็นที่มาของชื่อเมือง Bern ที่แปลว่าหมี นั่นเอง ถือเป็นอนุสรณ์ที่ทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงการสร้างเมือง และยังถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นด้วย เช่น ถนน Nydeggase, Kerechtigkeitsgasse, Kramgasse, BeldbiltFiliale, Marktgasse, Spitalgasse จนถึงจตุรัสกว้างหน้าสถานีรถไฟ

จากบ่อหมีถึงหน้าสถานีรถไฟ มีระยะทางประมาณ 1,700 เมตร เป็นถนนจากสมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นถนนคนเดินที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งของยุโรป เรียงรายไปด้วยร้านรวง น้ำพุ สร้างตั้งอยู่กลางถนนเป็นระยะๆ อย่างสวยงาม หอนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นประตูโบราณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนน และมีร้านรวง ตลอดสองข้างทาง รวมทั้ง ซุปเปอร์มาเก็ตยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ 2 ค่าย อย่าง COOP และ MIGROS

เที่ยง

อาหารกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในรายการ (มีเวลาเที่ยวรวมรับประทาอาหารกลางวันด้วย ประมาณ 3 ชั่วโมง)

พบกันที่จุดนัดหมาย ณ สถานีรถไฟกรุงเบิร์น .......นำขึ้นรถไฟสู่สถานีรถไฟ Zurich Hauptbahnhof .......ถึงสถานีรถไฟกลางนครซูริค นำเดินไปขึ้นรถราง Tram เข้าเดินเล่นในเขตเมืองเก่าและหาอาหารรับประทานในช่วงเย็น

นำเดินไป 110 เมตร ที่ป้ายรถราง Bahnhofquai เพื่อขึ้น รถราง Tram ประจำทางสาย 4 ทิศทาง Bahnhof Tiefenbrunnen (มาทุก 4 นาที) ขึ้นรถไป 5 ป้ายรถ ลงที่ ป้ายBellevue ใกล้ทะเลสาบซูริค Zurich Lake ตรงต้นแม่น้ำ Limmat ระยะทางทั้งหมดประมาณ 2.3 กม.ใช้เวลา 8 นาทีเมื่อลงจากรถรางที่ป้าย Bellevue จากนั้นพาเดินชมวิวเมืองเมืองซูริค(Zurich) เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงิน การค้าที่สำคัญของยุโรป เดินย้อนกลับเลียบแม่น้ำ Limmat ผ่านมหาวิหาร Gross Munster ที่สร้างขึ้นระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 11-13 ในบริเวณที่เคยเป็นโบสถ์ที่ให้สร้างโดยจักรพรรดิชาร์ลเลอมาญ ผ่าน โบสถ์ St.Peter’s ที่ได้ชื่อว่ามีหน้าปัดนาฬิกาบนหอคอยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.7 เมตร) ผ่านเทศบาลเมืองซูริค Zurich City Hall แล้วตัดผ่านเข้าสู่ถนน Bahnhofstrasse ถนนการค้าสายสำคัญของซูริค

เชิญตามอัธยาศัย เดินไปทิศทางสถานีรถไฟเมืองซูริค (ถนน Bahnhofstrasse จากทะเลสาบจรดสถานีรถไฟ มีระยะทาง 1.4 กิโลเมตร) จนถึงเวลานัดหมาย ................... ณ บริเวณอนุสาวรีย์ของAlfred Escher Alfred Escherเป็นนักการเมืองในยุคกลางศตวรรษที่ 19 ผู้มีบทบาทสำคัญต่อวงการรถไฟของสวิตเซอร์แลนด์ รูปหล่อขึ้นโดย Richard Kissling (April 15, 1848 - July 19, 1919) ประติมากรเอกของซูริค ผู้ที่สร้างรูปปั้นของวิลเลี่ยมแตล Williams Tell วีรบุรุษและสัญลักษณ์ทางบุคคลของขาวสวิส

ค่ำ

อาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ) หาได้บนถนน Bahnhofstrasse และที่สถานีรถไฟ Bahnhof

จากนั้นนำเดินไปที่ป้ายรถราง ณ บริเวณ Bahnhofplatz เพื่อขึ้นรถราง Tram ประจำทาง สู่ที่พักโรงแรม Domero Zurich หรือเทียบเท่า (พัก 1 คืน)


ทัวร์วันที่ 9 วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 ซูริค – อาเรา – ซูริค – โดฮา

เช้า

อาหารเช้ารวมในรายการแล้ว

นำเดินทางสู่สถานทีรถไฟซูริค โดยรถราง จากนั้น นำขึ้นรถไฟสู่เมืองอาเรา

ถึงเมืองอาเรา (Aarau) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐอาร์เกา (Aargau) รัฐที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองอาเรานั้นตั้งอยู่บนที่ราบสูงสวิส (Swiss plateau) ทางตอนใต้ติดกับภูเขาจูรา (Jura mountains) และตั้งอยู่ทางตะวันตกของซูริค เมืองอาเรา เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในรัฐอาร์เกา เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคกลาง (Middle Ages) หรือราวๆปี ค.ศ. 1240 และ ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 1248 ปัจจุบันเมืองอาเราได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป้นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง

อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในรายการ

อาคารส่วนใหญ่ในเขตเมืองเก่าอาเรานั้นมีความเก่าแก่มาก อาคารบางหลังถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 - 18 โดยสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่คุณต้องไม่พลาดไปเยือน คือ ปราสาทขนาดเล็ก (Schlossli) เป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในเมืองอาเรา , ซิตี้ฮอลล์ (City hall) , Rore Tower , ประตูเมือง (Gate Tower) , พิพิธภัณฑ์ Kunsthaus และโบสถ์ประจำเมือง (City Church) นำเดินทางกลับสู่นครซูริค

**วันนี้เราจะนำสัมภาระเดินทางไปเองตั้งแต่โรงแรมจนถึงสนามบิน โดยรถราง เพียงใช้เวลาประมาณ 8 นาทีเท่านั้น เนื่องจากระยะเวลาที่จะฝากให้ทางการรถไฟบริการขนส่งให้ไม่เพียงพอ**

14.30 น.

นำเดินพร้อมสัมภาระ ไปยังป้ายรถราง Tram ถึงสนามบินซูริค Chech in 2 นำเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการกาต้าร์แอร์เวย์

18.05 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 096 (ใช้เวลาบิน 5.50 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 โดฮา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

00.55 น.

ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์..............แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

02.40 น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836 (ใช้เวลาบิน 7.05 ชั่วโมง)

13.30 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ

 ·ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                                 85,000.- บาท

·ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 26 ปี

(ลดค่าตั๋ว Swiss Pass 2,000 บ.) ท่านละ                              83,000.- บาท

·เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่

ฟรีค่าตั๋ว Swiss Pass ราคาคงเหลือท่านละ                          75,000.- บาท

·เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เดินทางพร้อมผู้ใหญ่ที่มิใช่พ่อหรือแม่

(ลดค่าตั๋ว Swiss Pass 6,000 บ.)ราคาคงเหลือท่านละ             79,000.- บาท

· พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                                      9,000.-บาท

·เดินทางชั้นธุรกิจ ชำระเพิ่ม ขั้นต่ำ ท่านละ                           122,000.-บาท

·มีวีซ่าเชงเก้นที่ยังไม่หมดอายุ ลดท่านละ                             -3,000.- บาท

·มีตั๋วเครื่องบินเอง หักตั๋วกรุ๊ปคืนท่านละ                              -30,000.- บาท

 

 **ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร แต่หารับประทานได้ไม่ยากเย็น หัวหน้าทัวร์จะคอยแนะนำในทริปทั้งหมด 16 มื้อ ประมาณการมื้อง่ายๆ มื้อละ 10-20 ฟรังค์ รวมเท่ากับ 160-320ฟรังค์ เป็นเงินไทยประมาณ 5,100-11,000 บาท ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารง่ายๆ รับประทานท่ามกลางทิวทัศน์ที่เลือกได้ ไม่เสียเวลากับการรวมกลุ่ม มีเวลาเที่ยวเต็มที่**

 

กำหนดการเดินทาง   วันที่ 10 – 19 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต์)

 

อัตรานี้รวม    -ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ของสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม (อย่างไรก็ดี น้ำหนักกระเป๋าที่จะฝากให้การรถไฟสวิตเซอร์แลนด์บริการขนส่งชิ้นหนึ่งต้องไม่เกิน 25 กิโลกรัม) ถ้าท่านมีมากกว่า 1 ชิ้นกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเช็งเก้น (ยื่นที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์)

(ไม่รวมค่าแปลเอกสารกับทางศูนย์แปลที่ทางศูนย์ยื่นวีซ่า VFS กำหนดไว้ เช่น ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบสูติบัตร เป็นต้น)

- ค่าขนส่งกระเป๋าล่วงหน้าจากเมืองหนึ่งไปสู่สถานีรถไฟเมืองปลายทาง

ยกเว้นวันสุดท้ายที่เดินทางออกจากโรงแรมสู่สนามบิน เนื่องจากเวลาบริการไม่พอเพียง

- ค่าโรงแรมที่พักระดับเหมาะสมกับการท่องเที่ยว มีมาตรฐานดี

- ค่าอาหารเช้าในโรงแรม

- ค่าภาษีเมือง (City Tax) ที่ต้องจ่ายเมื่อเข้าเช็คอินโรงแรม

- ค่าตั๋ว Swiss Pass (ชั้นที่ 2) ที่ใช้โดยสารรถไฟ รถราง รถบัสสาธารณะ เรือ ทั้งหมดตามรายการ

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทสวัสดีฮอลิเดย์จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง   

(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด  ท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละไม่เกิน 2 ล้านบาท)

 

 

อัตรานี้ไม่รวม          -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทาง สายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

- ค่าอาหารอื่นๆที่แจ้งไว้ในรายการ (อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ)

- ค่าขึ้นกระเช้าขึ้นไปยังยอดเขาทิตลิส (Titlis)  เป็นรายการเลือกเที่ยวโดยใช้บัตร Swiss Pass ซื้อตั๋วขึ้น-ลงกระเช้าลอยฟ้าได้ในราคาส่วนลด 50%

- ค่าขึ้นกระเช้าขึ้นไปยังยอดเขาเฟียส (First) เป็นรายการเลือกเที่ยวโดยใช้บัตร Swiss Pass ซื้อตั๋วขึ้น-ลงกระเช้าลอยฟ้าได้ในราคาส่วนลด 50%

 

หมายเหตุ     1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบินซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

 

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้นเงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บหากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามและทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้  เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่านเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกันจึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำหรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 


ระเบียบการสำรองที่นั่ง

 

1. สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000.-บาทโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

 

บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 

ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

 

หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์บริษัทฯสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

 

กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน แฟกซ์มาที่ 02-640-4338

หรืออีเมลsales.sawasdeeholidays@gmail.com

หรืออีเมลoperation.sawasdeeholidays@gmail.com

หรือ LINE ID : saleswd

 

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆก็ตามกรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า

เมื่อมัดจำแล้วหากยกเลิกการเดินทางจะไม่มีการคืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

3. ทางบริษัทฯขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

 

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภทหรือถือศีลมังสวิรัติกรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

 

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ปและท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆหรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

 

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 

8. กรณีท่านเจ็บป่วยทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พักและค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯเรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

 

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชนโรงแรมบัตรโดยสารรถไฟฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

 

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบินบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดและไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

                   *กรุณาเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามให้ครบถ้วน....เป็นเรื่องสำคัญมาก*

**ใช้เวลาดำเนินการอย่างต่ำ 15 วันทำการ และทุกท่านต้องไปสแกนลายนิ้วมือ

ตามวันและเวลาที่กำหนด ที่สำนักงาน VFS อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4**

 

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้านี้ กรุณาแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (รูปสี พื้นหลังสีขาว, หน้าตรง เปิดหูทั้ง 2 ข้างให้ชัดเจน เน้นใบหน้าใหญ่ ห้ามใส่เครื่องประดับ / ห้ามใส่คอนแทกเลนส์สี) (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

**รูปถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้าถึง  70-80% ของภาพ

**รูปถ่ายดังกล่าว ต้องไม่ซ้ำกับรูปถ่ายที่ปรากฎในวีซ่าอื่นๆ ในหนังสือเดินทางนี้

**กรณีรูปถ่ายซ้ำ ท่านต้องถ่ายรูปใหม่เพื่อประกอบการยื่นวีซ่าในวันนั้นๆ

**กรณีท่านไม่สามารถหารูปถ่ายใหม่มาประกอบการยื่นวีซ่าได้ ทางสถานทูตจะไม่รับยื่นวีซ่าในวันดังกล่าว และท่านจะต้องหาคิววีซ่าวันอื่นๆ ทดแทนต่อไป

 

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (สำหรับผู้มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์) / สำเนาสูติบัตร 1 ใบ (สำหรับเด็ก/เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แม้ว่าจะมีบัตรประชาชนแล้วก็ตาม)

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ

4.สำเนาทะเบียนสมรส กรณีใช้คำนำหน้าว่า นาง (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

5. หลักฐานการทำงาน  (ห้ามเกิน 30 วันนับจากวันกำหนดยื่นวีซ่า)

          5.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่    (เป็นภาษาอังกฤษ และฉบับ

จริงเท่านั้น) โดยต้องใช้หัวจดหมายของบริษัทเท่านั้น และมีตราประทับรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก

          5.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)   หรือสำเนาการจดทะเบียนบริษัท (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

          5.3 กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ   พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด

          5.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ฉบับจริง) พร้อมประทับตรา

จากทางโรงเรียน หรือกรณีเป็นเด็กเล็ก ใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

          5.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

          5.6 กรณีทำอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

6.หลักฐานการเงิน

   6.1 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร 1 ใบ (Bank Certificate) โดยต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ระบุ To whom it may concern ควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ และมีเงินหมุนเวียนที่คงเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่าเลข 6 หลัก (กรุณานำสำเนาหนังสือเดินทางไปด้วย เพื่อให้ธนาคารพิมพ์ชื่อนามสกุลตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทาง)

   6.2 พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเล่มเดียวกันย้อนหลัง 6 เดือน

   6.2.1 ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

         - จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

         - หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรส และไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

         -  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารที่จะยื่นวีซ่าของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

  

7.หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

          7.1 เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

          7.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับผู้อื่น พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

 

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย **

*** เอกสารทุกอย่างจะต้องสะกดคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล ให้ตรงกับหนังสือเดินทาง ***

 

Recommend

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง

เดินทาง : 28/08/2020 - 30/08/2020

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One WorldBack to Top