Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > นำเที่ยวรัสเซีย 8 วัน 5 คืน

นำเที่ยวรัสเซีย 8 วัน 5 คืน

รายละเอียด

นำเที่ยวรัสเซีย 8 วัน 5 คืน

มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่ 10 – 17 เมษายน 2563

(วันหยุดสงกรานต์)
โดยสารรถไฟด่วน Sapsan มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัสที่ลือลั่น – เข้าชมพระราชวังเครมลิน

ทานอาหารค่ำและชมการแสดงภายในพระราชวังนิโคลัส

พักโรงแรมชั้นหนึ่งมาตรฐานทันสมัย

** พาสปอร์ตไทย ไม่ต้องทำวีซ่า **

เดินทางโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World

 

บินเข้าที่กรุงมอสโคว์ – บินออกที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

** ไม่ย้อนเส้นทาง **

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 : สุวรรณภูมิ – โดฮา

18.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ ประตู 7 แถว P พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

21.05 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 839 (ใช้เวลาบิน 7.10 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 เม.ย.63:มอสโคว์-หมู่บ้านโคโลเมนสโคว-สแปร์โรว์ฮิลส์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

00.40 น.

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน

02.50 น.

ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 223 (ใช้เวลาบิน 5.10 ชั่วโมง)

08.00 น.

(เวลาเดียวกันกับกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์) ถึงสนามบินดามาเดดาว่า (Domodedovo) กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เช้า

นำเข้าชมสวนสาธารณะ Kolomenskoye ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญตั้งอยู่ นั่นก็คือ หมู่บ้าน โคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) หมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อพระวงศ์ ของรัสเซียมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่15 เช่น พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (Peter the Great) ได้ทรง ลี้ภัยมาอยู่ที่นี่เมื่อช่วงเกิดการกบฏ Streltsy (Streltsy Insurrection) ในปีค.ศ.1682 หรือ จักรพรรดินีเอลิซาเบธ (Elizabeth of Russia) ก็ประสูติที่หมู่บ้านแห่งนี้ นอกจากนี้ สถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในสวนแห่งนี้ก็คือ โบสถ์ The Ascension Church of Kolomenskoye ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม (UNESCO World Heritage Site) ในปีค.ศ.1994

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โร่ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมือง และเป็นที่ตั้งสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย และเป็นอาคารสูงหนึ่งในเจ็ดตึกที่สร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1949-1953 สมัยประธานาธิบดี โจเซฟ สตาลิน ซึ่งเรียกกันว่า "ตึกเจ็ดพี่น้อง" (Seven Sisters) นำเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Savior) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นวิหารในนิกายรัสเซียนออร์ธอดอกซ์ พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 1 สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะที่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 มีต่อจักรพรรดินโปเลียนในสงครามเมื่อปีค.ศ.1812 แต่มาเสร็จสิ้นในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 รวมใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี ต่อมาในปีค.ศ.1931 โจเซฟ สตาลิน ได้สั่งให้ทุบทิ้งเพื่อสร้างเป็นสระว่ายน้ำ แต่ในปีค.ศ.1990 ประชาชนชาวรัสเซียก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงินเพื่อสร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ และใช้เป็นสถานที่พำนักของพระสังฆราช Alexey II แห่งนิกายรัสเซียนออร์ธอดอกซ์ด้วย

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LESNAYA หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)


ทัวร์วันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563: จัตุรัสแดง - เที่ยวสถานีรถไฟใต้ดิน - ช้อปปิ้งย่านถนนอารบัต

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินชมจัตุรัสแดง (Red Square) ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของกรุงมอสโคว์ โดยลานกว้างใจกลางเมืองแห่งนี้เป็นสถานที่ของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์บาซิล (St.Basil’s Cathedral) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1555-1561 ในสมัยของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 เพื่อเป็นการฉลองชัยชนะที่มีต่อพวกตาตาร์-มองโกลในอัสตราคานและคาซาน (Astrakhan-Kazan) เมื่อปีค.ศ.1552 ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงาม ด้านหน้าวิหารมีอนุสาวรีย์คอสมา มินิน และเจ้าชาย ดมิทริ โปซาร์สกี้ (Kuzma Minin & Dmitry Pozharsky) ซึ่งเป็นผู้นำกองกำลังอาสาสมัครจากเมือง Nizhny Novgorod ต่อสู้ผู้รุกรานชาวโปลในปีค.ศ.1612 โดยอนุสาวรีย์นี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1812 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีของเหตุการณ์นี้ ถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานเลนิน (ด้านนอก) (Lenin’s Mausoleum) ซึ่งภายในมีโลงแก้วบรรจุร่างอาบน้ำยาของอดีตปธน.วลาดิเมียร์ เลนิน ซึ่งหลังจากที่เลนินเสียชีวิตในปีค.ศ.1924 ร่างของเขาเก็บอยู่ในสุสานไม้ในบริเวณลานกว้างของจัตุรัสแดง ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุศพเหล่าวีรบุรุษของโซเวียตและเหล่าสมาชิกสำคัญของรัฐบาล แต่ในปีค.ศ.1930 ก็มีการสร้างสุสานเลนินแห่งนี้ขึ้นด้วยหินแกรนิตสีแดง-เทา-ดำ จากนั้นเดินชมห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) ที่สร้างในปีค.ศ.1895 ในรูปแบบที่เรียกว่า "Russian Revival" มีหลังคากระจกโค้งโครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารได้เป็นอย่างดี จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำท่านเที่ยวชมสถานีรถไฟใต้ดิน ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้ เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม ซึ่ง การสร้างรถไฟใต้ดินนี้เป็นไปตามโครงการพัฒนาประเทศของปธน.โจเซฟ สตาลิน เพื่อให้ ประชาชนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ และชื่นชอบในระบอบการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ โดย รถไฟใต้ดินสายแรกก่อสร้างในปีค.ศ.1931 แล้วเสร็จเมื่อปีค.ศ.1935 แต่ละสถานีจะมีความ งดงามที่แตกต่างกันไป โดยได้รวมสถาปัตยกรรมหลากหลายแขนงและการตกแต่งที่พิเศษไว้ ในแต่ละสถานี ทั้งรูปปั้นแซนเดอร์เลียร์ หินอ่อนสีดำจากเทือกเขาอูลาน หินอ่อนสีชมพูจากฝั่ง ตะวันออก โคมไฟประดับที่ห้อยระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต และหินอ่อนมากกว่า 20 ชนิด ที่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ อย่างอ่อนช้อยทั้งมาจากประเทศรัสเซีย และต่างประเทศ รวมทั้งมีการ ตกแต่งด้วยภาพประดับแบบโมเสก และแบบกระจกสีที่สะท้อนภาพเรื่องราวในประวัติศาสตร์ และชีวิตของชาวรัสเซีย

นำท่านเข้าสู่ย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของรัสเซีย ณ ย่านถนนอาร์บัด (Arbat Street) ถนนคนเดินที่ยาวประมาณ 1 กม. มีสินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตามาทรอชก้าหรือที่เรียกกันว่าตุ๊กตาแม่ลูกดก ซึ่งถือว่าเป็นตุ๊กตาประจำชาติของรัสเซีย หรืองานไม้แกะสลัก เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าอื่นๆ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน)

นำชมการแสดงละครสัตว์ (Russian Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข แมว ม้า ฯลฯ รวมทั้งมายากล และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที นอกจากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกสำหรับเด็กๆ ด้วย


ทัวร์วันที่ 4 วันจันทร์ที่ 13 เม.ย.63:พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่-รถไฟด่วนSapsan-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาล และที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Armoury Chamber) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1508 ก่อนที่จะสร้างอาคารแห่งใหม่นี้ในปีค.ศ.1844-1851 ด้วยการออกแบบของสถาปนิกชื่อ Konstantin Thon ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องใช้ในศาสนพิธี เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค บัลลังก์งาช้างของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 บัลลังก์คู่ของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 5 กับพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช มงกุฎและคทาของพระนางแคทเธอรีนมหาราชินี ชุดฉลองพระองค์ของจักรพรรดิรัสเซียสมัยต่างๆ ราชรถม้าทรง ฉลองพระองค์ชุดเกราะพระแสงศาสตราวุธต่างๆ กล่องดนตรีรูปไข่ฟาร์แบเช่ (Faberge Eggs) เป็นต้น ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็น 1 ใน 3 พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของกษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 แห่งอยู่ที่อังกฤษ และอิหร่าน

นำท่านสู่จัตุรัสวิหาร (Cathedral Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหาร 3 หลังที่สำคัญที่สร้างอยู่ภายในเขตกำแพงพระราชวังเครมลิน นั่นก็คือ วิหารอัสสัมชัญ (Assumption cathedral) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โบสถ์ Dormition ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่สมัยพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 ผู้เหี้ยมโหด ในปีค.ศ.1533 เป็นต้นมา และใช้ในพิธีสาบานตนของเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆ ว่าจะภักดีต่อรัสเซีย, วิหารอันนันซิเอชั่น (Annunciation Cathedral) เป็นโบสถ์ส่วนพระองค์ของพระเจ้าซาร์ และพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน สำหรับสวดมนต์ เป็นที่รับศีล และประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระเจ้าซาร์และเจ้าชายเจ้าหญิง ด้านหลังของวิหารนี้มีทางเดินต่อเนื่องกับพระราชวังเครมลิน, วิหารอาร์คแองเจลไมเคิล (Archangel Michael Cathedral) ใช้เป็นที่ฝังพระศพของราชวงศ์มุสโควี่ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 รวมทั้งแกรนด์ดยุคDmitry Donskoy, ราชวงศ์รูริค และราชวงศ์โรมานอฟยุคแรก นำชมหอระฆังพระเจ้าซาร์อีวานมหาราช (Ivan the Great Bell Tower) ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1508 มีความสูงถึง 81 เมตร และมีระฆังแขวนอยู่ถึง 34 ใบด้วยกัน ระฆังเหล่านี้หนักหลายสิบตัน ทำขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 นำชมระฆังพระเจ้าซาร์ (Tsar Bell) เป็นระฆังสำริดที่ใหญ่และหนักที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนแท่นขนาดใหญ่ที่สูงเกือบเมตรครึ่ง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.6 เมตร หนัก 202 ตันสูง 6.14 เมตร ซึ่งพระนางแอนนาประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อนำไปติดบนหอระฆัง แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างการหล่อ ทำให้ระฆังแตก นำชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Tsar Cannon) เป็นปืนใหญ่สำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปีค.ศ.1586 แต่สร้างแล้วไม่ได้ใช้งาน ยาว 5.34 เมตร หนัก 39.3 ตัน ปากลำกล้องกว้าง 89 ซม.โดยนำมาตั้งแสดงไว้ที่นี่ตั้งแต่ปีค.ศ.1960 ซึ่งปืนใหญ่กระบอกนี้ก็ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน ที่ลำกล้องปืนใหญ่มีการจำหลักลายนูนต่ำรูปพระเจ้าซาร์ Fedor Ioanovich ประทับบนหลังม้า

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

นำเดินทางสู่สถานีรถไฟ Leningradskiy Moscow ออกเดินทางสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน Sapsan ที่นั่งระดับชั้น 2 (ใช้เวลาประมาณ 3.45 ชม.)

ค่ำ

ถึงสถานีรถไฟ Moskovskiy Saint Petersburg นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก แล้วนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CROWNE PLAZA LIGOVSKY หรือเทียบเท่า (พัก 3 คืน)

อาหารค่ำในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 5 วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 : ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - มหาวิหารเซนต์ไอแซค

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำชมความงดงามของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างขึ้นโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชเมื่อปีค.ศ.1703 ได้ฉายาว่าราชินีแห่งยุโรปเหนือ นำนั่งรถชมเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกในปีค.ศ.1897 และเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำเข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) ที่ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างแห่งแรกของเมือง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1703 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของสงครามที่มีต่อสวีเดน โดยใช้เป็นป้อมปราการในการป้องกันข้าศึกรุกราน ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม ในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองภายในป้อมมีโบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1712-1733 มีหอคอยสูง 122.5 เมตร ภายในทำการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่างจากโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทั่วไป ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนใหญ่ในราชวงศ์โรมานอฟ ตั้งแต่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช จนกระทั่งถึงพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์

ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด (Savior of the Spilled Blood) ที่สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ด้วยระเบิดซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา ถ่ายรูปกับพระบรมรูปทรงม้าพระเจ้าปีเตอร์มหาราช (The Bronze Horseman) ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย และเป็นกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St.Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุดและใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก สร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1818-1848 ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อ Auguste de Montferrand ประกอบด้วยเสาหินแกรนิต 48 ต้นที่มีน้ำหนักถึงต้นละ 114 ตัน ภายในมีรูปภาพที่ประดับด้วยโมเสคสวยงามและรูปเขียนไอคอน ซึ่งโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซนต์ไอแซค แห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) แล้วนำกลับสู่ที่พัก


ทัวร์วันที่ 6 วันพุธที่15เม.ย.63พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังแคทเธอรีน-อาหารค่ำที่พระราชวังนิโคลัส

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่งด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับไปด้วยทองคำอร่ามเรือง พร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ำพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองพุชกิ้น (Pushkin) หรือที่รู้จักในชื่อ ซาโกเยเซโล (Tsarskoye Selo) เมืองนี้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของราชวงศ์ และมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของคณะปฏิวัติ ซึ่งกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายของราชวงศ์โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี นำเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซียด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสาน โดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมารวมกันตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (Amber room) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ

นำชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซียภายในพระราชวังนิโคลัส ซึ่งเป็นการเต้นรำการร้องเพลงการแต่งกายชุดประจำชาติตามเผ่าต่างๆ ท่านจะสนุกสนานและประทับใจ ระหว่างพักการแสดง เชิญทานอาหารว่าง พร้อมไข่ปลาคาเวียร์ว้อดก้า เครื่องดื่ม อาหารค่ำแบบกาล่าดินเนอร์ที่พระราชวังนิโคลัส


ทัวร์วันที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563: พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โดฮา

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า 1,050 ห้อง ปัจจุบันพระราชวังนี้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนและประติมากรรมของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาร์โด ดาวินซี่, มิเคลันเจโล, ราฟาเอล, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ถ่ายรูปกับเสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ (Alexander Column) ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 มีต่อกองทัพฝรั่งเศสของจักรพรรดินโปเลียน

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดในย่านถนน Nevsky Prospekt ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ซึ่งถนนสายนี้ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1710 ในสมัยพระเจ้า ปีเตอร์ที่ 1 มหาราช มีความยาวทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นจากหน้าพระราชวังฤดูหนาวHermitage และสิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก ...........นำเดินทางสู่สนามบินพูลโคโว นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

17.25 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 280 (ใช้เวลาบิน 6.05 ชั่วโมง)

23.25 น.

ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน


ทัวร์วันที่ 8 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 : โดฮา – สุวรรณภูมิ

02.05 น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834 (ใช้เวลาบิน 7.00 ชั่วโมง)

12.40 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                    79,900.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ    75,900.- บาท

                             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ    75,900.- บาท มีเตียงเสริม

                             พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                                     15,000.- บาท

                             เดินทางชั้นธุรกิจ ชำระเพิ่ม ขั้นต่ำ ท่านละ               121,000.-บาท

                               มีตั๋วเครื่องบินเอง หักตั๋วกรุ๊ปคืนท่านละ                -31,000.- บาท

กำหนดการเดินทาง          วันที่ 10 – 17 เมษายน 2563 (วันหยุดสงกรานต์)

 

อัตรานี้รวม    - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ของสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ และค่าภาษีต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสาร (น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องคนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

- ค่าบัตรโดยสารรถไฟด่วน มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่นั่งระดับชั้น 2

- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่ายานพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง    (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุดท่านละไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละไม่เกิน 2 ล้านบาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม          - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด   หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทางสายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

หมายเหตุ     1.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ หรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.-บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

          บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

          ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

          หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

          กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338 หรืออีเมลsales.sawasdeeholidays@gmail.com หรือ LINE ID : saleswd

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า

เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทางจะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภทหรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป (สำหรับทัวร์ที่ต้องยื่นวีซ่า) และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ หรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด   กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

8. กรณีท่านเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พักและค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เช่น ค่าโรงแรม ค่าบัตรโดยสารรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบิน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมา

Recommend

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

เดินทาง : 05/02/2021 - 07/02/2021

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 23 – 25 มกราคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออก


เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

นำแอ่วเมืองเหนือยามเมื่อดอกไม้สะพรั่ง

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

คณะที่ 1: วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2563

คณะที่ 2: วันที่ 9 - 12 มกราคม 2564
เที่ยวพระธาตุหริภุญไชย เจดีย์หลักสำคัญของชาวล้านนา

วัดสำคัญภายในกำแพงเมืองเก่าเชียงใหม่

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

เยี่ยมชมแม่กำปอง หมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน วัดในเมืองเก่าสมัยโบราณที่ชื่อว่า “เมืองแกน”

ที่อลังการงานสร้างสวยงามยิ่ง

สวนดอกไม้มาร์กาเร็ตกู๊เนีย ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่!

วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดสำคัญของเขลางค์นครที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม

แม่น้ำสะแกกรัง เป็นแม่น้ำมีต้นกำเนิดอยู่ในเขตเขาโมโกจู

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

ส วั ส ดี ฮ อ ลิ เ ด ย์ 
นำเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
พักแรมริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์
สไตล์มัลดีฟแวะ Café >>> ชม 🌿 ชิม ☕️ แชะ 📸<<<
กับบรรยากาศแสน Cool ที่สาย Social ห้ามพลาด
💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚
🍀 กราบนมัสการพระธาตุและชมภูมิทัศน์ของ วัดถ้ำเสือ

🍀 ดื่มดำบรรยายกาศล้อมรอบด้วยทุ่งข้าว ที่มีฉากหลังเป็นวัดถ้ำเสือ Mee Na Café 🌾

🍀 อุทยานต้นจามจุรียักษ์ ที่คาดว่าจะมีอายุมากกว่า 100 ปี

🍀 สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว

🍀 สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรม Adventure ทางน้ำสุดมันกับทางที่พักสไตล์มันดีฟ

🍀 รับพลังธรรมชาติ ท้าน้ำตก 7 ชั้นที่ น้ำตกเอราวัณ

🍀 The Village Farm to Café ที่บรรยากาศเหมือนอยู่ในหมู่บ้านฟาร์ม วัตถุดิบสดใหม่จากแหล่งปลูก

🍀 สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ แลนด์มาร์คของจังหวัดนครปฐม เพลินเพลิดกับของกินยามเย็นที่มีให้เลือกสรรมากมาย ณ ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์


Back to Top