Home > Tour Destination > พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

พักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

รายละเอียด

นำพักผ่อนเมืองตากอากาศพัทยา

โอกาสทองช่วงปลอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ย่ำหาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่ เกาะล้าน

3 วัน – 2 คืน
พักหาดพัทยา 2 คืน

ชมสวนองุ่นผลิตไวน์  Silver Lake Valley

ที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม

เขาชีจรรย์ ตลาดน้ำไทย 4 ภาค

พระเจดีย์กลางน้ำ วัดหงษ์ทอง


เดินทางวันที่ :

13 - 15 พฤศจิกายน 2563

20 - 22 พฤศจิกายน 2563

27 - 29 พฤศจิกายน 2563เดินทาง : 13/11/2020 , 15/11/2020

สายการบิน :

ราคา/ท่าน : 6,000 บาท

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ – พัทยา – เที่ยวสวนองุ่นผลิตไวน์ Silver Lake Valley

07.00 น.

พร้อมคณะที่ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท.วิภาวดี ห่างจากแยกสามเหลี่ยมดินแดง-วิภาวดี ประมาณ 2.6 กม. // ก่อนถึงสนามกีฬากองทัพบก

พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์” คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.15 น.

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองพัทยา ระยะทางประมาณ 162 กม.(2.45 ชม.)

เดินทางถึง Silver lake Valley Vineyard ชมสวนองุ่นสำหรับทั้งผลิตไวน์และพันธุ์องุ่นสำหรับรับประทานสด ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติสร้างทัศนียภาพที่สวยงามบรรยากาศราวกับอยู่ในต่างประเทศ สวนองุ่นนี้มีขนาดใหญ่ในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ปลูกองุ่นถึง 12 สายพันธุ์ เชิญตามอัธยาศัยพักผ่อนเก็บเกี่ยวบรรยากาศที่สวยงาม อาจนั่งรถราง (ค่านั่งรถรางพร้อมไกด์นำชม ผู้ใหญ่ราคา คนละ 130 บาท เด็ก 30 บาท) เยี่ยมชมรอบๆ ไร่องุ่นหลากสายพันธุ์ อีกทั้งมีจุดสำหรับแวะพักเก็บภาพเป็นที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น ทุ่งดอกไม้ กังหันลมยักษ์ นอกจากนี้ยังมีไกด์นำชมโรงผลิตน้ำองุ่นและโรงบ่มไวน์อีกด้วย หรือเช่าขับรถ ATV 200 บาท ต่อ 20 นาที ขี่จักรยาน, ขี่จักรยานน้ำ, ขี่ช้างหรือนั่งรถม้า นอกจากนี้ท่านสามารถจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นเช่น น้ำองุ่น, พาย, บิสกิต, องุ่นสดและลูกเกด

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

หลังอาหารกลางวัน นำเดินทางสู่เขาชีจรรย์ ระยะทางประมาณ 1 กม.(5 นาที) จุดเด่นของเขาชีจรรย์คือพระพุทธรุปแกะสลักบนหน้าผาขนาดใหญ่ พระพุทธรูปประทับ นั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 109 เมตรหน้าตักกว้าง 70 เมตรฐานบัวหรือบัวบัลลังค์ สูง 21 เมตรรวมความสูงขององค์พระและบัลลังค์ทั้งสิ้น 130 เมตรเป็นแบบนูนต่ำ ฝังด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองเต็มร่อง สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัดแต่ไกลโดยไม่มีอะไรปิดบัง รวมทั้งตำแหน่งองค์พระมุ่งหน้าตรงไปยังมณฑปของวัดญาณสังวรารามอย่างน่ามหัศจรรย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทาน นามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ” มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดา ที่รุ่งเรื่องสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ ” เขาชีจรรย์สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จากพระราชดำริของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งทรงเสียดายเขา ชีจรรย์ที่มีภูมิทัศน์ยิ่งใหญ่สง่างามตามธรรมชาติ เพราะจะถูกระเบิดทำลาย จึงเกิดงานประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่งดงามนี้ขึ้น

สมควรแก่เวลานำเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมพัทยาดิสคัฟเวอรี่บีช Pattaya Discovery Beach หรือเทียบเท่า จากนั้นเชิญพักผ่อนใช้เวลาตามอัธยาศัย เล่นน้ำที่สระน้ำของโรงแรม (กรุณาเตรียมชุดเล่นน้ำมาตรฐานสากลที่ใช้ในสระน้ำ)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร


ทัวร์วันที่ 2 วันที่สองของการเดินทาง : เที่ยวเกาะล้าน - พัทยา

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารนำเดินทางไปที่ท่าเทียบเรือ ณ แหลมบาลีฮาย เพื่อลงเรือเดินทางสู่เกาะล้าน (ท่านที่ต้องการเล่นน้ำทะเลที่เกาะล้าน กรุณายืมผ้าขนหนูได้จากโรงแรม ณ ห้อง Fitness บริเวณสระว่ายน้ำ ชั้น 1) ระยะทางประมาณ 7 กม.(เดินทางโดยทางเรือประมาณ 45 นาที)

เกาะล้าน หรือ Coral Island มีพื้นที่ประมาณ 3,500 ไร่ อยู่ห่างจากหาดพัทยาประมาณ 7 เมตร ความยาวของเกาะล้าน วัดจากทิศเหนือจนถึงทิศใต้ ได้ความยาวประมาณ 4.65 กิโลเมตร ในส่วนของความกว้างของเกาะล้าน ส่วนที่มีความกว้างมากที่สุดสามารถวัดได้ประมาณ 2.15 กิโลเมตร เป็นเกาะที่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนัก มีวิวและบรรยากาศที่สวยงาม มีชายหาดที่มีเม็ดทรายละเอียดขาว น้ำทะเลใส (อยู่อีกฝั่งคนละด้านกับเมืองพัทยา) มีแนวปะการังใกล้เกาะที่มีความสวยงามสมบูรณ์ จึงเป็นที่นิยมต่อนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ถึงเกาะล้านนำสู่หาดตาแว่น หาดตาแหวนอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ เป็นหาดทรายยาวประมาณ 750 เมตร มีความงามทางธรรมชาติมาก มีหาดทรายที่ขาวสะอาดและน้ำทะเลใสสีคราม ปลายหาดทั้งสองด้านยังมีแนวปะการังในระดับน้ำตื้นที่มีสีสันสวยงาม อีกทั้งมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกตั้งเรียงรายตลอดแนวชายหาด ที่หาดนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ พื้นที่กว้างขวาง เดินทางไปมาสะดวก ครึกครื้น มีกิจกรรมทำให้ไม่เบื่อ ช่วงเวลาปรกติ คนค่อนข้างเยอะ ยิ่งในช่วง Hi-Season นักท่องเที่ยวจะเยอะมากที่ ชายหาดนี้ จึงเป็นโอกาสเหมาะที่นักท่องเที่ยวไทยไทยต้องมาเที่ยว เชิญใช้เวลาตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับหาดทราย น้ำทะเล ที่สงบไม่พลุกพล่าน (มีบริการห้องอาบน้ำและล็อกเกอร์เก็บของ 40 บาท) มีบริการที่อาบน้ำจืดบนเกาะ ค่าบริการ 40 - 50 บาท

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารบนเกาะล้าน

บ่าย

ใช้เวลาชิลชิล Slow Life ต่อ เล่นน้ำต่อหรือเดินเล่นสำรวจหาวิวประทับใจ จุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาดคือ "สะพานไม้หาดสังวาลย์" เป็นสะพานไม้ที่เชื่อมจากจุดสำคัญของเกาะล้าน ไปยังหาดสังวาลย์ เป็นจุดหนึ่งที่วิวสวยมาก ในการถ่ายรูปกับท้องทะเลอีกจุดหนึ่ง จากหาดตาแว่น เดินไปหาดสังวาลย์ สามารถใช้สะพานไม้แห่งนี้ได้ด้วยระยะทางเพียง 150 เมตร (มีเวลาที่เกาะล้าน รวมประมาณ 6-7 ชั่วโมง)

16.00 น.

นำลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือบาลีฮาย

16.45 น.

ถึงฝั่งเมืองพัทยา นำเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม โรงแรมพัทยาดิสคัฟเวอรี่บีช Pattaya Discovery Beach หรือเทียบเท่า

19.00 น.

บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร


ทัวร์วันที่ 3 วันที่สามของการเดินทาง : พัทยา-ตลาดน้ำ 4 ภาค-กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารเช้า เชิญพักผ่อนสบายตามอัธยาศัย

11.30 น.

คืนห้องพักและเช็คเอาท์ จากนั้นนำเดินทางไปเที่ยวตลาดน้ำ 4 ภาค ระยะทางประมาณ 11 กม.(20 นาที)

ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา เป็นจุดศูนย์รวมของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ การกิน การแสดง การค้าขาย รวมทั้งงานหัตถกรรมต่างๆ ลักษณะของพื้นที่เป็นเรือนไม้สถาปัตยกรรมในรูปแบบเรือนไม้พื้นนบ้านของภาคต่างๆสี่ภาค ได้แก่ภาคกลาง อิสาน เหนือ ใต้ ตั้งอยู่ในบึงน้ำ มีสะพานทอดเชื่อมระหว่างเรือนไม้ภาคต่างๆ ทัศนียภาพเชิญชวนให้เดินชม เรือนไม้เหล่านี้ แสดงวิถีตามภาค มีงานหัตถกรรม มีอาหารและขนม ร้านอาหารของภาคสี่ภาค

เที่ยง

อาหารกลางวันเชิญรับประทานเองตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการเพื่อให้ท่านได้เลือกหาอาหารรับประทานตามต้องการ และได้เวลาสบายๆ) ชิมอาหารอร่อยจากทุกภาคและขนมไทยนานาชนิด อาหารการกิน สินค้าต่างๆราคาไม่แพง และมีเวลาเดินหาของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน

บ่าย

มีกิจกรรมที่ท่านสามารถร่วม เช่น นั่งเรือพาย (มีค่านั่งเรือ) นวดแผนโบราณ (มีค่านวด) หรือชมการแสดงต่างๆ 4 ภาค (มีเวลาที่ตลาดน้ำ 4 ภาค รวมประมาณ 3 โมง)

15.00 น.

สมควรแก่เวลานำเดินทางออกจากตลาดน้ำสี่ภาคสู่กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 100 กม.(1.45 ชม.)

17.50 น.

แวะชมบรรยากาศยามเย็นที่ วัดหงษ์ทอง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่นี้เป็นบริเวณพื้นที่ที่ติดทะเลของแปดริ้ว ซึ่งคนทั่วไปไม่คิดว่าจังหวัดนี้มีพื้นที่ติดทะเล เป็นป่าชายเลน

ที่วัดหงส์ทอง(วัดกลางน้ำ) แห่งนี้ ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์สวยงามที่มีพระอุโบสถและ พระธาตุคงคามหาเจดีย์ เจดีย์สีทอง 5 ชั้น ตั้งอยู่ในทะเล มีทางเดินเป็นสะพานเชื่อมจากบริเวณริมฝั่งทะเล ซึ่งยืนมองดูจากชายฝั่งจะเห็นทัศนียภาพที่งดงาม โดยเฉพาะในช่วงเวลาใกล้พลบค่ำตะวันจะทิ้งดวงในทิศทางนี้ จากนั้นนำเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทางที่กรุงเทพมหานคร เดินทางประมาณ 60 กม. (1.45 ชม.)

19.35 น.

เดินกลับทางถึง กรุงเทพ ด้วยความสวัสดี พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


เงื่อนไขการจองทัวร์

กำหนดการเดินทาง    

13 - 15 พฤศจิกายน 2563

20 - 22 พฤศจิกายน 2563

27 - 29 พฤศจิกายน 2563


อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ท่านละ                        6,000 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)

                        เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ     5,200 บาท

                          พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ  2,000 บาท

                       

อัตรานี้รวม

- ค่าพาหนะนำเที่ยวทั้งหมดตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าที่พัก และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปพนักงานขับรถ พนักงานห้องอาหาร และพนักงานโรงแรม

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันไม่เกินท่านละ 1,000,000.- บาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย       

ร่มหรือหมวก, แว่นกันแดด,รองเท้าสวมสบาย,

ชุดเล่นน้ำที่สระน้ำของโรงแรม (ชุดมาตรฐานสากลที่ใช้ในสระน้ำ)

ยาประจำตัว (ถ้ามี),กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์

 

หมายเหตุ    บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Recommend

เที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน

นำเที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน


ปราจีนบุรี – สระแก้ว – บุรีรัมย์ – นครราชสีมา


วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2563พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทหินพนมรุ้ง

ปราสาทเมืองต่ำ

ปราสาทศีขรภูมิ

ปราสาทสระกำแพงใหญ่

ปราสาทหินพิมาย

เดินทาง : 23/10/2020 - 25/10/2020

เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก 3 วัน 2 คืน

เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์


นำเที่ยว เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก

วันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2563

พักที่โรงแรมThe Blue Sky Resort เขาค้อ 2 คืน
เพลิดเพลินกับสวนสไตล์อังกฤษ มุมถ่ายรูปเพียบ
ชมพระอาทิตย์ขึ้น  และทะเลหมอกที่ภูทับเบิก
นมัสการพระพุทธชินราชที่ จ.พิษณุโลก
บินไป - บินกลับโดยสายการบิน NOK AIR ไม่เหนื่อย
รายการสบายๆ ให้ท่านพักผ่อนได้เต็มที่  
คณะเล็ก ครบ 8 ท่านออกเดินทางได้เลย!

เดินทาง : 11/10/2020 - 13/10/2020

นำท่านล่องเรือชม

นำท่านล่องเรือชม

สวัสดีฮอลิเดย์

นำท่านล่องเรือชม

"ชุ ม ช น ย่ า น ค ล อ ง บ า ง ก อ ก น้ อ ย"

ซึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีต
จินตนาการย้อนยุคไปในสมัยบางกอกยังใช้คลองเป็นเส้นทางสัญจร ค้าขาย

อีกทั้งประกอบกิจกรรมต่างๆในลำน้ำ

ให้หวนคิดถึงความร่มรื่นของบ้านชายน้ำที่แสนจะสุขและร่มเย็นในวิถีแห่งตะวันออก

ด้วยความพอเพียงและเอื้ออาทรในร่มเงาแห่งบวรพุทธศาสนา

ร่วมเชิดชู สนับสนุน ส่งเสริม จนวัดวาอารามงดงามยั่งยืนเป็นมรดกแห่งชาติสืบมา

ชมพิพิธภัณฑ์เรือราชพิธีที่สุดอลังการด้วยงานวิจิตรศิลป์ของศิลปินเอกในอดีต

ที่ได้รับการดูแลในปัจจุบันอย่างดียิ่ง

นมัสการ "พระศาสดา" องค์ประธานที่สร้างได้อย่างงดงาม

ในพุทธศิลป์เดียวกับพระศรีศากยมุนีที่วัดสุทัศน์

ชมงานจิตรกรรมชั้นยอดของครูทองอยู่ ประชันกับครูคงแป๊ะ

ชมวัดชีประขาวสำนักเรียนของ "สุนทรภู่กวีเอก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์"

ฟังเรื่องราวของชีปะขาวกับโกษาปานผูกโยงถึงการกำเนิดของวัด

นมัสการพระแทรกคำที่วัดคฤหบดี ปิดท้ายรายการที่วัดระฆังแห่งสมเด็จโต

ชมความงดงามของศิลปสถาปัตยกรรมไทยอันครบเครื่อง

โดยเฉพาะเรือนไทยที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯเคยพำนักในสมัยอยุธยา

และทรงถวายแก่วัดทำเป็นหอไตรในปัจจุบัน

รายการนี้ให้ท่านได้สัมผัสกับตลาดน้ำตลิ่งชันด้วยการเลือกทางอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เดินทาง : 04/10/2020 - 04/10/2020

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด : เพชรบุรี - อัมพวา

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด : เพชรบุรี - อัมพวา

สวัสดีฮอลิเดย์

นำท่องเที่ยวพักผ่อน 3 วัน

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

เพชรบุรี – อัมพวา
พระนครคีรี-หาดสามร้อยยอด

พักผ่อนเต็มอิ่มกับเวลาส่วนตัว

ณ โรงแรมบริเวณหาดเขาสามร้อยยอด 2 ภาคเย็น

หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล

อุทยานราชภักดิ์ เขาเต่า เขาตะเกียบ

ตลาดน้ำอัมพวา

เดินทาง : 02/10/2020 - 04/10/2020


Back to Top