Tour Consortium Tour Consortium
Home > Tour Destination > Tour Consortium

Tour Consortium

ROMANTIC BERNINA EXPRESS

ROMANTIC

BERNINA EXPRESS 7 วัน 4 คืน


FRANCE – SWITZERLAND – ITALY
เดินทางโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

และลุฟท์ฮันซ่าเยอรมันแอร์ไลน์ (LH)

วันที่: 4 – 10 ธันวาคม 62   >>>>>  (วันพ่อ)

27 ธันวาคม 62 – 2 มกราคม 63 >>> (ปีใหม่)

11 – 17 เมษายน 63  >>>>>>>>> (สงกรานต์)

30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 63 >>>> (วันแรงงาน)

BEST OF POLAND

BEST OF POLAND

ขอนำท่านเหิรฟ้าท่องเที๋ยว 

MAY DAY SPECIAL POLAND 8 วัน 5 คืน

วันที่ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563
เดินทางโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

และลุฟท์ฮันซ่าเยอรมันแอร์ไลน์ (LH)


POLAND IN MEMORY

POLAND IN MEMORY

ขอนำท่านเหิรฟ้าท่องเที่ยว

“GRAND POLAND – Austria 9 วัน 6 คืน”

ระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2563
เดินทางโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

และลุฟท์ฮันซ่าเยอรมันแอร์ไลน์ (LH)


HARMONY OF EASTERN EUROPE

HARMONY OF EASTERN EUROPE

ขอนำท่านเหิรฟ้าท่องเทียว

>> SONGKRAN FESTIVAL<<

รายการยุโรปตะวันออก “EAST EUROPE 8 วัน 5 คืน”

ระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน 2563


เดินทางโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

และลุฟท์ฮันซ่าเยอรมันแอร์ไลน์ (LH)


ไต้หวัน ครบรส 6 วัน 5 คืน

เหย่หลิ่ว  จิ่วเฟิ่น  ซานเสีย

นั่งรถไฟหัวจรวดสู่ อุทยานอาลีซาน ล่องทะเลสบสุริยันจันทรา
พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่พื่อสุขภาพในห้องส่วนตัว
ทานอาหารสุดหรู บนตึกไทเป 101

Information

ทางบริษัทมีบริการนำเที่ยวแบบหน้าร้านและกรุ๊ปส่วนบุคคลไม่จำกัดจำนวน หากโปรแกรมที่ท่านสนใจ

ไม่ปรากฎอยู่ด้านบน โปรดติดต่อเราได้ที่หมายเลข 083-541-8307 / 02-644-9700 (20 คู่สายอัตโนมัติ) หรือทาง

E-Mail : sales.sawasdeeholidays@gmail.com

 

รายละเอียดการจอง

Phone: 083-541-8307  / 02-644-9700 (20 คู่สายอัตโนมัติ)

Fax: 02-640-4338

Email: sales.sawasdeeholidays@gmail.com

Recommend

เที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน

นำเที่ยวอีสานใต้ 3 วัน 2 คืน


ปราจีนบุรี – สระแก้ว – บุรีรัมย์ – นครราชสีมา


วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2563พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทหินพนมรุ้ง

ปราสาทเมืองต่ำ

ปราสาทศีขรภูมิ

ปราสาทสระกำแพงใหญ่

ปราสาทหินพิมาย

เดินทาง : 23/10/2020 - 25/10/2020

เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก 3 วัน 2 คืน

เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก 3 วัน 2 คืน

สวัสดีฮอลิเดย์


นำเที่ยว เขาค้อ - ภูทับเบิก - พิษณุโลก

วันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2563

พักที่โรงแรมThe Blue Sky Resort เขาค้อ 2 คืน
เพลิดเพลินกับสวนสไตล์อังกฤษ มุมถ่ายรูปเพียบ
ชมพระอาทิตย์ขึ้น  และทะเลหมอกที่ภูทับเบิก
นมัสการพระพุทธชินราชที่ จ.พิษณุโลก
บินไป - บินกลับโดยสายการบิน NOK AIR ไม่เหนื่อย
รายการสบายๆ ให้ท่านพักผ่อนได้เต็มที่  
คณะเล็ก ครบ 8 ท่านออกเดินทางได้เลย!

เดินทาง : 11/10/2020 - 13/10/2020

นำท่านล่องเรือชม

นำท่านล่องเรือชม

สวัสดีฮอลิเดย์

นำท่านล่องเรือชม

"ชุ ม ช น ย่ า น ค ล อ ง บ า ง ก อ ก น้ อ ย"

ซึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีต
จินตนาการย้อนยุคไปในสมัยบางกอกยังใช้คลองเป็นเส้นทางสัญจร ค้าขาย

อีกทั้งประกอบกิจกรรมต่างๆในลำน้ำ

ให้หวนคิดถึงความร่มรื่นของบ้านชายน้ำที่แสนจะสุขและร่มเย็นในวิถีแห่งตะวันออก

ด้วยความพอเพียงและเอื้ออาทรในร่มเงาแห่งบวรพุทธศาสนา

ร่วมเชิดชู สนับสนุน ส่งเสริม จนวัดวาอารามงดงามยั่งยืนเป็นมรดกแห่งชาติสืบมา

ชมพิพิธภัณฑ์เรือราชพิธีที่สุดอลังการด้วยงานวิจิตรศิลป์ของศิลปินเอกในอดีต

ที่ได้รับการดูแลในปัจจุบันอย่างดียิ่ง

นมัสการ "พระศาสดา" องค์ประธานที่สร้างได้อย่างงดงาม

ในพุทธศิลป์เดียวกับพระศรีศากยมุนีที่วัดสุทัศน์

ชมงานจิตรกรรมชั้นยอดของครูทองอยู่ ประชันกับครูคงแป๊ะ

ชมวัดชีประขาวสำนักเรียนของ "สุนทรภู่กวีเอก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์"

ฟังเรื่องราวของชีปะขาวกับโกษาปานผูกโยงถึงการกำเนิดของวัด

นมัสการพระแทรกคำที่วัดคฤหบดี ปิดท้ายรายการที่วัดระฆังแห่งสมเด็จโต

ชมความงดงามของศิลปสถาปัตยกรรมไทยอันครบเครื่อง

โดยเฉพาะเรือนไทยที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯเคยพำนักในสมัยอยุธยา

และทรงถวายแก่วัดทำเป็นหอไตรในปัจจุบัน

รายการนี้ให้ท่านได้สัมผัสกับตลาดน้ำตลิ่งชันด้วยการเลือกทางอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เดินทาง : 04/10/2020 - 04/10/2020