Home > Tour Destination > พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

รายละเอียด

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง


เดินทางวันที่ :

13 - 15 พฤศจิกายน 2563

20 - 22 พฤศจิกายน 2563

27 - 29 พฤศจิกายน 2563รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ – พัทยา – เที่ยวสวนองุ่นผลิตไวน์ Silver Lake Valley

07.00 น.

พร้อมคณะที่ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท.วิภาวดี ห่างจากแยกสามเหลี่ยมดินแดง-วิภาวดี ประมาณ 2.6 กม. // ก่อนถึงสนามกีฬากองทัพบก

พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.15 น.

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองพัทยา ระยะทางประมาณ 162 กม.(2.45 ชม.)

เดินทางถึง Silver lake Valley Vineyard ชมสวนองุ่นสำหรับทั้งผลิตไวน์และพันธุ์องุ่นสำหรับรับประทานสด ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติสร้างทัศนียภาพที่สวยงามบรรยากาศราวกับอยู่ในต่างประเทศ สวนองุ่นนี้มีขนาดใหญ่ในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ปลูกองุ่นถึง 12 สายพันธุ์ เชิญตามอัธยาศัยพักผ่อนเก็บเกี่ยวบรรยากาศที่สวยงาม อาจนั่งรถราง (ค่านั่งรถรางพร้อมไกด์นำชม ผู้ใหญ่ราคา คนละ 130 บาท เด็ก 30 บาท) เยี่ยมชมรอบๆ ไร่องุ่นหลากสายพันธุ์ อีกทั้งมีจุดสำหรับแวะพักเก็บภาพเป็นที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น ทุ่งดอกไม้ กังหันลมยักษ์ นอกจากนี้ยังมีไกด์นำชมโรงผลิตน้ำองุ่นและโรงบ่มไวน์อีกด้วย หรือเช่าขับรถ ATV 200 บาท ต่อ 20 นาที ขี่จักรยาน, ขี่จักรยานน้ำ, ขี่ช้างหรือนั่งรถม้า นอกจากนี้ท่านสามารถจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นเช่น น้ำองุ่น, พาย, บิสกิต, องุ่นสดและลูกเกด

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

หลังอาหารกลางวัน นำเดินทางสู่เขาชีจรรย์ ระยะทางประมาณ 1 กม.(5 นาที) จุดเด่นของเขาชีจรรย์คือพระพุทธรุปแกะสลักบนหน้าผาขนาดใหญ่ พระพุทธรูปประทับ นั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 109 เมตรหน้าตักกว้าง 70 เมตรฐานบัวหรือบัวบัลลังค์ สูง 21 เมตรรวมความสูงขององค์พระและบัลลังค์ทั้งสิ้น 130 เมตรเป็นแบบนูนต่ำ ฝังด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองเต็มร่อง สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัดแต่ไกลโดยไม่มีอะไรปิดบัง รวมทั้งตำแหน่งองค์พระมุ่งหน้าตรงไปยังมณฑปของวัดญาณสังวรารามอย่างน่ามหัศจรรย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทาน นามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ” มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดา ที่รุ่งเรื่องสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ ” เขาชีจรรย์สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จากพระราชดำริของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งทรงเสียดายเขา ชีจรรย์ที่มีภูมิทัศน์ยิ่งใหญ่สง่างามตามธรรมชาติ เพราะจะถูกระเบิดทำลาย จึงเกิดงานประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่งดงามนี้ขึ้น

สมควรแก่เวลานำเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมพัทยาดิสคัฟเวอรี่บีช Pattaya Discovery Beach หรือเทียบเท่า จากนั้นเชิญพักผ่อนใช้เวลาตามอัธยาศัย เล่นน้ำที่สระน้ำของโรงแรม (กรุณาเตรียมชุดเล่นน้ำมาตรฐานสากลที่ใช้ในสระน้ำ)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร


ทัวร์วันที่ 2 วันที่สองของการเดินทาง : เที่ยวเกาะล้าน - พัทยา

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารนำเดินทางไปที่ท่าเทียบเรือ ณ แหลมบาลีฮาย เพื่อลงเรือเดินทางสู่เกาะล้าน (ท่านที่ต้องการเล่นน้ำทะเลที่เกาะล้าน กรุณายืมผ้าขนหนูได้จากโรงแรม ณ ห้อง Fitness บริเวณสระว่ายน้ำ ชั้น 1) ระยะทางประมาณ 7 กม.(เดินทางโดยทางเรือประมาณ 45 นาที)

เกาะล้าน หรือ Coral Island มีพื้นที่ประมาณ 3,500 ไร่ อยู่ห่างจากหาดพัทยาประมาณ 7 เมตร ความยาวของเกาะล้าน วัดจากทิศเหนือจนถึงทิศใต้ ได้ความยาวประมาณ 4.65 กิโลเมตร ในส่วนของความกว้างของเกาะล้าน ส่วนที่มีความกว้างมากที่สุดสามารถวัดได้ประมาณ 2.15 กิโลเมตร เป็นเกาะที่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนัก มีวิวและบรรยากาศที่สวยงาม มีชายหาดที่มีเม็ดทรายละเอียดขาว น้ำทะเลใส (อยู่อีกฝั่งคนละด้านกับเมืองพัทยา) มีแนวปะการังใกล้เกาะที่มีความสวยงามสมบูรณ์ จึงเป็นที่นิยมต่อนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ถึงเกาะล้านนำสู่หาดตาแว่น หาดตาแหวนอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ เป็นหาดทรายยาวประมาณ 750 เมตร มีความงามทางธรรมชาติมาก มีหาดทรายที่ขาวสะอาดและน้ำทะเลใสสีคราม ปลายหาดทั้งสองด้านยังมีแนวปะการังในระดับน้ำตื้นที่มีสีสันสวยงาม อีกทั้งมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกตั้งเรียงรายตลอดแนวชายหาด ที่หาดนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ พื้นที่กว้างขวาง เดินทางไปมาสะดวก ครึกครื้น มีกิจกรรมทำให้ไม่เบื่อ ช่วงเวลาปรกติ คนค่อนข้างเยอะ ยิ่งในช่วง Hi-Season นักท่องเที่ยวจะเยอะมากที่ ชายหาดนี้ จึงเป็นโอกาสเหมาะที่นักท่องเที่ยวไทยไทยต้องมาเที่ยว เชิญใช้เวลาตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับหาดทราย น้ำทะเล ที่สงบไม่พลุกพล่าน (มีบริการห้องอาบน้ำและล็อกเกอร์เก็บของ 40 บาท) มีบริการที่อาบน้ำจืดบนเกาะ ค่าบริการ 40 - 50 บาท

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารบนเกาะล้าน

บ่าย

ใช้เวลาชิลชิล Slow Life ต่อ เล่นน้ำต่อหรือเดินเล่นสำรวจหาวิวประทับใจ จุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาดคือ "สะพานไม้หาดสังวาลย์" เป็นสะพานไม้ที่เชื่อมจากจุดสำคัญของเกาะล้าน ไปยังหาดสังวาลย์ เป็นจุดหนึ่งที่วิวสวยมาก ในการถ่ายรูปกับท้องทะเลอีกจุดหนึ่ง จากหาดตาแว่น เดินไปหาดสังวาลย์ สามารถใช้สะพานไม้แห่งนี้ได้ด้วยระยะทางเพียง 150 เมตร (มีเวลาที่เกาะล้าน รวมประมาณ 6-7 ชั่วโมง)

16.00 น.

นำลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือบาลีฮาย

16.45 น.

ถึงฝั่งเมืองพัทยา นำเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม โรงแรมพัทยาดิสคัฟเวอรี่บีช Pattaya Discovery Beach หรือเทียบเท่า

19.00 น.

บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร


ทัวร์วันที่ 3 วันที่สามของการเดินทาง : พัทยา-ตลาดน้ำ 4 ภาค-กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารเช้า เชิญพักผ่อนสบายตามอัธยาศัย

11.30 น.

คืนห้องพักและเช็คเอาท์ จากนั้นนำเดินทางไปเที่ยวตลาดน้ำ 4 ภาค ระยะทางประมาณ 11 กม.(20 นาที)

ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา เป็นจุดศูนย์รวมของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ การกิน การแสดง การค้าขาย รวมทั้งงานหัตถกรรมต่างๆ ลักษณะของพื้นที่เป็นเรือนไม้สถาปัตยกรรมในรูปแบบเรือนไม้พื้นนบ้านของภาคต่างๆสี่ภาค ได้แก่ภาคกลาง อิสาน เหนือ ใต้ ตั้งอยู่ในบึงน้ำ มีสะพานทอดเชื่อมระหว่างเรือนไม้ภาคต่างๆ ทัศนียภาพเชิญชวนให้เดินชม เรือนไม้เหล่านี้ แสดงวิถีตามภาค มีงานหัตถกรรม มีอาหารและขนม ร้านอาหารของภาคสี่ภาค

เที่ยง

อาหารกลางวันเชิญรับประทานเองตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการเพื่อให้ท่านได้เลือกหาอาหารรับประทานตามต้องการ และได้เวลาสบายๆ) ชิมอาหารอร่อยจากทุกภาคและขนมไทยนานาชนิด อาหารการกิน สินค้าต่างๆราคาไม่แพง และมีเวลาเดินหาของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน

บ่าย

มีกิจกรรมที่ท่านสามารถร่วม เช่น นั่งเรือพาย (มีค่านั่งเรือ) นวดแผนโบราณ (มีค่านวด) หรือชมการแสดงต่างๆ 4 ภาค (มีเวลาที่ตลาดน้ำ 4 ภาค รวมประมาณ 3 โมง)

15.00 น.

สมควรแก่เวลานำเดินทางออกจากตลาดน้ำสี่ภาคสู่กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 100 กม.(1.45 ชม.)

17.50 น.

แวะชมบรรยากาศยามเย็นที่ วัดหงษ์ทอง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่นี้เป็นบริเวณพื้นที่ที่ติดทะเลของแปดริ้ว ซึ่งคนทั่วไปไม่คิดว่าจังหวัดนี้มีพื้นที่ติดทะเล เป็นป่าชายเลน

ที่วัดหงส์ทอง(วัดกลางน้ำ) แห่งนี้ ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์สวยงามที่มีพระอุโบสถและ พระธาตุคงคามหาเจดีย์ เจดีย์สีทอง 5 ชั้น ตั้งอยู่ในทะเล มีทางเดินเป็นสะพานเชื่อมจากบริเวณริมฝั่งทะเล ซึ่งยืนมองดูจากชายฝั่งจะเห็นทัศนียภาพที่งดงาม โดยเฉพาะในช่วงเวลาใกล้พลบค่ำตะวันจะทิ้งดวงในทิศทางนี้ จากนั้นนำเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทางที่กรุงเทพมหานคร เดินทางประมาณ 60 กม. (1.45 ชม.)

19.35 น.

เดินกลับทางถึง กรุงเทพ ด้วยความสวัสดี พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


เงื่อนไขการจองทัวร์

กำหนดการเดินทาง    

13 - 15 พฤศจิกายน 2563

20 - 22 พฤศจิกายน 2563

27 - 29 พฤศจิกายน 2563


อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ท่านละ                        6,000 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)

                        เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ     5,200 บาท

                          พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ  2,000 บาท

                       

อัตรานี้รวม

- ค่าพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าที่พัก และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปพนักงานขับรถ พนักงานห้องอาหาร และพนักงานโรงแรม

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันไม่เกินท่านละ 1,000,000.- บาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย       

ร่มหรือหมวก, แว่นกันแดด,รองเท้าสวมสบาย,

ชุดเล่นน้ำที่สระน้ำของโรงแรม (ชุดมาตรฐานสากลที่ใช้ในสระน้ำ)

ยาประจำตัว (ถ้ามี),กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์

 

หมายเหตุ    บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

เดินทาง : 10/05/2021 - 12/05/2021

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top