Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > YOUR ULTIMATE TRIP TO AUSTRIA 9 DAYS

YOUR ULTIMATE TRIP TO AUSTRIA 9 DAYS

รายละเอียด

MOUNTAIN**LAKE**CULTURE

WITH THE SOUND OF MUSICนำท่องเที่ยว ออสเตรีย 9 วัน
>> เที่ยวไปกับ DJ สุพจน์ ผจญยุทธ <<


ทีโรล (TYROL)
อินน์สบรุก Innsbruck
ซาลสเบิร์ก (SALZBURG) – อัปเปอร์ ออสเตรีย (UPPER AUSTRIA)
คิตส์สไตน์ฮอร์น Kitzsteinhorn (Top of Salzburg)
เซล อัม ซี Zell am See
ซาลสคัมเมอร์กูท Salzkammergut
ฮอลล์สตัทท์ Hallstatt
มอนด์ซี Mondsee
ซาลสเบิร์ก Salzburg (With The Sound Of Music)
เวียนนา (VIENNA)

..รวมจุดเที่ยว..ไฮไลท์..ไว้อย่างสมบูรณ์..
..ที่พัก..สบายๆ..ในโรงแรมระดับมาตรฐาน..
...อาหาร..มาตรฐานหลากหลายสไตล์...
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ 
กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ
ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างพิถีพิถัน 
สมกับคำว่า “เที่ยวประทับใจ ได้สาระกับมืออาชีพ” อย่างแท้จริง


รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.45 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2 แถว D พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


ทัวร์วันที่ 2 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมิวนิค – อินน์สบรุก

00.50 น.

ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924 (บิน 11.15 ชม.)

07.05 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงมิวนิค – Munich ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าแล้ว

นำเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศข้ามพรมแดนสู่เมืองอินน์สบรุก – Innsbruck ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของแคว้น ทีโรล – Tyrol ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มอินส์ - Inns โดยมีแม่น้ำอินส์ไหลผ่าน และล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ คำว่า บรูค - Bruck มีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมัน แปลว่า Bridge หรือ สะพาน และคำว่า Inns ก็หมายถึงชื่อของแม่น้ำอินส์ เมื่อนำทั้ง 2 คำมารวมกันจะหมายความว่า Bridge over the Inns หรือ สะพานแห่งแม่น้ำอินส์ เมืองแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศดี และได้รับการขนานนามว่า “เมืองหลวงแห่งเทือกเขาแอลป์” (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)

11.30 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (จีน)

บ่าย

จากนั้นนำชมความงามภายในเมืองอินน์สบรุก ชมบ้านสีสันสดใสสะดุดตาเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบและบริเวณด้านบนของภูเขาเมืองอินน์สบรุกจะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี นำเข้าชมพระราชวัง – Imperial Palace หรือ Innsbruck Hofburg เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโกธิค ประดับประดาอย่างหรูหรา เป็นที่พำนักของราชวงศ์โฮฟบูร์ก ซึ่งปกครองดินแดนนี้กว่า 450 ปี และเป็นหนึ่งในสามสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญที่สุดในออสเตรีย พระราชวังแห่งนี้สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1463 โดยอาร์คดยุก ซิกมันด์ ให้ท่านสัมผัสถึงความมั่งคั่งของเหล่าผู้ปกครองของออสเตรียในอดีต โคมไฟระย้าชุบทอง ราวบันไดหรูหรา และพื้นหินอ่อนแวววาวช่วยเพิ่มความงดงามให้กับภาพวาดบุคคลในตระกูลของพระนางมาเรีย เทเรซา

จากนั้นนำชมแลนด์มาร์คของเมือง ณ จัตุรัสหลังคาทองคำ หรือ Goldenes Dachl สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโกธิค ระหว่างปี ค.ศ.1494-1496 เพื่อเฉลิมฉลองพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระเจ้า Maximilian I และใช้เป็นปะรำพิธีเพื่อกษัตริย์และราชวงศ์นั่งชมงานเฉลิมฉลองต่างๆ ในส่วนของหลังคาสีทองที่ทุกท่านเห็นนั้น แท้จริงแล้วคือแผ่นกระเบื้องทองแดง หาใช่ทองคำตามที่หลายท่านจิตนาการ

ให้ท่านอิสระชมเมืองเก่าที่งดงามริมแม่น้ำอินส์ ช้อปปิ้งในย่าน ถนน Herzog Friedrich Strasse และ ถนน Maria Theresien Strasse

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) นำเข้าที่พักโรงแรม AC By Marriott Innsbruck


ทัวร์วันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 : อินน์สบรุก – คิตส์สไตน์ฮอร์น – เซล อัม ซี

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองคาปรุน - Kaprun เมืองเล็กๆ ซึ่งเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวในแคว้นซาลสเบิร์ก - Salzburg และเป็นเมืองที่ตั้งของยอดเขาคิตส์สไตน์ฮอร์น - Kitzsteinhorn ทอดตัวอยู่ทางทิศเหนือของยอดอัลไพน์ มีความความสูง 3,029 เมตร ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอร์น - Hohe Tauern National Park ก่อตั้งขึ้นใน ปี ค.ศ. 1981 ถือเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศออสเตรีย เป็นเขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป (ระยะทางประมาณ 155 กม.ใช้เวลาประมาณ 2.00 ชม.)

เดินทางถึงสถานีกระเช้าเมืองคาปรุน นำนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น หรือ Gipfelwelt 3000 นำชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี สัมผัสกับทิวทัศน์สุดอลังการและกิจกรรมมากมายบนยอดเขาแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น National Park Gallery ซึ่งจัดแสดงข้อมูลของอุทยานแห่งชาติ หรือจะเลือกชมภาพยนตร์ Cinema 3000 และตื่นตาตื่นใจไปกับ Panorama Platform ให้ท่านอิสระเลือกมุมถ่ายรูปสุดประทับใจกับจุดสูงสุดบนเทือกเขาของแคว้น ซาลสเบิร์ก – Top of Salzburg

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารบนยอดเขา (ท้องถิ่น)

บ่าย

ได้เวลาอันสมควรนำนั่งกระเช้าลงสู่เมืองคาปรุน จากนั้นนำเดินทางต่อสู่ชุมชน เซล อัม ซี เขตเมืองตากอากาศที่สวยงามดั่งภาพวาด ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซลเลอร์ ซี - Zeller See และโอบล้อมด้วยเทือกเขาโฮเฮอ เทาแอร์น เป็นชุมชนที่ก่อตั้งโดยนักบวชตั้งแต่ คริสต์ศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางของการพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา ทำให้สภาพอากาศเย็นสบาย และมีความสวยงามของธรรมชาติตลอดทั้งปี (ระยะทางประมาณ 8 กม.ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)

เดินทางถึงชุมชนเซล อัม ซี นำล่องเรือชมความงามของทะเลสาบที่มีน้ำสีฟ้าสดใสตัดกับธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยหุบเขาและต้นสนนานาชนิด และให้ท่านได้เดินชมความงาม เก็บภาพประทับใจของชุมชนที่น่ารักแห่งนี้

ค่ำ

แล้วนำเข้าที่พัก โรงแรม Grand Hotel Zell am See อาหารค่ำในโรงแรม (ท้องถิ่น)


ทัวร์วันที่ 4 วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 : เซล อัม ซี – ฮอลล์สตัทท์ – มอนด์ซี

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองฮอลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบ มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See สร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า มีทางเดินแคบๆผ่านหน้าบ้านที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามไหล่เขา จากการขุดค้นทางโบราณคดีดินแดนแถบนี้พบร่องรอยของผู้คนที่อาศัยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราวห้าพันปีก่อนคริสตกาล เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ฉะนั้นที่ไหนมีเกลือก็เหมือนมีทอง จึงเกิดเป็นชุมชนขึ้นมา และกลายเป็นเมืองฮอลล์สตัทท์ในปัจจุบัน (ระยะทางประมาณ 111 กม.ใช้เวลาประมาณ 1.45 ชม.)

นำขึ้นรถรางไฟฟ้าสู่จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง มีลักษณะเป็นผาสามเหลี่ยมยื่นออกไป เรียกว่า Skywalk platform “Welterbeblick” – World Heritage View มีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง อิสระให้ท่านเก็บภาพความงดงามของหมู่บ้านมรดกโลกจากมุมสูงเหนือตัวเมือง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

บ่าย

ได้เวลาสมควรนำลงสู่เมืองฮอลล์สตัทท์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมเมืองและทะเลสาบอันเงียบสงบตามอัธยาศัย

15.00 น.

ได้เวลาพอสมควร นำเดินทางสู่ชุมชนทะเลสาบมอนด์ซี Mondsee เมืองน้อยน่ารักอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเล็กๆ ในอดีตเคยเป็นชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยยุคกลาง ........... นำเข้าที่พัก โรงแรม Schlosshotel Mondsee (ระยะทางประมาณ 59 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) สบายๆกับการพักผ่อนในที่พักบรรยากาศคลาสสิก ที่เคยเป็นปราสาทเก่ามาก่อน เดินถ่ายรูปชมเมืองน้อยน่ารัก ทะเลสาบสวย และถ่ายรูปพระอารามมอนด์ซี (Mondsee Abbey) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.748 โดย Odilo, Duke of Bavaria ซึ่งโบสถ์แห่งนี้ เคยใช้เป็นฉากพิธีแต่งงานของ Maria และ Baron Von Trapps ในภาพยนตร์ The Sound of Music

ค่ำ

อาหารค่ำในรงแรม (ท้องถิ่น)


ทัวร์วันที่ 5 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 : มอนด์ซี – ซาลสเบิร์ก

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองซาลสเบิร์ก เป็นเมืองหลวงของรัฐซาลสเบิร์ก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่ 4 ในประเทศออสเตรีย คำว่าซาลส์ – Salz ในภาษาเยอรมันแปลว่าเกลือ ซาลสเบิร์ก แปลตามตัวได้ว่าปราสาทเกลือ เนื่องจากดินแดนแถบนี้เป็นแหล่งค้าเกลือเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณ เกลือในสมัยก่อนเป็นของหายาก ดังนั้นเกลือจึงมีค่าเปรียบดังทองคำ เมืองนี้จึงมั่งคั่งร่ำรวยมาตั้งแต่อดีต ตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์อันงดงาม เมืองแห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก วูฟกังก์ อมาเดอุส โมสาร์ท – Wolfgang Amadeus Mozart และเป็นฉากถ่ายทำของภาพยนตร์เพลง มนต์รักเพลงสวรรค์ - The Sound of Music ภาพยนตร์คลาสสิกตลอดกาลอันเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลก (ระยะทางประมาณ 47 กม.ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

เดินทางถึงเมืองซาลสเบิร์ก นำเข้าชมปราสาทเฮลบรุนน์ – Hellbrun Castle เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่อาร์คบิชอปแห่งซาลซ์บูร์กสร้างขึ้น เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราชวงศ์ในอดีต ในตัวอาคารมีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานที่สวยสดงดงามให้ได้เดินชม ให้ท่านได้ตื่นเต้นกับน้ำพุกลภายในสวน - Trick Fountains ที่ท่านอาร์คบิชอปผู้มีอารมณ์ขันคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อแกล้งบรรดาแขกเหรื่อที่มาเยือนพระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้ และบันทึกภาพของฉากในภาพยนตร์ The Sound of Music ตอนที่ Liesl และ Franz พบกันครั้งแรกและมีบทเพลง Sixteen going on seventeen ในฉากนั้น

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ปราสาท Leopoldskron ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1736 เคยเป็นที่พักของ Prince Archbishop Leopold von Firmian แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นขององค์กรไม่แสวงหากำไร Salzburg Global Seminar (เป็นหนึ่งในฉากถ่ายทำภาพยนตร์ The Sound of Music ทั้งในสวน และห้อง Ballroom ซึ่งเป็นฉากบ้านพักของ Von Trapps’s family)

บ่าย

แล้วนำเข้าที่พัก โรงแรม FourSide Salzburg จากนั้นนำชมสวนมิราเบล - Mirabell Garden เป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดในเมือง ซาลสเบิร์ก ซึ่งเดิมทีเป็นสวนในพระราชวังเดิม ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach สวนสร้างในรูปแบบเรขาคณิต ถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากสี มีรูปปั้นเทพเจ้าและน้ำพุ เป็น “สวนแบบบารอก” ที่สวยงาม เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมความงามของสวนในปีค.ศ. 1858 โดยพระเจ้า Franz Joseph และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของฉากถ่ายทำภาพยนตร์ The sound of music อีกด้วย (เพลง Do Re Mi)

จากนั้นนำเดินชมในเขตเมืองเก่าของเมืองซาลสเบิร์ก กลางเมืองมีแม่น้ำซาลส์ซักค์ – Salzachสีเขียวมรกตสวยงามไหลผ่าน สาเหตุที่มีสีเขียวมรกตเพราะมีเกลืออยู่มาก สองข้างทางมีบรรยากาศที่ร่มรื่นรายล้อมไปด้วยอาคารบ้านเรือนสไตล์บารอกที่สวยงาม น่ารัก วิวที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือปราสาท Festung Hohensalzburg ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาใจกลางเมือง นำถ่ายรูปกับบ้านเกิดของโมสาร์ท พิพิธภัณฑ์โมสาร์ทเกบูร์ตสเฮาส์ - Mozart Geburtshaus บ้านสีเหลืองเลขที่ 9 เป็นสถานที่เกิดของคีตกวีเอกของโลก โมสาร์ท และอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มากกว่า 20 ปี บ้านหลังนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในบ้านหลังนี้ออกแบบโดย Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกัน โดยมีการออกแบบให้เหมือนตอนที่โมสาร์ทมีชีวิตอยู่มากที่สุด ภายในนี้รวบรวมเรื่องราวและเครื่องดนตรีในสมัยเด็กของโมสาร์ท ไม่ว่าจะเป็นไวโอลินหรือเปียโน นอกจากนั้น ยังมีรูปภาพและจดหมายที่เขียนถึงกันในครอบครัว

นำถ่ายรูปหน้ามหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก - Salzburg Cathedral สร้างในสมัยเรอเนซองส์ตอนปลายต่อกับบารอกตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บารอกยุคแรก สร้างขึ้นใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ใหญ่จนเกินซ่อมแซม มหาวิหารหลังนี้ถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รับการบูรณะให้งดงามดังเดิม ...............จากนั้นอิสระเดินเล่น บริเวณจัตุรัสเรสซิเดนท์ - Residenzplatz ซึ่งเป็นจัตุรัสย่านกลางเมืองอยู่ใกล้กับมหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งบนถนน Getreide

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (จีน) แล้วนำกลับที่พัก


ทัวร์วันที่ 6 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 : ซาลสเบิร์ก – กรุงเวียนนา

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 น.

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงประเทศออสเตรีย – Austria เมืองที่สวยงาม เป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังอันเก่าแก่ สวนสาธารณะที่สวยงามเป็นเมืองที่เงียบสงบ มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับโลก หรือถนนช้อปปิ้งสุดหรูบนถนนสายเก่า กรุงเวียนนาจึงนับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันลำดับต้นๆ ของยุโรปสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก (ระยะทางประมาณ 285 กม.ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ไทย)

บ่าย

นำเดินทางสู่พระราชวังเชินบรุนน์ - Schonbrunn Palace พระราชวังเชินบรุนน์ มีความหมายว่า น้ำพุอันสวยงาม สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโรโคโคที่งดงามและใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย โดยสร้างตามแบบพระราชวังแวร์ซายส์ในประเทศฝรั่งเศส สร้างอยู่บนพื้นที่ประมาณ 300 เอเคอร์ และอยู่ภายใต้การครอบครองของราชวงศ์ฮอฟบวร์กเป็นเวลายาวนานกว่า 600 ปี ด้านหน้าของพระราชวังนั้นมีสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ภายในตัวพระราชวังที่สุดแสนอลังการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตร มีห้องต่างๆ มากถึง 1,441 ห้อง แต่มีเพียง 40 ห้องเท่านั้นที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชม (จัดให้ท่านชม เป็น Tour Highlights 20 ห้อง)

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปที่พระราชวังเบลเวอแดร์ - Belvedere Palace สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามด้วยศิลปะแบบบารอก ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนา ในอดีตพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย - Prince Eugene of Savoy ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงและเก็บผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของกรุงเวียนนา แล้วนำถ่ายรูปที่อนุสาวรีย์โยฮัน สเตราท์ จูเนียร์ – Johann Strauss Junior อีกหนึ่ง คีตกวีเอกของโลก อนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะ Stadtpark ใจกลางกรุงเวียนนา โยฮันน์ สเตราส์ ได้รับการยกย่องให้เป็นราชาแห่งเพลงวอลซ์ ผลงานที่เลื่องชื่อที่สุดของเขาได้แก่บทเพลง The Blue Danube

นำเที่ยวชมกรุงเวียนนา (Vienna) ในเส้นทางถนนวงแหวนรอบใน (Ringstrasse) ที่มีความยาว 4.5 กม. ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองที่แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 19 เช่น ศาลาว่าการเมือง (Rathaus หรือ City Hall), โรงละครแห่งชาติ (Burgtheater), ตึกรัฐสภา (Parliament), จัตุรัสมาเรีย เทเรซ่า (Maria-Theresien-Platz) มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า แห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (ท้องถิ่น) นำเข้าที่พัก โรงแรม Arcotel Wimberger Vienna (พัก 2 คืน)


ทัวร์วันที่ 7 วันพฤหัสที่ 7 พฤษภาคม 2563 : กรุงเวียนนา – อิสระพักผ่อนและช้อปปิ้ง

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

*ให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งในย่านการค้าของกรุงเวียนนา อย่างเต็มอิ่ม โดยหัวหน้าทัวร์จะนำเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ*......................... **สำหรับท่านที่ชื่นชอบในการถ่ายรูป จะนำท่านเดินถ่ายรูปย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามอีกหลายแห่ง ก่อนเดินช้อปปิ้ง**

ถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrasse) เป็นถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเวียนนาที่มีห้าง สรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมาย เช่น เสื้อผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม เครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน “สวารอฟสกี้” ช็อคโกแลต ของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น ชมความงามโดดเด่นเป็นสง่าของ โบสถ์เซนต์สเตเฟน (St. Stephen Church) ถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา โบสถ์แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นทั้งผลงานศิลปะเชิงศาสนา และเป็นโบสถ์ที่สำคัญที่สุดของออสเตรีย เป็นสถานที่ที่ถูกใช้จัดงานของรัฐและพิธีทางศาสนาอื่นๆ ในหลายๆ วาระ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1147 มีเอกลักษณ์เด่นคือยอดปลายแหลมเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค

*** อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ไม่รวมอยู่ในรายการ / ไม่มีรถบริการ ***


ทัวร์วันที่ 8 วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 : กรุงเวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเวียนนา

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

10.00 น.

นำเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเวียนนา

14.35 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 937 (บิน 10.00 ชม.)


ทัวร์วันที่ 9 วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

05.35 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

Recommend

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง

เดินทาง : 28/08/2020 - 30/08/2020

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

นำท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 วัน

ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
หรือ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563


"เที่ยวชมมรดกไทยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – พระบรมมหาราชวัง 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน


ชมความวิจิตรของศิลปสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่บูรพมหากษัตริยาธิราชทรงรังสรรค์ไว้
ให้เป็นมรดกชาติ ที่พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
นมัสการพระปรางค์วัดอรุณ สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการบูชา ซำปอกง แห่งวัดกัลยาณ์ 
แล้วย้อนยุคสู่บรรยากาศกรุงธนบุรี วิถีชีวิตอันผสมผสานด้านวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง
ลิ้มรสขนมฝรั่งอันหอมหวล อบอวลชวนคำนึงถึงอดีตอันนานโพ้น 
อำลากันในยามเย็นด้วยความประทับใจ และอิ่มเอมด้วยสาระ 
ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเต็มไปด้วยคุณค่า


นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน 10 วัน

นำท่องสวิตเซอร์แลนด์

ดิ น แ ด น ใ น ฝั น  1 0  วั น

เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 2563

**วันหยุดสงกรานต์**

 โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจาก Skytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One World


ซูริคZurich ชาฟท์เฮาเซ่นShaffhausen น้ำตกไรน์ Rhine Fallsสไตน์ อัม ไรน์Stein am Rhine

เวกกี้สWeggis ลูเซิร์นLuzern ล่องเรือทะเลสาบVierwaldstatterseeวิทซ์เนาVitznau

ยอดเขา RiGi Kulm เวงเง็นWengen จุงเฟราจ็อค Jungfraujochเซอร์แมทZermatt

เขา Gornergratและแมตเตอร์ฮอร์น Matterhorn   มองเทรอซ์Montreux หมู่บ้านจีสต๊าดGstadd

หมู่บ้านเลาเตอร์บรุนเน่น Lauterbaunnen หมู่บ้านเมอร์เรนMurren ซูริคZurich

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

ยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ : เยอรมนี – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 3 ประเทศ 

เยอรมนี

เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์
แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อาเค่น

บรัสเซลส์ – เก้นท์ – บรูจจ์ – อันทเวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ชานซ์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ


โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

สายการบินที่ชนะรางวัล 5 ดาวจากSkytrax ถึง 5 ปี

สะสมไมล์ได้ในเครือ One WorldBack to Top