Tour: America Tour America
Home > Tour Destination > เที่ยวอเมริกาใต้สมบูรณ์แบบ 4 ประเทศ 19 วัน

เที่ยวอเมริกาใต้สมบูรณ์แบบ 4 ประเทศ 19 วัน

รายละเอียด

สวัสดีฮอลิเดย์

จัดพิเศษครั้งเดียวเฉพาะท่านที่รู้ใจ

เที่ยวอเมริกาใต้สมบูรณ์แบบ 4 ประเทศ 19 วัน

บราซิล – อาร์เจนติน่า – ชิลี – เปรู

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563
เซาเปาโล – ริโอ เดอ จาเนโร – เทศกาลคาร์นิวาล

พระเยซูคริสต์กางพระหัตถ์บนยอดเขา – น้ำตกอิกวาสุ

ฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของซีกโลกใต้ “เอล คาลาฟาเต้” – บัวโนสไอเรส

ซานติอาโก้ – มาจูปิจู อาณาจักรอินคาบนยอดเขาแอนดิส หนึ่งเดียวในโลก

โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 : กรุงเทพฯ –โดฮา

22.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ประตู 7 แถว P พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก


ทัวร์วันที่ 2 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 : กรุงเทพฯ – โดฮา – เซา เปาโล

01.45 น.

ออกเดินทางสู่นครโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ QR 837

05.25 น.

ถึงสนามบินนครโดฮา ประเทศกาตาร์ นำต่อเครื่องบินสู่นครเซาเปาโล

07.20 น.

ออกเดินทางสู่นครเซาเปาโล โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ QR 773

17.20 น.

ถึงสนามบินนครเซาเปาโล ประเทศบราซิล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม Blue Tree Premium Paulista หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 : เซาเปาโล – อิกวาสุ

เช้า

นำเที่ยวชมนครเซาเปาโล ชมเมืองศูนย์กลางพาณิชย์กรรมที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ มีประชากร มากกว่า 17 ล้านคน ชมย่านอุตสาหกรรมรถยนต์จากค่ายยุโรป เอเซีย และสหรัฐอเมริกา เช่น โฟล์คสวาเก้น ฟอร์ด จีเอ็ม และ ฯลฯ นำถ่ายรูปที่จัตุรัสกลางเมือง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินทางสู่สนามบินเซาเปาโล

16.45 น.

ออกเดินทางสู่เมืองอิกวาสุ ฝั่งบราซิล โดยสายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 3546 ( ใช้เวลาบิน 1.40 ชม. )

18.25 น.

ถึงสนามบินอิกวาสุ นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม BOURBON CATARATAS หรือเทียบเท่า

อาหารค่ำที่ภัตตาคารในโรงแรม


ทัวร์วันที่ 4 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 : เที่ยวน้ำตกอิกวาสุฝั่งบราซิล

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมน้ำตกอิกวาสุ ฝั่งบราซิล (Iguazu Falls) น้ำตกนี้มีขนาดใหญ่กว่าน้ำตกไนแอการ่า 4 เท่า กว้างกว่า 2 กิโลเมตร บางช่วงสูงกว่า 100 เมตร ลักษณะเป็นรูปโค้งรูปเกือกม้า ซึ่งเกิดจากแม่น้ำริโอ อิกวาสุ ทั้งสายไหลจากหน้าผาเบื้องบนลงสู่หุบเหวอันลาดชันเบื้องล่าง ตลอดแนวน้ำตก มีโขดหินที่แบ่งน้ำตกออกเป็นน้ำตกย่อยๆ ได้อีกเกือบ 30 แห่ง พลังน้ำที่ตกลงมาก่อให้เกิดเสียงดังครึกโครม และยังเกิดละอองน้ำกระจายไปทั่วบริเวณ บางครั้งเกิดรุ้งกินน้ำสวยงาม

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำล่องเรือ MACUCU JET ชมความงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิด

ค่ำ

นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร พร้อมการแสดงโชว์วัฒนธรรมท้องถิ่น


ทัวร์วันที่ 5 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 : เที่ยวน้ำตกฝั่งอาร์เจนติน่า – บัวโนสไอเรส

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศอาร์เจนติน่า ชมน้ำตกอิกวาสุ อีกด้านที่กินพรมแดนในเขตอาร์เจนติน่ามากกว่าฝั่งบราซิล

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

จากนั้นนำเดินทางสู่สนามบิน

15.50 น.

ออกเดินทางสู่กรุงบัวโนสไอเรส โดยสายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 7507 ( ใช้เวลาบิน 1.54 ชม. )

17.44 น.

ถึงสนามบินกรุงบัวโนสไอเรส แล้วนำเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Brizo หรือเทียบเท่า

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคารท้องถิ่น


ทัวร์วันที่ 6 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 : เที่ยวบัวโนสไอเรส

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำชมกรุงบัวโนสไอเรส (Buenos Aires) เมืองหลวงของอาร์เจนติน่า ที่กล่าวกันว่ามีชาวอิตาลีโพ้นทะเลอาศัยอยู่มากที่สุดนอกแผ่นดินยุโรป ชมย่านใจกลางเมือง “ซองโตร” ย่านพลาซ่ามายอร์ บริเวณที่ตั้งทำเนียบรัฐบาล ตึกรัฐสภา บ้านสีกุหลาบ “คาซาโรซาดา” ทำเนียบประธานาธิบดี โรงละครโอเปร่า “เตอาโตรโกลอน” เป็นสถานที่จัดการแสดงบัลลเต์และวงซิมโฟนี นำท่านสู่ ถนนอเวนิด้า เนิฟ เดอ ฮูลิโอ (9 กรกฎาคม) กว้าง 60 ฟุต เป็นถนนสายที่กว้างที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมมหาวิหารสุสานโรเซอแลตต้า ซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพนายพล โฮเซ่ เดอ ซาน มาร์ติน ผู้กอบกู้อิสรภาพแห่งอาร์เจนติน่า ชมทหารยามที่แต่งกายในเครื่องแบบ เกรอนาด์เยร์ อันสง่างาม และ นำเยี่ยมชมสุสาน รีโคเลต้า (Recoleta Cemetery) ที่ฝังศพของเอวิต้า เปรอง สตรีเหล็กที่ชาวอาร์เจนติน่าเคารพรัก เป็นผู้ที่ต่อสู้ให้สตรีได้สิทธิ์มากมายเท่าเทียมชาย และเป็นย่านที่ฝังบุคคลสำคัญๆของอเจนติน่า

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำเข้าสู่อุทยานป่าเลอโมด สวนเก่าแก่ของเมือง มีสระน้ำ สนามเทนนิส ศูนย์กีฬา ภัตตาคาร สนามม้าแข่ง และลานเอนกประสงค์อันกว้างขวาง นำชมย่านลาโบกา (La Boca) เคยเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชนชั้นแรงงาน คือกะลาสีเรือชาวอิตาลีที่ได้อพยพเข้ามาตั้งรกรากในบัวโนไอเรส และต่อมามีศิลปินช่างทาสีที่ชื่อว่า Benito Quinquela Martín ได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนสลัมที่สกปรกแห่งนี้ให้ดูมีสีสันมากขึ้น เขาจึงเริ่มต้นทาสีสันอันฉูดฉาดลงบนกำแพง ผนัง ทางเดิน ม้านั่ง หรือแม้กระทั่งผนังที่ทำจากสังกะสีก็ถูกแต่งแต้มจนดูสดใส จนในปัจจุบันบ้านพักของชนชั้นแรงงานในอดีตได้กลายเป็นร้านอาหาร ร้านขายของสำหรับนักท่องเที่ยวไปหมดแล้ว

ตลาดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกโดยจะมีศิลปินหลากหลายแขนงมารวมตัวกันเพื่อขายผลงานทางศิลปะของพวกเขา หรือสินค้าทำมือเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับผู้คนที่ได้มาเยือน

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคารท้องถิ่น ................แล้วนำเข้าสู่ที่พักโรงแรมGrand Brizo หรือเทียบเท่า

หลังอาหารค่ำ นำชมโชว์การเต้นรำในจังหวะ “แทงโก้” อันโด่งดังของชาวอาร์เจนติน่าที่ หนักแน่น รุนแรง บางครั้งก็อ่อนหวานและเศร้าสร้อย

การเต้นจังหวะแทงโก้ถือกำเนิดที่เมืองบัวโนสไอเรสแห่งนี้ เริ่มจากการที่เป็นเมืองท่า มีการ ติดต่อซื้อขาย มีผู้คนเดินทางแวะเวียนมาอย่างมากมาย และนักเดินทางส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ชาย อาชีพผู้หญิงกลางคืนจึงเฟื่องฟูมากในยุคนั้นแต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกการเต้นแทงโก้นี้ ไม่ได้รับการยอมรับในอาร์เจนตินา จนกระทั่งมันไปโด่งดังในแถบยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทำให้ชาวอาร์เจนตินาเริ่มยอมรับ และใช้การเต้นแทงโก้เป็นการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไปเลย การเต้นแทงโก้ด้วยท่วงท่าที่เย้ายวน แนบชิด เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึก ถือได้ว่าเป็นการ เต้นที่เร้าใจและเซ็กซี่ที่สุด โดยไม่มีการเต้นจังหวะอื่นใดจะเทียบได้


ทัวร์วันที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 : บัวโนสไอเรส – เอล คาลาฟาเต้ – เที่ยวธารน้ำแข็งเปริโต โมเรโน

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางสู่สนามบิน

07.50 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเอล คาลาฟาเต้ โดยสายการบิน AEROLINEAS ARGENTINAS เที่ยวบินที่ AR 1846 ( ใช้เวลาบิน 3.15 ชม.)

11.05 น.

ถึงสนามบินเมืองเอล คาลาฟาเต้ (El Calafate)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

นำเดินทางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ผ่านที่ราบสูงปาตาโกเนีย (Pagatonia) อันกว้างใหญ่ ที่หลากหลายไปด้วยสีสันของแมกไม้และดอกไม้ป่า สู่ธารน้ำแข็งเปริโต โมเรโน (Perito Moreno Glacier) โดยอยู่ห่างจากทางเข้าอุทยานแห่งชาติ 30 กิโลเมตร ธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ในปีค.ศ.1981 ให้เป็น แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งท่านจะได้เห็นป้ายติดแสดงไว้ชัดเจน ก่อนถึงระเบียงชมวิวจุดแรก เดินต่อไปอีกไม่ไกล จะเห็นแผ่นป้ายอธิบายถึงกระบวนการก่อตัวของธารน้ำแข็ง อันเป็นข้อมูลที่น่าอ่านเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับธารน้ำแข็งแห่งนี้ คือ มวลน้ำแข็งที่ธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้รับในช่วงฤดูหนาว ก็จะค่อยๆ เคลื่อนตัวและตกลงไปในทะเลสาบอาร์เจนติน่าในฤดูร้อนทั้งหมด ท่านมีโอกาสที่จะได้เห็นการแตกตัวของธารน้ำแข็งที่มีความสูงถึง 70 เมตร เสมือนกำแพง ก่อนที่จะตกลงสู่ทะเลสาบเป็นช่วงๆ ในระยะที่ห่างจากตัวท่านเพียงช่วงแขนเท่านั้น

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคารในโรงแรมEsplendor Calafate (พัก 2 คืน)


ทัวร์วันที่ 8 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 : เที่ยวอุทยานแห่งชาติลอส กลาเซียเรส – เอล คาลาฟาเต้

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำชมธารน้ำแข็ง Upsala Glacier (ตั้งชื่อตามสถาบันวิจัยธารน้ำแข็ง ณ เมือง Upsala ประเทศสวีเดน) ธารน้ำแข็งแห่งนี้มีความกว้าง 10 กิโลเมตร และยาว 60 กิโลเมตร ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้ แล้วนำนั่งเรือต่อสู่อ่าวOnelli Bay ให้ท่านได้มีโอกาสเดินป่า ชมความสมบูรณ์ของแมกไม้ จนกระทั่งถึงจุดที่ธารน้ำแข็ง 3 สายมาบรรจบกัน ได้แก่ Onelli, Bolado และ Agazzi จากนั้นเดินเลียบชายฝั่งทะเลสาบ เพื่อชมธารน้ำแข็ง Haim

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร Bahia Onelli

บ่าย

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ Punta Bandera ระยะทางประมาณ 49 กิโลเมตร จากนั้นนั่งเรือสู่ทะเลสาบอาร์เจนติน่า (Lago Argentina) ฝั่งด้านทิศเหนือ เข้าเขตอุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็ง (Los Glaciares National Park) ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า Austral Andes ติดเขตแดนประเทศชิลี และถือได้ว่าไม่ไกลนักจากบริเวณขั้วโลกใต้ และกลับมาพักยังฝั่งอาร์เจนติน่า

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคารท้องถิ่น โรงแรม Esplendor Calafate หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 9 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 : เอล คาลาฟาเต้ – ซานติอาโก้

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

........พักผ่อนตามอัธยาศัย...........

นำเดินทางสู่สนามบิน

13.50 น.

ออกเดินทางสู่กรุงซานติอาโก้ โดยสายการบิน AEROLINEAS ARGENTINAS เที่ยวบินที่ AR 1871

16.45 น.

ถึงสนามบินบัวโนสไอเรส / พักรอการเปลี่ยนเครื่อง

18.15 น.

ออกเดินทางสู่กรุงซานติอาโก้ โดยสายการบิน AEROLINEAS ARGENTINAS เที่ยวบินที่ AR 1290 (ใช้เวลาบิน รวม 2ไฟลท์ 6.45 ชม.)

20.35 น.

ถึงกรุงซานติอาโก้ เมืองหลวงของประเทศชิลี จากนั้นนำเข้าสู่ที่พักโรงแรม Director de Golf หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 :ซานติอาโก้ – ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ – สวนองุ่นชิมไวน์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ มุ่งหน้าสู่เมืองวัลปาไรโซ (Valparaiso) ผ่านเส้นทางธรรมชาติ และทิวทัศน์ของเทือกเขาแอนดีส ผ่านชมสวนองุ่นทำไวน์ในภูมิประเทศ และภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนแห่งซีกโลกใต้ แล้วนำเข้าชิมไวน์ชั้นเลิศจากซีกโลกใต้ รสชาติดี แต่ราคาไม่แพงเหมือนในยุโรป

เที่ยง

อาหารกลางวันแบบซีฟู้ดแห่งแปซิฟิคใต้ พร้อมไวน์ท้องถิ่น

บ่าย

นำชมกรุงซานติอาโก้ (Santiago) เมืองที่มีอายุเก่าแก่เริ่มแรกสร้างเกือบ 500 ปี ตั้งอยู่บนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 520 เมตร เมืองอยู่ในหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอนดีส มีแม่น้ำมาโปโช ไหลผ่าน ทำเลถูกเลือกด้วยจุดประสงค์เพื่อป้องกันตัวเองจากภายนอก นำชมทำเนียบรัฐบาล Palacio de la Moneda, จัตุรัสกลางเมือง Plaza de Armas, โรงละครแห่งชาติ ตึกรัฐสภาหลังเก่า สถานีรถไฟที่ออกแบบโดยกุสตาฟ ไอเฟล ผู้ออกแบบหอไอเฟลแห่งปารีส และโบสถ์ใหญ่ Tempo Votito de Maipu

นำท่านชมย่านตลาดใหญ่กลางเมืองตามอัธยาศัยสำหรับ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด

ค่ำ

อาหารเย็นที่ภัตตาคาร จากนั้นนำเข้าสู่ที่พักโรงแรม Director de Golf หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 11 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 : ซานติอาโก้ – ลิม่า

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (National Museum of Natural History) ของกรุงซานติอาโก้ ชมประวัติศาตร์ความเป็นมาของประเทศชิลี รวมทั้งเข้าชมมัมมี่ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของโลก อายุกว่า 7,400 ปี ที่มีความเก่าแก่กว่ามัมมี่ของอียิปต์ เป็นมัมมี่ของผู้หญิงและเด็ก จำนวน 15 ร่าง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ......แล้วนำเดินทางสู่สนามบินซานติอาโก้

15.16 น.

ออกเดินทางสู่กรุงลิม่า โดยสายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 642 (ใช้เวลาบิน 3.44 ชม.)

17.00 น.

ถึงสนามบินกรุงลิม่า ประเทศเปรู

ค่ำ

อาหารเย็นที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พักที่โรงแรม Wyndham Costa del Sol Airport หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 12 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 : ลิม่า – คุสโก้

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางสู่สนามบินกรุงลิม่า

09.07 น.

ออกเดินทางสู่เมืองคูสโก้ โดยสายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 2123 ( ใช้เวลาบิน 1.23 ชม.)

10.30 น.

ถึงสนามบินเมืองคูสโก้ (Cusco) แล้วนำเดินทางสู่ที่หุบเขาคูสโก้ ผ่านชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตามไหล่เขา เมืองคูสโก้ บนที่สูง กว่า 3,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมดนตรีแบบอินคา

บ่าย

นำชมป้อมที่สร้างบนยอดเขาสำหรับป้องเมืองซัคเซฮัวแมน (Saqsaywaman) เชิญชมวิวจากที่สูง แล้วนำเดินทางเขาสู่ใจกลางเมือง นำชมวิหารแห่งดวงอาทิตย์ (Koricancha) ในสมัยอินคาถือเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล ชมร่องรอยของห้องที่ชาวอินคาสร้างไว้เพื่อประดิษฐานเทพเจ้า แท่นบูชาที่วางเครื่องเซ่นสังเวย

ชมจัตุรัสกลางเมือง PLAZA DE ARMAS ในอดีตเป็นจัตุรัสกลางเมืองของชาวอินคา ต่อมาชาวสเปนได้ดัดแปลงเป็นจัตุรัสกลางเมือง ปรับปรุงอาคารบางส่วนใช้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ จากนั้นนำเดินทางสู่หุบเขาที่เป็นทำเลหลบภัยของชาวอินคาในอดีต สู่เมืองอูรูบัมบ้า (Urubamba)

ค่ำ

อาหารเย็นที่ภัตตาคาร แล้วนำเข้าสู่ที่พักที่โรงแรม Casa Andina Premium Valley บริเวณหุบเขา


ทัวร์วันที่ 13 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 : คูสโก้ – เที่ยวมาจูปิจู

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางสู่สถานีรถไฟ....... นำท่านนั่งรถไฟสู่มาจูปิจู (Machu Picchu) ผ่านเส้นทางเชิงเขา หน้าผา โตรกเขา ลัดเลาะตามธรรมชาติ

นำเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่มาจูปิจู ขึ้นสู่ระดับ 2,430 เมตรจากระดับน้ำทะเล สู่ที่ตั้งเมืองโบราณของอินเดียนแดงเผ่าอินคา“มาจูปิจู” ที่มีความหมายว่า ยอดเขาอันเก่าแก่ ชมร่องรอยความเจริญ ที่สร้างทิ้งไว้ของคนเผ่าพันธุ์มองโกลลอยด์ ที่เชื่อว่าได้อพยพจากทวีปเอซียเมื่อสองหมื่นปีที่แล้ว ผ่านช่องแคบแบริ่ง ระหว่างรัสเซียและอลาสก้า ลงต่ำตามฝูงสัตว์ สู่ดินแดนที่อบอุ่นกว่า ผ่านตอนกลางของทวีปอเมริกาสู่ตอนใต้ เมืองโบราณมาจูปิจู มีหลักฐานที่เจริญมากกว่าคนในยุคเดียวกันเมื่อ 600 กว่าปีที่ผ่านมา ได้หายสาบสูญไปจากชาวโลก และได้พบใหม่โดยนักโบราณคดีชาวสหรัฐอเมริกา คือ ศาสตราจารย์ ฮีแรม บิงแฮม แห่งมหาวิทยาลัยเยลล์ เมื่อปีค.ศ.1911 นำชมลานกว้างที่เป็นส่วนของพื้นที่ทางการเกษตร วิหารเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ วิหารที่มีห้องสามหน้าต่างอันโด่งดัง น้ำตกน้อย (น้ำพุ) ที่เชื่อว่าเป็นที่อาบน้ำชำระร่างกายของคนในยุคนั้นก่อนเข้าไปในวิหารซึ่งมี 16 ห้อง ร่องรอยของคูน้ำโบราณ และวิหารประธานของเมือง แล้วชมทัศนียภาพผ่านลงไปที่หุบเขาอูรูบัมบาอันงดงาม

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำเที่ยวมาจูปิจู ต่อจนเต็มอิ่ม แล้วนำเดินทางย้อนกลับสู่เมืองคูสโก้...... นำชมเมืองคูสโก้ (Cusco) เมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก ที่รักษาไว้ในบรรยากาศของอินเดียนแดงเผ่าอินคา

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร


ทัวร์วันที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 : คูสโก้ – ลิม่า – รีโอ เดอ จาเนโร

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

......พักผ่อนตามอัธยาศัย............แล้วนำเดินทางสู่สนามบินคูสโก้

10.18 น.

ออกเดินทางสู่ โดยสายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ LA 2022 (ใช้เวลาบิน 1.27 ชม.)

11.45 น.

ถึงสนามบินกรุงลิม่า แล้วนำเข้าสู่ตัวเมือง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำเที่ยวชมกรุงลิม่า (Lima) เมืองหลวงของประเทศเปรู ซึ่งที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 500 เมตร ชมบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ตามไหล่ของเทือกเขาแอนดีส เทือกเขาแนวยาวที่กั้นแผ่นดินของทวีปอเมริกาใต้กับมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ ชมยอดเขาที่สูงบางยอดปกคลุมด้วยหิมะ ชมทำเนียบประธานาธิบดี ศิลปะแบบบารอคฝรั่งเศสที่สร้างในสมัยผู้นำเผด็จการคนก่อน ชมจัตุรัสอามอสน้ำพุสำริดอายุกว่า 300 ปี, ศาลาว่าการเมืองลิม่า แล้วนำเข้าชมพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาและ โบราณคดี (National Museum of the Archaeology, Anthropology, and History of Peru) ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของชาวอินคาสมัยโบราณ เช่น หน้ากากทำจากทองคำ เครื่องประดับจากอัญมณี เครื่องปั้นดินเผา และผ้าทอที่ประณีต แสดงถึงการมีเทคโนโลยีอันสูงส่ง ของชาวอินคา

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคารจีน......แล้วนำเดินทางสู่สนามบินกรุงลิม่า

21.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงริโอ เดอ จาไนโร โดยสายการบิน Avianca เที่ยวบินที่ AV 921 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.20 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 15 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 : ลิม่า – รีโอ เดอ จาเนโร

04.40 น.

ถึงสนามบินกรุงริโอ เดอ จาไนโร (Rio De Janeiro) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ริโอ” ที่ถูกสร้าง ขึ้นบริเวณปากอ่าว Guanabara อันกว้างใหญ่ไพศาล

นำเข้าเช็คอินที่โรงแรม Arena Leme หรือเทียบเท่า / พักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

.......พักผ่อนตามอัธยาศัย.......

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินทางลัดเลาะชายฝั่งทะเลสู่ภูเขาคอร์โควาโด (Corcovado Mountain) อันเป็นที่สถิตย์รูปสลักขนาดใหญ่ของพระเยซู ตั้งสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองริโอ เดอ จาเนโร นำท่านขึ้นรถรางไฟฟ้าไต่ระดับความสูงกว่า 700 เมตร ผ่านอุทยานติฮูก้า ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ปลูกด้วยฝีมือมนุษย์ แต่มีความร่มรื่นคล้ายป่าดงดิบ นำถ่ายรูปกับ “Christ The Redeemer” (พระคริสต์ผู้ไถ่บาปแก่มนุษย์) สูงตระหง่านถึง 38 เมตร ซึ่งมีความหมายถึงพระคริสต์ผู้ไถ่บาปให้กับชาวริโอ บนจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองได้ทั้งหมด จากนั้นนำท่านชมมาราคาน่า สเตเดี้ยม (Maracana Stadium) สนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุผู้ชมได้มากกว่า 150,000 คน ซึ่งใช้เป็นสนามแข่งขันฟุตบอล ที่ถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมสูงสุดของชาวบราซิล

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร / แล้วนำเข้าสู่ที่พัก Arena Leme หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 16 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 : รีโอ เดอ จาเนโร

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซูการ์ โลฟ (Sugarloaf Mountain) สูง 1,400 เมตร ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนปลายแหลมปากอ่าวกวานาบาราอันสวยงาม ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามของชายหาดโคปา คาบาน่า (Copacabana beach ) ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีชายหาดยาวถึง 4 กิโลเมตร ซึ่งในฤดูร้อนผู้คนทั้งชายหญิงจะแต่งกายใส่ชุดว่ายน้ำ และบิกินี่มาเล่นกีฬาจนเต็มชายหาด และบ้านเรือนของชาวเมืองริโอ

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

.....นำเข้าสู่ที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย .......

อาหารค่ำที่ภัตตาคารในโรงแรม

เชิญท่านสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดคาร์นิวาล (Rio Carnival 2020) ใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและลีลาอันสุดแสนตื่นเต้นเร้าใจท่ามกลางผู้คนที่มาร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลก ทุกคนจะแต่งกายกายแฟนซีหลากสี แข่งขันและเต้นแซมบ้า ซึ่งเป็นการเต้นระบำประจำชาติของบราซิล ............** การเข้าชม ใช้อัฒจันทร์ฝั่ง GRAND STAND **......... ค่าตั๋วเข้าชมงานคาร์นิวาลรอบตัดสิน แยกออกจากค่าทัวร์ ค่าตั๋วท่านละ 20,000 บาท


ทัวร์วันที่ 17 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 : ริโอ เดอ จาเนโร)

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

.........พักผ่อนตามอัธยาศัย.........

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำส่งที่ศูนย์การค้า ตามอัธยาศัยสำหรับการช้อปปิ้งอำลาอเมริกาใต้

ค่ำ

อาหารเย็นที่ภัตตาคาร

นำเดินทางสู่สนามบินกรุงริโอ เดอ จาไนโร

20.40 น.

ออกเดินทางสู่นครเซาเปาโล โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ QR 5116

21.55 น.

ถึงสนามบินนครเซาเปาโล พักรอการเปลี่ยนเครื่อง


ทัวร์วันที่ 18 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 : ริโอ เดอ จาเนโร – เซาเปาโล – โดฮา

03.20 น.

ออกเดินทางสู่นครโดฮา ประเทศกาตาร์โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ QR 774

23.55 น.

ถึงสนามบินนครโดฮา ประเทศกาตาร์ พักรอการเปลี่ยนเครื่อง


ทัวร์วันที่ 19 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 : กรุงเทพฯ

02.00 น.

ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ QR 834

12.30 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการโดยประมาณสำหรับ                  10 ท่านขึ้นไป (ผู้ใหญ่)         

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ                                    430,000.-บาท            

พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มอีกท่านละ                         40,000.-บาท 

**ค่าตั๋วเข้าชมงานคาร์นิวาลรอบตัดสิน แยกออกจากค่าทัวร์ ค่าตั๋วท่านละ  20,000 บาท

 

กำหนดการเดินทาง     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563

 

อัตรานี้รวม- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปและกลับด้วยสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์  ชั้นประหยัด  

และค่าภาษีต่างๆ

- ค่าบัตรโดยสารสายการบินภายในตามรายการชั้นประหยัดและค่าภาษีต่างๆ                 

- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาวตามรายการ พร้อมอาหารเช้าในโรงแรม

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าพาหนะนำท่องเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการยกเว้นค่าเข้าชมงานคาร์นิวาลรอบตัดสิน

 - ค่าบริการนำท่องเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท  สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง

(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 4 ล้านบาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุดกรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ท่านละ        ไม่เกิน 2 ล้านบาท/ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2. 5 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในไทย ไม่เกิน 250,000 บาท คุ้มครองสัมภาระในการเดินทาง สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท /การพลาดการต่อเที่ยวบินไม่เกิน50,000 บาท /ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง ( เครื่องบิน ) 20,000 บาท  )

เงินสดพกติดตัว และเอกสารการเดินทางสูญหาย ชดเชย 5,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าเครื่องดื่มในมื้ออาหาร ค่าเครื่องดื่มในโรงแรม  ค่าโทรศัพท์ ค่าสัญญาณไวไฟ เป็นต้น

-  ค่าใช้จ่ายกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักหรือจำนวนใบเกินจากที่ทางสายการบินกำหนด     

                  

หมายเหตุ     1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบินซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบิน แบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

 

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้นเงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บหากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามและทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้  เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่านเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกันจึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจจะอยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรป อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำหรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

 

 

 

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

 

1. สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 200,000.-บาทโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

 

บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

 

หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์บริษัทฯสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

 

กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน แฟกซ์มาที่ 02-640-4338

หรืออีเมลsales.sawasdeeholidays@gmail.com

หรืออีเมลoperation.sawasdeeholidays@gmail.com

หรือ LINE ID : saleswd

 

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆก็ตามกรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า

เมื่อมัดจำแล้วหากยกเลิกการเดินทางจะไม่มีการคืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

3. ทางบริษัทฯขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

 

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภทหรือถือศีลมังสวิรัติกรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

 

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ปและท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆหรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

 

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 

8. กรณีท่านเจ็บป่วยทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พักและค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯเรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

 

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชนโรงแรมบัตรโดยสารรถไฟฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

 

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบินบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดและไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

เดินทาง : 10/05/2021 - 12/05/2021

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top