Home > Tour Destination > กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

รายละเอียด

ส วั ส ดี ฮ อ ลิ เ ด ย์ 
นำเที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
พักแรมริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์
สไตล์มัลดีฟแวะ Café >>> ชม 🌿 ชิม ☕️ แชะ 📸<<<
กับบรรยากาศแสน Cool ที่สาย Social ห้ามพลาด
💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚
🍀 กราบนมัสการพระธาตุและชมภูมิทัศน์ของ วัดถ้ำเสือ

🍀 ดื่มดำบรรยายกาศล้อมรอบด้วยทุ่งข้าว ที่มีฉากหลังเป็นวัดถ้ำเสือ Mee Na Café 🌾

🍀 อุทยานต้นจามจุรียักษ์ ที่คาดว่าจะมีอายุมากกว่า 100 ปี

🍀 สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว

🍀 สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรม Adventure ทางน้ำสุดมันกับทางที่พักสไตล์มันดีฟ

🍀 รับพลังธรรมชาติ ท้าน้ำตก 7 ชั้นที่ น้ำตกเอราวัณ

🍀 The Village Farm to Café ที่บรรยากาศเหมือนอยู่ในหมู่บ้านฟาร์ม วัตถุดิบสดใหม่จากแหล่งปลูก

🍀 สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ แลนด์มาร์คของจังหวัดนครปฐม เพลินเพลิดกับของกินยามเย็นที่มีให้เลือกสรรมากมาย ณ ตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์วันที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 : กรุงเทพมหานคร – กาญจนบุรี

06.00 น.

พร้อมคณะที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ดินแดง ถนนวิภาวดี ห่างจากแยกสามเหลี่ยมดินแดง-วิภาวดี ประมาณ 2.6 กม.ก่อนถึงสนามกีฬากองทัพบก พบเจ้าหน้าที่ “สวัสดีฮอลิเดย์”คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะทาง 130 กม. – 2 ชม. 45 นาที) นำท่านเดินทางสู่วัดถ้ำเสืออำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อกราบนมัสการพระธาตุและสถาปัตยกรรมของวัดบนเนิน แวดล้อมด้วยนาข้าวและภูเขาที่งดงาม กราบไหว้พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์พระสวยงามประดับด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ ด้านบนจะได้สัมผัสกับความสดชื่นจากลมที่พัดเย็นสบาย และมองเบื้องล่างจะเห็นทัศนียภาพของทุ่งนาเขียวขจี สวยงามน่าประทับใจ

จากนั้นนำเดินทางสู่Meena Café คาเฟ่สุดchic บรรยากาศสุด chill ริมทุ่งนาไม่ไกลจากวัดถ้ำเสือ (ระยะทาง 3 กม.–5 นาที) ที่นี่สามารถมองเห็นวิวของวัดถ้ำเสือประกอบทางเดินสะพานไม้ทอดยาวไปในทุ่งนา ต้องไม่พลาดการเก็บภาพ เพื่อเช็คอินเก๋ๆหลายมุม ที่นี่คือหนึ่งในแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ กาญจนบุรีที่ใครๆต้องมาเชิญอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องดื่มและชื่มชมกับบรรยากาศท้องทุ่งนาอันเขียวขจีอย่างเต็มที่

ได้เวลาสมควรนำเดินทางไปยังอุทยานต้นจามจุรียักษ์ รุกขมรดกของแผ่นดิน (ระยะทาง11กม.– 10 นาที) ต้นจามจุรียักษ์ต้นนี้คาดว่าจะมีอายุมากกว่า 100 ปี รัศมีทรงพุ่มเฉลี่ย 25.87 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางร่มเงา 51.74 เมตร เส้นรอบวงร่มเงา 162.80 เมตร พื้นที่ร่มเงาประมาณ 2,101 ตารางเมตร เส้นรอบวงลำต้นวัดที่ระดับ 1.20 เมตร 7.83 เมตร ความสูงถึงยอด 20 เมตร มีพื้นที่ของพุ่มประมาณ 1 ไร่เศษ

จากนั้นนำเดินทางต่อไปยังสะพานข้ามแม่น้ำแคว (ระยะทาง 27กม. –40 นาที) เป็นสะพานยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สร้างขึ้นสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อวางเส้นทางรถไฟจากไทยไปสู่ดินแดนของพม่า (เมียนม่าร์) โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่าย สัมพันธมิตรได้แก่ ทหาร อังกฤษอเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา และ นิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คน รวมทั้งกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า และอินเดียอีกจำนวนมาก มีผู้เสียชีวิตในการสร้างสะพานนี้มากมาย จึงได้ ฉายาว่า “สะพานสายมรณะ” ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2สะพานข้ามแม่น้ำ แควเดิมได้รับความเสียหาย และ รัฐบาลไทยได้ซ่อมแซมใหม่ ภายหลังสงคราม สิ้นสุดลง เมื่อปีพ.ศ. 2489 จนสามารถใช้งานได้ ดังเดิม ปัจจุบัน มีการยกย่องให้สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ เดิมทีสะพาน ข้ามแม่น้ำแควไม่เคยมีจริงในประวัติศาสตร์ แต่เนื่องจากทางอเมริกาได้ทำเป็นภาพยนตร์ ดังนั้นทางจังหวัดจึงมีความเห็นให้ตั้งชื่อสะพานที่ท่ามะขามให้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อให้เหมือนภาพยนตร์และได้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาตามหาจริงๆ สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น สะพานเดิมนั้นจะเป็นเหล็กโค้ง ส่วนที่เป็น 4 เหลี่ยมเป็นการซ่อมแซมสะพานเหล่านี้เดิมทีมีมากมายหลายแห่งในประเทศไทยและลาวพม่าแต่ส่วนใหญ่ทำจากไม้ ในไทยมีที่ทำจากเหล็กไม่ถึง 15 สะพาน

เชิญเดินเล่นบนสะพานข้ามแม่น้ำแควและเก็บภาพบรรยากาศสุดประทับใจของสะพานแห่งนี้ เมื่อได้เวลาสมควร นำเดินสู่ภัตตาคารบริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว

เที่ยง

กลางวันอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร Floating Raft

หลังอาหารกลางวันนำเดินทางสู่วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม (ระยะทาง 5กม.–10 นาที)วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี ภายในบริเวณวิหารมีรูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมสูง 18 เมตร ยืนบนฐาน 8 เหลี่ยม สลักด้วยหินหยกขาว 88 ชิ้นจากประเทศจีน แล้วนำมาประกอบกัน น้ำหนักรวม 220 ตัน เป็นเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี สร้างขึ้นโดยมูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรมบนเนื้อที่ 12 ไร่ริมแม่น้ำแควใหญ่

จากนั้นนำเดินทางสู่บริเวณทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ (ระยะทาง 77กม.– 1.45 ชม.) เขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งด้านชลประทาน ลดอุทกภัยในลุ่มน้ำแม่กลอง ผลิตไฟฟ้า และการประมง เป็นทะเลสาบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาและมีธรรมชาติที่สมบูรณ์งดงาม

นำเข้าสู่ที่พัก Lake Heaven Resort and Park หรือ เทียบเท่า ให้ท่านอิสระพักผ่อนชมความงามของทะเลสาบศรีนครินทร์จากภายในห้อง ของท่าน หรือเดินเล่นไปตามจุดชมวิวของโรงแรมที่พัก (กิจกรรมที่รวมอยู่ในค่าทัวร์:สวนน้ำ และ เรือคายัค)

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม


ทัวร์วันที่ 2 วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 : พักผ่อนและเที่ยวชมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

ให้ทุกท่านอิสระพักผ่อนอย่างเต็มที่ และสนุกสนานกับสวนน้ำและเครื่องเล่นลอยน้ำได้ตลอดทั้งวัน (กิจกรรมที่รวมอยู่ในค่าทัวร์:สวนน้ำ และ เรือคายัค)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคารของโรงแรม

ให้ท่านอิสระร่วมกิจกรรมของทางรีสอร์ทอย่างเต็มที่

บ่าย

นำทุกท่านร่วมกิจกรรมล่องแพเปียก ชมธรรมชาติสุดประทับใจภายในทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ และชมบรรยากาศยามเย็นอันสวยงาม ได้เวลาสมควรกลับ กลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม


ทัวร์วันที่ 3 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 : กาญจนบุรี-นครปฐม-กรุงเทพมหานคร

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

หลังอาหารเช้าเช็คเอ้าท์-คืนห้องพัก จากนั้นนำเดินทางไปยังน้ำตกเอราวัณ (ระยะทาง 16 กม.–30 นาที) น้ำตกเอราวัณ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 500 เมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 100 - 400 เมตร ตัวน้ำตกแบ่งเป็นชั้นต่างๆ 7 ชั้น มีระยะทางจากชั้นล่างสุดขึ้นไปชั้นบนสุด 1500 เมตร ลำน้ำเมื่อตกลงมาแล้วจะไหลลงแม่น้ำแควใหญ่บริเวณที่ทำการอุทยาน เดิมน้ำตกนี้ชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกสะด่องม่องลาย อันเป็นชื่อลำห้วยม่องลายที่เป็นต้นน้ำ โดยบริเวณน้ำตกจะมีน้ำตลอดปี แต่จะมีน้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง ราวเดือนธันวาคมถึงเมษายน น้ำตกมีน้ำใสแจ๋วมองเห็นตัวปลาแหวกว่ายไปมาใต้ผืนน้ำที่สะท้อนแสงเป็น สีฟ้าอมเขียวมรกตคล้ายน้ำใน สระว่ายน้ำ ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องมาจาก ลักษณะของ ภูเขาในอุทยานฯเอราวัณ เป็นเป็นเทือกเขาหินปูนที่เกิดจาก ทับถมของเปลือกหอย ปู หรือปะการัง ให้ เชิญเพลิดเพลินกับความงดงามของน้ำตก ............จนสมควรแก่เวลานำเดินทาง ออกจากบริเวณน้ำตก

เดินต่อทางสู่ภัตตาคาร (ระยะทาง 63 กม.– 1.20 ชั่วโมง)

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำเดินทางแวะชมบรรยากาศร้านกาแฟริม ทางThe Village Farm to Café คาเฟ่ชื่อดังที่พร้อมให้สูดอากาศบริสุทธ์ คาเฟ่แห่งนี้ที่ถูกโอบล้อมด้วย ภูเขาและวิวธรรมชาติ มีมุมถ่ายรูปให้เลือกเยอะมากๆ และเป็นคาเฟ่ที่ พร้อมสรรพไปด้วยเครื่องดื่ม และขนมหวานนานาชนิดให้ทุกท่านเลือก รับประทานตามอัธยาศัย

จากนั้นนำเดินทางต่อไปสู่อำเภอพนมทวน (ระยะทาง 32 กม.- 40 นาที) ชมและสักการะเจดีย์ยุทธหัตถีและอนุสรณ์สถาน เพื่อเป็นการแสดงเกียรติประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคราวทำศึกชนช้างชนะมังกะยอชวาพระมหาอุปราชแห่งหงสาวดี เมื่อปี พ.ศ. 2135

จากนั้นนำเดินทางต่อไปสู่จังหวัดนครปฐม (ระยะทาง 87กม.– 1 ชั่วโมง 45 นาที) นำสักการะองค์พระปฐมเจดีย์พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราช วรมหาวิหาร พระปฐมเจดีย์ หรือ พระธมเจดีย์เป็นเจดีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุด แห่งหนึ่งในประเทศไทย องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญ ของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ มีประวัติความเป็นมายาวนาน เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์ องค์ดั้งเดิมอาจเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อคราวที่พระสมณทูตในพระเจ้า อโศกมหาราชเดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิก็เป็นได้ เพราะพระ เจดีย์เดิมมีลักษณะทรงโอคว่ำหรือทรงมะนาวผ่าซีกแบบเดียวกับ พระสถูปแห่งเมืองสาญจี

แต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบปรางค์ ซึ่งพระองค์ฯ มีพระราชวินิจฉัยว่า อาจ มี เจ้านายพระองค์ใดมาบูรณะไว้ก็เป็นได้ ซึ่งตรงกับความในศิลาจารึก หลักที่ 2 (ศิลาจารึกวัดศรีชุม) ของพระมหาเถรศรีศรัทธา อันได้กล่าวไว้ว่า พระมหาเถรศรีศรัทธาฯ ท่านทรงได้แวะมาบูรณะพระธมเจดีย์องค์นี้ ก่อนที่ ท่านจะเดินทางกลับ เมืองราด เมื่อคราวที่ท่านเสด็จกลับจากศึกษาศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกา ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานนามใหม่ว่า พระปฐมเจดีย์ องค์พระปฐมเจดีย์ปัจจุบันนี้ เป็นพระเจดีย์ทรงลังกา แบบสุโขทัย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสร้างครอบเจดีย์เดิมถึงสององค์ ได้แก่ เจดีย์ทรงสถูปสาญจีตามแบบอินเดียยุคพระเจ้าอโศกมหาราช และเจดีย์ทรงเขมรโบราณ สำหรับเจดีย์องค์ปัจจุบันนี้มีขนาด สูงจากยอดมงกุฏ ถึงพื้นดิน 120.45 เมตรฐานโดยรอบวัด 235.50 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางวัดโดยรอบ 56.64 เมตร

ทัศนาความยิ่งใหญ่แห่งพระสถูปเจดีย์อันยิ่งใหญ่ของโลกสมควรแก่เวลา นำเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครด้วยความสวัสดี (ระยะทาง 67 กม.– 1.15 ชม.)


เงื่อนไขการจองทัวร์

อัตราค่าบริการ    

สำหรับ ผู้ใหญ่ท่านละ                               6,800.- บาท (พักคู่)

สำหรับ ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เพื่มท่านละ         3,400.- บาท

 

อัตรานี้รวม

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

(วงเงินประกันชีวิต สูงสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000)

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้เช่น ค่าเครื่องดื่ม

ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

Recommend

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์
ร่วมกับ
Bright & Beautiful 93.5 FM
โดย DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
 
นำท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564

เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะหินงาม
หาดทรายขาวเกาะราวี
เกาะอาดัง
ร่องน้ำจาบัง
ดำน้ำตื้น ชมหมู่ปลา ปะการังสวยงาม
(พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและชูชีพ ไกด์เรือคอยอำนวยความสะดวกและถ่ายภาพใต้น้ำ)
ท่องเที่ยวในวันธรรมดา นักท่องเที่ยวไม่มาก ถ่ายรูปสบายๆ อย่างเต็มที่
พักผ่อนอย่างมีความสุข สบายๆ ที่...
Ananya Lipe Resort ห้องพัก Deluxe Pool Access เปิดประตูห้องก็ถึงสระว่ายน้ำ
ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับทัวร์ดี ทัวร์คุณภาพ

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

ทัวร์อีสานเหนือ ทุ่งบัวแดง

นครราชสีมา - ขอนแก่น - อุดรธานี

หนองคาย -  บึงกาฬ - กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

เดินทางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"happy ชมหอโหวด Sky Walk

happy พิพิธภัณฑ์สิรินธร

happy ชมผ้าไหมแพรวา 

happy สะดือแม่น้ำโขง

happy ชมพระอาทิตย์ขึ่นที่หินสามวาฬ

happy ลานพญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขง

happy UNSEEN แห่งใหม่ ทุ่งบัวแดง

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 3 วัน 2 คืน

ลพบุรี – ศรีเทพ – เขาค้อ 

3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564


"SAWASDEE Culture & Leisure"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ต้นแบบของปรางค์ประธานที่สร้างขึ้น

เมื่อก่อตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา

พระปรางค์สามยอด วัฒนธรรมขอมเรียกว่าศิลปะขอมในประเทศไทย

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก

อาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่อ.เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

นมัสการองค์พระพุทธรูปสีขาวที่ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์

ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ

เนื่องจากความสวยงามของพื้นที่ วิวทิวทัศน์โดยรอบ

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

กำแพงเพชร – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก

 "โดยมัคคุเทศก์บัณฑิตโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เดินทางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564เส้นทางสายมรดกโลก . . . นำชมสุโขทัยอดีตราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย

และเมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง

 

ชมเมืองเก่ากำแพงเพชรอดีตเมืองลูกหลวงทางด้านทิศใต้สมัยสุโขทัย

และเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือที่สำคัญสุดในสมัยอยุธยา

ชมวัดมหาธาตุกลางเมืองเก่ากำแพงเพชรเชื่อกันว่าเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

ก่อนอัญเชิญไปที่อื่น และชมวัดในเขตอรัญญิกที่วัดพระสี่อิริยาบถและวัดช้างรอบ

ชมอดีตราชธานีสุโขทัยอันรุ่งเรืองตามชื่อ “สุโขทัย”

ชมวัดมหาธาตุสุโขทัยตั้งอยู่กลางเมืองเก่าประกอบด้วยเจดีย์มากมาย

ชมเนินพระราชวังสมัยสุโขทัย

ชมวัดศรีชุมวัดที่มีพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ประดิษฐานในมณฑปผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วัดพระพายหลวงที่มีเจดีย์สามหลังแถวหน้ากระดานซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปราสาทแบบขอมในเห็น

ชมวัดศรีสวายร่องรอยของสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะขอมและวัดตระพังเงินวัดในเขตเมืองเก่า

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเขตสุโขทัยและข้างเคียง

ชมเมืองเก่าศรีสัชนาลัย อดีตเมืองลูกหลวงทางทิศเหนือสมัยสุโขทัย

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชัยภูมิที่สำคัญ

นำชมวัดช้างล้อมกลางเมืองเก่าเชื่อกันว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีแนวแถวเจดีย์มากมายแสดงศิลปะสุโขทัยและอิทธิพลศิลปะจากประเทศใกล้เคียง

ชมวัดนางพญาที่ลายปูนปั้นงดงามแบบอยุธยา

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่มีเจดีย์ทรงปรางค์แบบอยุธยาขึ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะของสมัยสุโขทัยเดิม ในอิริยาบถลีลา เดินอันอ่อนช้อยและงดงาม

นำท่านเลือกซื้อผ้าซิ่นตีนจกจากบ้านหาดเสี้ยวอันโด่งดัง

แล้วนำนมัสการพระพุทธชินราชที่ได้ชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามสุดในประเทศไทย ณ เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว อดีตเมืองลูกหลวงสมัยสุโขทัยทางทิศตะวันออกBack to Top