Tour: Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe Tour Europe
Home > Tour Destination > เที่ยวไฮไลท์อิตาลีตอนบน 9 วัน

เที่ยวไฮไลท์อิตาลีตอนบน 9 วัน

รายละเอียด

นำเที่ยวไฮไลท์อิตาลีตอนบน 9 วัน


อิตาลีตอนเหนือ . . . .


สัมผัสทิวทัศน์ที่กำลังฮิตสุดประทับใจชายฝั่งทะเล 2 ด้าน

ลิกูเรียLiguriaและ อะเดรียติค Adriatic

1 ยอดภูผาหินเกลี้ยงแห่งโดโลไมต์

The Dolomites Alps

พร้อมด้วยเมืองเอกของการท่องเที่ยวอิตาลี่เหนือ

ที่ท่านจะประทับใจโดยมิรู้ลืม

 

บินเข้า Pisa – บินออก Venice

เที่ยว ปิซ่า Pisa - ลุคค่า Lucca – ลา สเปเซีย La Spezia

ชิงเกว่แตร์เร Cinqueterre - ปอร์โตเวเนเร่ Portovenere

ปาร์ม่า Parma - เวโรน่า Verona

อุทยานแห่งชาติโดโลไมต์ Dolomites

โบลซาโน่ Bolzano - คอร์ติน่า ดัมเปซโซ่Cortina d’Ampezzo - เวนิส Venice

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา

17.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ ประตู 7 แถว P พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์”คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.25 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835 (ใช้เวลาบิน 7 ชั่วโมง)

23.45 น.

ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบินสู่ประเทศอิตาลี


ทัวร์วันที่ 2 วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 : โดฮา – ปิซ่า – ลุคค่า – ลา สเปเซีย

01.10 น.

ออกเดินทางสู่นครปิซ่า ประเทศอิตาลี โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 135 (ใช้เวลาบิน 6.30 ชั่วโมง)

06.40 น.

ถึงสนามบินนานาชาติกาลิเลโอ กาลิเล Galileo Galilei International Airport นครปิซ่า Pisa ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เขตจัตุรัสกัมโป เดย มิราโกลี Campo dei Miracoli มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1987 หรือเรียกว่า จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซา Piazza del Duomo ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลัก 4 อย่าง ได้แก่ มหาวิหารปิซา Duomo หอเอน Torre หอศีลจุ่ม Baptistery และ สุสาน Camposanto เชิญถ่ายรูปกับหอเอน สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางที่นักวิทยาศาสตร์กาลิเลโอใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้ำหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน

ใช้เวลาตามสมควร จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองลุคค่า Lucca (ระยะทาง 24 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

หลังอาหารนำชมเมืองลุคค่า Lucca เป็นหนึ่งในเมืองคลาสสิคยุคกลางของแคว้นทัสคานีจนได้รับการโหวตให้เป็น “Best Small Town in Italy” เสน่ห์ของเมืองนี้คือ มีกำแพงเมืองโบราณโอบล้อมทั่วทั้งเมืองที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ชมโบสถ์ San Michele in Foroโบสถ์ใหญ่ที่ตั้งอยู่บน Piazza San Michele ด้านข้างโบสถ์มีรูปปั้นพระแม่มารี ซึ่งเป็นรูปจำลองจากของจริงที่อยู่ในโบสถ์ ที่หน้าบัน 4 ชั้นของโบสถ์ สร้างด้วยเสาหินอ่อน สีเขียว สีเทา และสีชมพูที่แกะสลักอย่างงดงาม ด้านบนมีรูปปั้นหัวหน้าทูตสวรรค์ Archangel และนางฟ้าประดับอยู่ ใกล้ๆ กันจะมีอนุสาวรีย์ของ Francesco Burlamacchiพ่อค้าและนักการเมืองคนสำคัญของเมืองลุคค่า จากนั้นเชิญเดินเล่นที่จัตุรัส Piazza Napoleone ลานนโปเลียน ชื่อนี้ตั้งขึ้นในสมัยนโปเลียนของฝรั่งเศสเรืองอำนาจเข้ามาครอบครองเมืองลุคค่าในช่วงปีค.ศ.1800 ตรงกลางลานมีรูปปั้นของ Elisa Caciocchi และผู้สืบทอดตำแหน่ง Marie Louise de Bourbon ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำของเมืองลุคค่าในปีค.ศ.1805-1815

ชมหอคอย ทอร์เร เดย์ จูนิจี Torre dei Giunigi ในสไตล์ยุคกลาง โดยมีต้นโอ๊คปลูกอยู่ข้างบน ถือเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองลุคค่า จากนั้นชมลานกว้าง Anfiteatro Romano - Piazza del Mercato เป็นรูปวงกลมที่มีบ้านเรือนสร้างเหมือนกำแพงอยู่รายรอบ ปัจจุบันเป็นลานที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า ร้านกาแฟ ฯลฯ ..................... จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลา สเปเซีย La Spezia เมืองลา สเปเซียLA SPEZIA ตั้งอยู่ระหว่างเมืองเจนัวและเมืองปิซ่าริมทะเลลิกูเรีย และเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและการทหาร (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารค่ำนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL CONTINENTALE หรือเทียบเท่า (พัก 2คืน)


ทัวร์วันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563: ลา สเปเซีย – ชิงเกวแตร์เร – ปอร์โตเวเนเร่ – ลา สเปเซีย

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเริ่มท่องเที่ยว Cinque Terre โดยรถไฟ อุทยานแห่งชาติชิงเกว่แตร์เร Cinque Terre มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1997 ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ซึ่งมีความหมายว่า ห้าดินแดน Five Lands ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ มอนเตรอสโซ อัลมาเร Monterosso al Mare, เวร์นาซซา Vernazza, คอร์นีเลีย Corniglia, มานาโรลา Manarolaและ ริโอมัจจิออเร่ Riomaggiore โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ Cinque Terre เป็นชายฝั่งหินและหน้าผาสูงมีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร มีหมู่บ้านเล็ก ๆ และฟาร์มองุ่นที่ใช้ทำไวน์กระจายอยู่ทั่วไปสำหรับชาวอิตาเลียนเองแล้วถือว่าเป็นสถานทีท่องเที่ยวลือชื่อที่ทุกคนพากันใฝ่ฝันจะไปเยือน เพราะสภาพภูมิประเทศที่เป็นไหล่เขาริมทะเล และเมืองริมชายฝั่งเล็กๆ ที่ประกอบไปด้วยตึกรามบ้านช่องแบบโบราณ นอกจากอุทยานแห่งชาติ Cinque Terre ที่ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล ยังมีหมู่บ้านท่องเที่ยวอีกมากมายที่ตั้งเรียงรายตามชายฝั่งเดียวกัน ซึ่งเราจะเลือกไปเที่ยวกัน

นำขึ้นรถไฟ ไปยังหมู่บ้าน Vernazza (ประมาณ 10 นาที- รถออกทุกๆ 15 นาที) เที่ยว Vernazza ตามสมควร จากนั้นนำนั่งรถไฟต่อไปที่หมู่บ้านมานาโรลา Manarola (31 นาที - รถออกทุกๆ 20 นาที)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

หลังอาหารกลางวัน นำนั่งรถไฟต่อไปที่หมู่บ้าน Riomaggiore (23 นาที - รถออกทุกๆ 20 นาที) จากที่หมู่บ้านนี้ นำนั่งเรือชมทิวทัศน์ชายฝั่งไปจนถึงหมู่บ้าน Portovenere เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของหมู่บ้านริมชายฝั่งทะเลที่มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นไหล่เขาริมทะเลและตึกรามบ้านช่องแบบโบราณงดงามยิ่งถึง Portovenere เดินชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์สร้างในราวศตวรรษที่ 12 รูปแบบศิลปะโกธิคที่สร้างด้วยหินปูนขนาดย่อมบนเนินเขาริมทะเล โบสถ์โกธิคที่เห็นนี้สร้างคร่อมสถานที่เดิมที่เคยเป็นโบสถ์ในศตวรรษที่ 5 อันที่จริงที่แห่งนี้เคยเป็นชุมชนวัฒนธรรมโรมันในอดีตนั่นเอง ได้เวลาตามสมควร นำท่านเดินทางโดยเรือเฟอรรี่กลับสู่เมืองลา สเปเซีย

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL CONTINENTALE หรือเทียบเท่า (พักคืนที่สอง)


ทัวร์วันที่ 4 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 : ลา สเปเซีย – ปาร์ม่า – เวโรน่า

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองปาร์ม่า Parma (ระยะทาง 125 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองปาร์ม่า Parma อยู่ในแคว้น Emilia-Romagna แคว้นนี้เป็นแหล่งผลิตปาร์ม่าแฮม ชีสพาเมซาน พาสต้า ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งยังเป็นแหล่งผลิตรถซุปเปอร์คาร์อีกด้วย ทั้งโรงงาน Ferrari และ Maserati ในเมืองโมเดน่า ส่วนโรงงาน Lamborghini และ Ducati ตั้งอยู่ในเมืองโบโลญญ่า ...............นำเที่ยวชมตัวเมืองเมืองปาร์ม่า ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากป้อมปราการของทหารโรมันที่เรียงรายอยู่ตามถนนสายไฮเวย์ A1 Autostrada ที่วิ่งจากมิลานไปเนเปิ้ลส์นั่นเอง

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำเดินทางสู่เมืองเวโรน่าVerona (ระยะทาง 145 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองในแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี เป็นเมืองใหญ่และสำคัญเป็นอันดับสองของแคว้นรองจากเมืองเวนิส Venice ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การ UNESCO เมืองแห่งนี้ มีสมญานามว่า “Little Roman” โดยยังคงสภาพสถาปัตยกรรมจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ทำให้เมืองนี้เป็นต้นกำเนิดผลงานปลายปากกาของวิลเลียมเชกสเปียร์ William Shakespeareโดยเฉพาะโศกนาฏกรรมตำนานรักอมตะของโรมิโอจูเลียต ที่คุณจะได้สัมผัสกลิ่นอายของความรักตลบอบอวลไปทั้งเมือง ................... เดินทางถึงเมืองเวโรน่า นำเดินชมความสวยงามภายในเมือง นำชม บ้านของจูเลียต Casa di Giulietta ตั้งอยู่ที่ถนน Via Cappello จริงๆ แล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของตระกูลเดล คาเปลโล Dell Capello ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลคาปูเลตติ Capuletti ของจูเลียตในนิยายแม้แต่น้อย แต่วิลเลียมเชกสเปียร์ กวีเอกของโลก ได้หยิบเอามาเป็นฉากในนิยาย ให้ทุกท่านได้จินตนาการกัน

นำชม Piazza delle Erbe อีกหนึ่งจัตุรัสในเมืองเวโรน่า ที่มีลานตลาดนัดเล็กๆ ขายของฝาก มีทั้งหน้ากากหลากหลายแบบ เส้นพาสต้า และของที่ระลึกต่างๆ ในราคานักท่องเที่ยว แต่สามารถต่อราคาได้ นอกจากนี้ที่จัตุรัส Piazza delle Erbe ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังประวัติศาสตร์แห่งเวโรนา หรือ Palazzo Maffei และมีหอคอยให้ขึ้นไปชมวิวได้ด้วยเรียกว่า Torre dei Lamberti หรือ Lamberti Tower

จากนั้นนำชม Arena di Verona สเตเดี้ยมของเมืองเวโรน่า ตั้งอยู่ภายในบริเวณ Piazza Bra เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะโรมันโบราณอายุกว่า 2,000 ปี สามารถจุคนได้กว่า 15,000 คน มีขนาดใหญ่ติด 1 ใน 3 สเตเดี้ยมของอิตาลี ปัจจุบันยังถูกใช้เป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต โอเปร่า ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวโรนาเลยก็ว่าได้ ..................ให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมกันที่ถนนคนเดิน Via Mazzini ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างจัตุรัส Piazza Bra กับจัตุรัส Piazza delle Erbeสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Mont Blanc, Burberry, Benetton, Prada, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Swarovski, Bvlgari, Gucci, Givenchy, Valentino, MaxMaraและ Sisley ที่จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีบรรดาศิลปินเปิดหมวกที่มาสร้างสีสันให้กับถนนคนเดินแห่งนี้อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารค่ำนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL RELAIS EMPIRE VERONA หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 5 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563: เวโรน่า – อุทยานยอดภูผาหินเกลี้ยงโดโลไมต์แอลป์ – โบลซาโน่

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชเที่ยวรอบๆ อุทยานแห่งชาติโดโลไมต์ The Dolomites Alps เดินทางสู่หมู่บ้านออร์ติเซ Ortisei (ระยะทาง 188 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.45 ชม.) หมู่บ้านออร์ติเซ Ortisei หมู่บ้านเล็กๆที่ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวอุทยานโดโลไมต์ ตั้งอยู่ในหุบเขาแวดล้อมด้วยแนวเขาที่มีรูปทรงสวยงามยิ่ง

จากนั้นนำขึ้นกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่เขาแอลเปดิซิวสิ Alpe di Siusi ถึงเนินเขา Mont Sëuc ณ ความสูง 2,000 เมตร เพื่อชมทัศนียภาพของทุ่งหญ้าบนเทือกเขาแอลป์ใต้และภูเขาที่มีลักษณะโดดเด่นที่ได้ฉายาว่า Pale Mountains จากบนเนินเขา Alpe di Siusi จะเห็นแนวเขายาวที่มีรูปทรงยอดแหลมหยักที่ไม่มีต้นไม้ขึ้น เรียกว่า Sassolungoหรือ Langkofel แห่ง Dolomiti แปลว่า แนวยอดเขายาวแหลมชะลูด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ Mont Sëuc

บ่าย

หลังอาหารเชิญเดินตามทาง เก็บภาพในมุมต่างๆของภูเขาที่สวยงาม ได้เวลาตามสมควรนำลงกระเช้า.......... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หนองน้ำมรกต Lago Di Carezza หรือ Karersee แอ่งน้ำบนเทือกเขาเซาท์แอลป์ ที่มีน้ำสีเขียวมรกตและ ใสสะอาด เกิดจากตาน้ำแร่ใต้ดินพุดขึ้นมาจนเกิดแอ่งน้ำที่รายล้อมไปด้วยป่าสน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกับทะเลสาบแห่งนี้

จากนั้นนำเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองโบลซาโน่ Bolzano (ระยะทาง 24 กม. ใช้เวลาประมาณ 40นาที)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL GREIF หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 6 วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 : โบลซาโน่ – เที่ยวโดโลไมต์ (ต่อ) – คอร์ติน่า ดัมเปสโซ่

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

นำเดินทางโดยรถโค้ชเพื่อไปชมทิวทัศน์ ณ ทะเลสาบบรายส์ Lake Braies (Pragser Wildsee) วิวสุดงดงามแห่งทะเลสาบสีมรกต เพลิดเพลินกับทัศนียภาพธรรมชาติดั่งแดนสวรรค์ท่ามกลางทะเลสาบและขุนเขาให้จุใจ (ระยะทาง 105 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.45 ชม.)

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบมิสุริน่า โซราปิส Lake Misurina Sorapiss ให้ท่านได้ซึมซับบรรยากาศอันแสนสงบและสวยงามยิ่งของทะเลสาบแห่งนี้ (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นนำเดินทางสู่หมู่บ้าน Cortina d’Ampezzoหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดนิยมในเขตอุทยานโดโลไมต์ (ระยะทาง 15 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ............... หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า เมืองหัวใจแห่งขุนเขาโดโลไมต์ตอนใต้ เป็นเมืองแห่งกีฬาฤดูหนาวที่มีสกีรีสอร์ทมาตรฐาน โรงแรม ร้านรวงต่างๆ มากมาย เมืองเล็กๆ แห่งนี้ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข้งขันโอลิมปิคฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1956 และ ในปี ค.ศ. 2026 เมืองแห่งนี้จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโอลิมปิคฤดูหนาวอีกครั้งหนึ่ง และนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะอีกหลายต่อหลายเรื่อง เช่น Mostly Notably The Pink Panther (1963), For Your Eyes Only (1981) และ Cliff Hanger (1993)

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL ROSAPETRA หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 : คอร์ติน่า ดัมเปสโซ่ – เวนิส

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองเวนีซเมสเตร้ Venice Mestre ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง โดยเมืองเวนีซนั้นเป็นเมืองหลวงของแคว้นเวเนโต Veneto ซึ่งเป็น 1 ใน 20 แคว้นที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี และยังเป็นแคว้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศ (ระยะทาง 155 กม. ใช้เวลาประมาณ 2ชั่วโมง) ................ เดินทางถึงเขตเวนีซเมสเตร้ นำล่องเรือยนต์เข้าสู่เกาะเวนีซ VENICE ISLAND ดินแดนแสนโรแมนติคสมญานาม "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก้ในปีค.ศ.1987โดยตัวเมืองถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะขนาดเล็กประมาณ 118 เกาะเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียนVenetian Lagoonทะเลสาบน้ำเค็มนี้ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งระหว่างปากแม่น้ำโปกับแม่น้ำเปียเว่ Po and the Piave Rivers ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก

นำลงเรือสู่จัตุรัสซานมาร์โค Piazza San Marco ลานกว้างหน้ามหาวิหารซานมาร์โค San Marco Basilica ซึ่งเป็นมหาวิหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองเวนีซ และยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของมหาวิหารที่สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ Byzantine สร้างขึ้นเพื่อ อุทิศแด่นักบุญมาร์ค St.Mark นักบุญผู้อุปถัมภ์เมืองเวนีซ หนึ่งในสี่ผู้ที่บันทึกอักขระในคัมภีร์ไบเบิ้ลที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาธอลิคยึดถือเป็นหลัก .................สถาปัตยกรรมของมหาวิหารเซนต์มาร์ค มีโดมถึง 5 โดม ได้รับการตกแต่งด้วยศิลปะที่แตกต่างกัน ด้านหน้าเหนือประตูประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญมาร์ค และรูปหล่อม้าบรอนซ์ 4 ตัว ที่นำมาจากเมืองคอนสแตนติโนเปิ้ล หลังจากการเสื่อมของจักรวรรดิไบแซนไทน์แล้ว ในปี ค.ศ.1204 เมื่อนโปเลียนเรืองอำนาจแล้วมายึดครองเวนิซได้ ก็นำม้าบรอนซ์ทั้งสี่ไปที่กรุงปารีส ในปี ค.ศ.1797 แต่ก็ถูกนำกลับมาที่เวนิซหลังนโปเลียนหมดอำนาจ ในปี ค.ศ.1815 (ปัจจุบันของแท้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภํณฑ์แห่งนครเวนิซ)

ใกล้ๆจัตุรัสข้างหน้าด้านซ้ายของมหาวิหารมีหอระฆังซานมาร์โก St.Mark's Campanile หนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดของเมืองเวนีซ มีความสูงประมาณ 98.6 เมตร สร้างในปี ค.ศ.1514-1549 แต่พังทลายลงมาเนื่องความทรุดโทรม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 1902 ,22 กรกฎาคม ปีเดียวกันเอง (8 วัน หลังถล่ม) ก็กลับมาเริ่มสร้างขึ้นใหม่พร้อมกับติดตั้งลิฟต์ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 1912 ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวและเป็นสิ่งก่อสร้างสูงที่สำคัญของเมืองเวนีซ .................... กลางจัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาคารแถวยาวพร้อมอาเขตอันงดงาม จักรพรรดินโปเลียนเมื่อมาเยือนที่นี่เคยกล่าวไว้ว่า“เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” อาเขตเรียงรายไปด้วยร้านรวง ร้านจิบชาชนชั้นสูงมีอายุ มีร้านกาแฟสามจุดที่มีการบรรเลงดนตรีของ Concerto สลับกันแสดง ค่ากินดื่มบวกดนตรีและคนเสิร์ฟที่แต่งตัวหรูจะทำให้ผู้ใช้บริการจนจำโดยมิรู้ลืม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำเดินชมเกาะเวนีซ เมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำถ่ายรูปกับปาลาซโซ ดูคาเล่ Palazzo Ducale หรือพระราชวังดอจ Doge's Palace สร้างขึ้นในแบบเวนีเชี่ยนโกธิค Venetian Gothic style ใช้เป็นสถานที่พำนักของเจ้าผู้ครองเมืองเวนีซ Doge ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ..............นำชม สะพานสะอื้น Bridge of Sighs สะพานเก่าแก่ที่เชื่อมต่อระหว่างวังดูคาเลกับคุกเก่า เป็นเส้นทางเดินของนักโทษเข้าสู่คุกคุมขัง ออกแบบโดย Antonio Contino ในปีค.ศ.1602 สร้างมาจากหินปูนสีขาว มีช่องหน้าต่างให้มองออกมาได้ เพื่อให้นักโทษได้ชมความสวยงามของท้องฟ้าและทะเลแห่งเวนีซเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเนื่องมาจากนักโทษจะได้ถอนหายใจเป็นครั้งสุดท้ายในระหว่างที่เดินผ่านช่องหน้าต่างของสะพานแห่งนี้นั่นเอง ................... นำเดินไปชมสะพานริอัลโต Rialto เดิมทีเป็นสะพานไม้ และสร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 หลังจากที่พังทลายลงสะพานหินก็ถูกสร้างขึ้นทดแทน และเป็นสะพานข้ามคลอง Grand Canal เพียงแห่งเดียวจนถึงปีค.ศ.1854 จนกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและค้าขายที่สำคัญที่สุดของเวนีซ

ได้เวลาสมควร นำลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งเวนิส เมสเตร้

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นนำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL NH LAGUNA หรือเทียบเท่า


ทัวร์วันที่ 8 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 : เวนีซเมสเตร้ – เที่ยวเกาะเวนิซ (ต่อ) – ท่าอากาศยานมาร์โคโปโล – โดฮา

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำล่องเรือยนต์เข้าสู่เกาะเวนีซให้ท่านได้ชื่นชมความ งามของเมืองเกาะแห่งนี้อย่างเต็มอิ่ม อิสระให้ทุกท่านเดินชมเมือง และช็อปปิ้งของฝากที่ระลึกจากร้านรวงต่างๆ บนเกาะคลาสสิกแห่งนี้

เที่ยง

อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

11.30 น.

นำลงเรือเดินทางกลับสู่รถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานมาร์โคโปโล (ระยะทาง 15 กม. ใช้เวลาประมาณ 25นาที)

17.35 น.

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 126 (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง)


ทัวร์วันที่ 9 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 : โดฮา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

00.05 น.

ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบินสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

01.40 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834 (ใช้เวลาบิน 7 ชั่วโมง)

12.40 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่/ห้องสามท่าน ท่านละ        93,500 .- บาท  

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีท่านละ                       90,500.- บาท (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ                           17,000.-บาท    

มีตั๋วเครื่องบินเอง ลดท่านละ                     -27,000.- บาท

มีวีซ่าเชงเก้นที่ยังไม่หมดอายุ ลดท่านละ      -4,000.-บาท

 

กำหนดการเดินทาง   วันที่ 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2563

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ

หมายเหตุ    

1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน ฯลฯ

3.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 16 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

6.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์ และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

อัตรานี้รวม    – ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัดของสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์และค่าภาษีต่างๆ**โหลดกระเป๋าใหญ่ น้ำหนักรวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องบินได้ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศอิตาลี

- ค่าอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านตามความสมัครใจ)

- ค่าพาหนะระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

  -ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทสวัสดีฮอลิเดย์จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 3,000,000 บาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 2,000,000 บาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม        -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจาก30 กก. ที่ทางสายการบินกำหนด หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทางสายการบินกำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของคณะทัวร์ จะถูกกำหนดโดยสายการบินซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระเบียบของสายการบินเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ(ตั๋วกรุ๊ป) ที่บริษัททัวร์ใช้กันนั้น จะทำ Refund เงินคืน หรือเปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้นเงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูต และบริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่าเป็นผู้เรียกเก็บหากผลวีซ่าออกมาว่า ท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามและทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

2. กรณีที่วีซ่าของท่านผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ให้กับท่านเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรม อาจจะแตกต่างกันจึงอาจทำให้ห้องพักแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) ห้องเตียงคู่ (Twin/Double) หรือห้องพักสามเตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม้ติดกัน หรืออยู่คนละชั้นกัน

2.โรงแรมบางแห่งในทวีปยุโรปอาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำหรืออาจจะปรับอุณหภูมิโดยรวมให้เท่ากันทุกห้อง โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเองได้

3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อราคาทัวร์

4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single) อาจเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห่องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

ระเบียบการสำรองที่นั่ง

1. สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000.-บาทโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ออมทรัพย์ เลขที่ 034-435417-9

หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์บริษัทฯสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กำหนดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางทุกท่าน มาที่แฟกซ์ 02-640-4338

หรืออีเมลsales.sawasdeeholidays@gmail.comหรือ LINE ID: saleswd

 

2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆก็ตามกรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า

เมื่อมัดจำแล้วหากยกเลิกการเดินทางจะไม่มีการคืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

3. ทางบริษัทฯขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   3.1 เช็คต่างจังหวัด3.2 ธนาณัติ   3.3 บัตรเครดิต

 

4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภทหรือถือศีลมังสวิรัติกรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

 

5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ปและท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆหรือที่บริษัทตัวแทนรับยื่นวีซ่า  ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูตนั้นๆ ด้วย

 

6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 

8. กรณีท่านเจ็บป่วยทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯเรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

 

9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เชjนโรงแรมบัตรโดยสารรถไฟฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

 

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกบัตรโดยสารเครื่องบินบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดและไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอิตาลี (เช็งเก้น)

ใช้เวลาดำเนินการอย่างต่ำ 15 วันทำการ และทุกท่านต้องไปสแกนลายนิ้วมือตามวันและเวลาที่กำหนด ที่สำนักงาน VFS อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้านี้ กรุณาแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (รูปสี พื้นหลังสีขาว, หน้าตรง เปิดหูทั้ง 2 ข้างให้ชัดเจน เน้นใบหน้าใหญ่ ห้ามใส่เครื่องประดับ / ห้ามใส่คอนแทกเลนส์สี) (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

**รูปถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้าถึง 70-80% ของภาพ

**รูปถ่ายดังกล่าว ต้องไม่ซ้ำกับรูปถ่ายที่ปรากฎในวีซ่าอื่นๆ ในหนังสือเดินทางนี้

**กรณีรูปถ่ายซ้ำ ท่านต้องถ่ายรูปใหม่เพื่อประกอบการยื่นวีซ่าในวันนั้นๆ

**กรณีท่านไม่สามารถหารูปถ่ายใหม่มาประกอบการยื่นวีซ่าได้ ทางสถานทูตจะไม่รับยื่นวีซ่าในวันดังกล่าว และท่านจะต้องหาคิววีซ่าวันอื่นๆ ทดแทนต่อไป

 

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (สำหรับผู้มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์) / สำเนาสูติบัตร 1 ใบ (สำหรับเด็ก/เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แม้ว่าจะมีบัตรประชาชนแล้วก็ตาม)   พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ

4. สำเนาทะเบียนสมรส กรณีใช้คำนำหน้าว่า นาง (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

5. หลักฐานการทำงาน  (ห้ามเกิน 30 วันนับจากวันกำหนดยื่นวีซ่า)

          5.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่    (เป็นภาษาอังกฤษ และฉบับจริงเท่านั้น) โดยต้องใช้หัวจดหมายของบริษัทเท่านั้น และมีตราประทับรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก

          5.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)   หรือสำเนาการจดทะเบียนบริษัท (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

          5.3 กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ   พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด

          5.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ฉบับจริง) พร้อมประทับตรา

จากทางโรงเรียน หรือกรณีเป็นเด็กเล็ก ใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

          5.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

          5.6 กรณีทำอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

6.หลักฐานการเงิน

          6.1 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร 1 ใบ (Bank Certificate)(ห้ามเกิน 15 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า)โดยต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ระบุ To whom it may concernควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ และมีเงินหมุนเวียนที่คงเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่าเลข 6 หลัก

 

6.2Bank Statement บัญชีเดียวกันย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับยอดเงินฝากก่อนถ่ายสำเนา)  (ห้ามเกิน 7 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า)

(ควรนำสำเนาหนังสือเดินทางไปด้วย เพื่อให้ธนาคารพิมพ์คำนำหน้าชื่อ – ชื่อ – นามสกุลตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทาง)

6.2.1 ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย โดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่นทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารที่จะยื่นวีซ่าของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

 

7.หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

          7.1 เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

          7.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับผู้อื่น พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

 

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย **

** เอกสารทุกอย่างจะต้องสะกดคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล ให้ตรงกับหนังสือเดินทาง **

 

 

Recommend

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

เดินทาง : 05/02/2021 - 07/02/2021

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 23 – 25 มกราคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออก


เดินทาง : 23/01/2021 - 25/01/2021

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

นำแอ่วเมืองเหนือยามเมื่อดอกไม้สะพรั่ง

เชียงใหม่ – ลำปาง – ลำพูน – อุทัยธานี 4 วัน

คณะที่ 1: วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2563

คณะที่ 2: วันที่ 9 - 12 มกราคม 2564
เที่ยวพระธาตุหริภุญไชย เจดีย์หลักสำคัญของชาวล้านนา

วัดสำคัญภายในกำแพงเมืองเก่าเชียงใหม่

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

เยี่ยมชมแม่กำปอง หมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน วัดในเมืองเก่าสมัยโบราณที่ชื่อว่า “เมืองแกน”

ที่อลังการงานสร้างสวยงามยิ่ง

สวนดอกไม้มาร์กาเร็ตกู๊เนีย ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่!

วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดสำคัญของเขลางค์นครที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม

แม่น้ำสะแกกรัง เป็นแม่น้ำมีต้นกำเนิดอยู่ในเขตเขาโมโกจู

เดินทาง : 19/12/2020 - 22/11/2020

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

ส วั ส ดี ฮ อ ลิ เ ด ย์ 
นำเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
พักแรมริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์
สไตล์มัลดีฟแวะ Café >>> ชม 🌿 ชิม ☕️ แชะ 📸<<<
กับบรรยากาศแสน Cool ที่สาย Social ห้ามพลาด
💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚
🍀 กราบนมัสการพระธาตุและชมภูมิทัศน์ของ วัดถ้ำเสือ

🍀 ดื่มดำบรรยายกาศล้อมรอบด้วยทุ่งข้าว ที่มีฉากหลังเป็นวัดถ้ำเสือ Mee Na Café 🌾

🍀 อุทยานต้นจามจุรียักษ์ ที่คาดว่าจะมีอายุมากกว่า 100 ปี

🍀 สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว

🍀 สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรม Adventure ทางน้ำสุดมันกับทางที่พักสไตล์มันดีฟ

🍀 รับพลังธรรมชาติ ท้าน้ำตก 7 ชั้นที่ น้ำตกเอราวัณ

🍀 The Village Farm to Café ที่บรรยากาศเหมือนอยู่ในหมู่บ้านฟาร์ม วัตถุดิบสดใหม่จากแหล่งปลูก

🍀 สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ แลนด์มาร์คของจังหวัดนครปฐม เพลินเพลิดกับของกินยามเย็นที่มีให้เลือกสรรมากมาย ณ ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์


Back to Top